A continuació trobareu els recursos públics gestionats per la Fundació IDFO per cadascun dels programes que ha gestionat i classificats per anys.