La Direcció de l'Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació, instrument tècnic de la UGT de Catalunya, fa pública, mitjançant aquesta declaració, la política de qualitat de l'empresa, pel coneixement i aplicació de tots els treballadors/es que formen la seva organització.

La Política de Qualitat de l'IDFO és un element clau en el desenvolupament de la seva activitat adreçada a la millora de la qualificació professional i l'orientació professional dels treballadors/es de Catalunya.

Aquesta Política s'implanta a través del Sistema de Qualitat, d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 9001, mitjançant el Manual de Qualitat i els Procediments de Qualitat. L'establiment del sistema de qualitat fa possible establir, assolir i avaluar objectius per la millora permanent.

L'IDFO com a instrument de la UGT de Catalunya és una organització amb un paper actiu en el mercat laboral i alhora esdevé un referent per molts treballadors/es de Catalunya que volen millorar el seu futur professional.

L'IDFO com a organització compromesa amb el desenvolupament i millora permanent assumeix el compromís de complir tots els requisits legals establerts pels seus clients i pel mateix sector a fi d'avançar permanentment en el desenvolupament de la seva activitat professional.

Els treballadors/es, en actiu o en situació de desocupació, que s'adrecen a l'IDFO troben al seu abast una eina de progrés per la seva carrera professional i és en aquest sentit que esdevenen una vàlua primordial per la millora contínua en el servei prestat.

El desenvolupament d'un servei de qualitat adreçat als nostres clients (Administració pública i empreses privades) i usuaris és possible gràcies a un equip multidisciplinari que fa de la política de qualitat un valor per la millora permanent.