PROGRAMA D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

 

Orientació IDFO

A l'IDFO disposem d'un Servei d'Orientació Professional que permet a totes les persones treballadores establir el seu itinerari professional per la millora de la qualificació així com determinar l’estratègia per aconseguir-ho amb les màximes garanties.

El nostre equip tècnic t'ajudarà a definir el teu objectiu professional per poder planificar la teva recerca de feina i millora professional. L'IDFO treballa en Orientació Professional des de l'any 1997 i està Certificat en la ISO 9001:2015 en Disseny i Prestació de serveis d'Orientació Professional.

A més, actualment oferim els següents serveis subvencionats

Programa Orienta

El Programa Orienta està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançat amb càrrec al fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal.

El seu objectiu és acompanyar a la persona demandant d’ocupació en la definició del seu projecte professional, mitjançant les actuacions que configuren el procés d’orientació, alhora que es treballen les necessitats detectades per a millorar els seu posicionament en la cerca de feina.

Les accions que es realitzen són sense cost per a les persones participants i les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent.

Requisits per participar

Las acciones se dirigen a personas demandantes de ocupación no ocupadas que cumplan los requisitos siguientes:

 • Necessitem definir o millorar l’objectiu professional.
 • Estan inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
 • Tenen disponibilitat i interès per participar.
 • Tenen disponibilitat e interès per participar.
 • Tenen coneixements de català o castellà que els permeti participar en les sessions individuals i grupals del programa.
 • Tenen autonomia suficient en informàtica i internet.

Per a més informació: https://serveiocupacio.gencat.cat

Espais de Recerca de Feina

El Programa Espais de Recerca de Feina està promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus.

Al programa s’ofereix un servei d’acompanyament a la recerca de feina, amb atenció individualitzada a persones demandants de feina amb una ferma voluntat d’incorporació a un lloc de treball, amb un objectiu professional clarament definit i coneixements informàtics.

Les accions que es realitzen són sense cost per a les persones participants i les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent.

Requisits per a participar:

 • Tenir un projecte professional definit i viable.
 • Estar inscrites al Serveis Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
 • Tenir disponibilitat e interès per a participar.
 • Tenir coneixements de català/castellà.
 • Tenir coneixements d’informàtica i Internet.
 • Tenir disponibilitat horària per assistir un mínim de 8 sessions.

Per a més informació: htpps://serveiocupacio.gencat.cat

Projecta't

El Programa Projecta't és un programa d'orientació professional per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

L’objectiu d’aquest programa és l'acompanyament a les persones treballadores en l’establiment del seu itinerari professional per a la millora de la qualificació professional i l’establiment de l’estratègia per aconseguir-los comptant amb l’assessorament d’un tècnic d’orientació professional.

Es treballen aspectes com el mercat laboral sectorialitzat, el coneixement de les competències professional requerides, coneixement de les eines de millora professional, l’acreditació de competències, necessitats de formació així com les estratègies personals per afrontar el itinerari professional plantejat.

Equip de professionals

A l’IDFO es compta amb un equip de prop de 100 orientadors professionals distribuïts a tot Catalunya que ofereixen accions d’informació, assessorament i orientació professional als treballadors i treballadores per facilitar-los l’accés al mercat laboral i/o millorar la seva ocupabilitat, amb l’objectiu de posar al seu abast els recursos d'orientació que les situïn en una millor posició enfront el mercat laboral, tot afavorint la presa de decisions i la manera d'afrontar els canvis relatius al seu progrés professional.