L'IDFO, com a Fundació privada creada per la UGT de Catalunya, aposta pels Estudis i Recerca d’aspectes prioritaris en el mercat de treball que permeti als treballadors i treballadores progressar professionalment en el seu itinerari professional.

D’aquesta manera des d’IDFO, sovint en col·laboració amb d’altres Administracions Públiques, participa en projectes mitjançant els quals es fomenten la recerca d’aspectes estratègics socials i del mercat de treball amb la finalitat d’esdevenir corretja de transmissió dels seus resultats a les persones treballadores a fi de que puguin avançar en el seu progrés professional.

El seu resultats permeten, alhora, nous productes i eines innovadores per la formació i l’orientació professional que ens permetin incidir en la millora permanent dels treballadors/es.

Amb afany d’esdevenir corretja de transmissió per les treballadores i treballadors us presentem a continuació estudis significatius:Prospecció, anàlisi i aplicació de bones pràctiques del món laboral europeu e internacional d'equitat en el treball a Catalunya.

Aquest estudi està subvencionat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya contribuint amb una guia de bones pràctiques a detectar accions innovadores per avançar en l’equitat en el món laboral.

L’objectiu de l’estudi ha estat coneixer la situació d’algunes estats d’Europa en polítiques d’igualtat en el món laboral i la negociació col·lectiva en mesures d’igualtat de gènere.

Això ha permès elaborar propostes de recomanacions en materia d’equitat en el treball plasmades en una guia de bones pràctiques.Documents:

Prospectiva i comparativa de dades d'igualtat i perspectiva d'equitat.
Descarregar PDFProspectiva i comparativa de dades d'igualtat i perspectiva d'equitat.
Descarregar PDF


Igualtat en el treball. Legislació i perspectiva d'equitat.
Descarregar PDF