TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Turisme i hostelería

INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA, ANGLÈS

Dotar l’alumne/a de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen llengües estrangeres.


Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

30/09/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

CREACIÓ DE CARTES I MENÚS

La finalitat d'aquest curs és aprendre a dissenyar cartes i menús en funció de les diferents variables que s'han de tenir en compte.


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

30/09/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CALELLA

Curs subvencionat

TÈCNIQUES PER A L'ELABORACIÓ DE CAFÈS

Amb aquest curs aprendràs a executar els mètodes i tècniques correctes per a elaborar un bon cafè.


Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

01/10/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

TÈCNIQUES PER A L'ELABORACIÓ DE CAFÈS

Amb aquest curs aprendràs a executar els mètodes i tècniques correctes per a elaborar un bon cafè.


Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

11/10/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

EL PROCÉS D'ENOLOGIA I EL TAST

Objectiu general:

Identificar els principals conceptes relacionats amb l'enologia i la producció del vi i adquirir les habilitats necessàries per fer un tast. 

Objectius específics:
Identificar els diferents tipus de vi, les composicions i l'etiquetatge. Analitzar les fermentacions i acabat dels vins. Realitzar un tast de vi identificant els aspectes que intervenen.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

15/10/2024

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CREACIÓ DE CARTES I MENÚS

La finalitat d'aquest curs és aprendre a dissenyar cartes i menús en funció de les diferents variables que s'han de tenir en compte.


En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

04/11/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

SUMILLERIA I MARIDATGE

L'objectiu general d'aquest curs és descriure les diferents característiques organolèptiques dels vins emprant un vocabulari específic i relacionar-los amb l'àpat més adequat. Els objectius específics són dissenyar una correcta degustació de vins tenint en compte les temperatures del servei per a una bona conservació del producte, enumerar les diferents tècniques del tast de vins i aplicar un maridatge correcte amb l'àpat.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

04/11/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Informació i atenció turística en llengua estrangera Anglès

Objetiu general: El curs vol dotar al participant de les expressions i vocabulari suficients per poder gestionar amb èxit les interaccions, pròpies del lloc de treball, amb visitants que parlen llengües estrangeres.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Actuacions bàsiques per encarar la COVID-19 en turisme i hosteleria

Objetiu general:

Amb aquest curs podràs
- Adquirir els coneixements bàsics sobre els diferents tipus de microorganismes, les afeccions que causeni la resposta de l'organisme hoste enfront de la infecció, identificant principalment els referents a la
SARS-CoV-2.
- Aplicar adequadament els mètodes d'ús i manteniment d'elements de protecció enfront de la COVID-19,seguint la normativa vigent mediambiental i de seguretat i higiene.
- Identificar les directrius i recomanacions establertes per a la reducció del contagi per SARS-CoV-2,aplicant-les per ocupar un lloc de treball en condicions de seguretat i higiene.
- Identificar les directrius i recomanacions establertes per a la reducció de l'contagi per SARS-CoV-2,aplicant-les per assegurar una atenció segura a l'usuari..