TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Transports

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP, certificat necessari per a la conducció en vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establerts en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

OBLIGADA ASSITÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURS DEL 95%.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

 

Data Inici

22/01/2021

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP. QUALIFICACIó INICIAL ACCELERADA, MERCADERIES

.Preparar-se per obtenir el certificat d'aptitud professional, CAP per l'especialitat de transport per carreteres .


OBLIGADA ASSISTÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURSO DEL 95%

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

15/03/2021

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP. QUALIFICACIó INICIAL ACCELERADA, VIATGERS

OBLIGADA ASSISTÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURSO DEL 95%


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

15/03/2021

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP. FORMACIó CONTíNUA RENOVACIó

L'objectiu és desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles industrials d'empreses establertas en qualsevol estat membre de la Unió Europea.


OBLIGADA ASSISTÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURSO DEL 95%

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

29/03/2021

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP, certificat necessari per a la conducció en vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establerts en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

OBLIGADA ASSITÈNCIA MÍNIMA PRESENCIAL AL CURS DEL 95%.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

NO HI PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

 

Data Inici

09/04/2021

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Transport per carretera: CAP ampliació

Objetiu general: Curs promoció per a conductors que ja disposin de la qualificació inicial en modalitat accelerada per a mercaderies segons Real Decreto 1032/2007 de 20 de juliol per la que es regula la qualificació inicial i la formació continuada dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (BOE 02-08). 
Aconseguir que l'alumne que ja disposa de la qualificació inicial en modalitat accelerada per a viatgers asoleixi els continguts per a modalitat de carreteres.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Transport per carretera: CAP. Formació contínua renovació

Objetiu general: L'objectiu és desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.