TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Serveis a persones

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat

Objetiu general:

Amb aquest curso ampliaràs els teus coneixements de primers auxilis, ja que esdevén un nivell avançat. Els objectius del curs són

Objectius:
- Repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en cursos de primers auxilis.
- Conèixer els riscos i la prevenció en determinades circumstàncies, així com en col·lectius de persones que per les seves característiques són més vulnerables als accidents (infants i gent gran).
- Adquirir una formació integral en emergències com és el coneixement de primers auxilis psicològics
- Conèixer i adoptar les mesures d'autoprotecció davant situacions d'emergències i catàstrofes
- Conèixer el sistema de protecció civil a Catalunya; ja sigui com a persona col·laboradora o usuària
- Saber què és un alberg provisional en emergències per persones desallotjades dels seus habitatges per qualsevol emergència
- Adquirir un coneixement bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, saber actuar, bàsicament, davant accidents de múltiples víctimes i tenir un coneixement bàsic sobre les emergències internacionals.