TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Curs per a  que els alumnes superin les proves del Ministeri d'Interior corresponents, per habilitar-se com a Vigilants de Seguretat

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Curs dirigit a Vigilants de Seguretat (TIP) per prepara-los per superar les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VIGILANT D'EXPLOSIUS

Dotar als Vigilants de seguretat TIP de les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat d'explosius.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIó ESPECíFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN EL SEU SERVEI DE VIGILàNCIA EN AEROPORTS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP VIGILÀNCIA EN PORTS I INFRAESTRUCTURES CRÍTIQUES

Formació dirigida a Vigilants de seguretat TIP per adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar les funcions de vigilant en ports i infraestructures crítiques.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància del patrimoni històric i artístic para actualizar els seus coneixements.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(subvenció parcial)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.