TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

       Noves Dates

TÈCNIQUES DE GUIA CANÍ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT

Els objectius generals són els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat.

Capacitar els alumnes en les tècniques adients per complir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

Per a participar en aquest curs és requisit indispensable estar en possessió de la TIP de Vigilant de Seguretat.

Aquest curs té 2 dies de pràctiques en el Centre especial d'ensinistrament de gossos La Gebrada (Campins)

 

Data Inici

02/07/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

TÈCNIQUES DE CONTROL I CONTENCIÓ DEL PÀNIC COL·LECTIU

Identificar les tècniques i desenvolupar les habilitats que permetin fer una intervenció eficaç en situacions de pànic col·lectiu.

 

Data Inici

08/07/2024

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILÀNCIA EN AEROPORTS

Curs que els objetius específics son els determinats per la Resolució del 12 de Novembre de 2012 de la Secretaria d'Estat de Seguretat, concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports

IMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

 

Data Inici

25/06/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VIGILANT D'EXPLOSIUS

Objetiu general: Amb aquest curs obtindràs les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat i detecció d'explosius.

 

Data Inici

26/06/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT (TRANSPORT DE SEGURETAT)

 Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància de transports de seguretat.

Data Inici

08/07/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PÚBLICS

Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre 2012 en la qual ;es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat, vigilants de seguretat i escortes privats, concretament, en relació amb esdeveniments esportius i espectacles públics.

Data Inici

15/07/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN ESDEVENIMENTS MUSICALS

-Capacitar a l'alumne en aquesta àrea de la seguretat, formar-lo en organització, desplegament i retirada d'operatius o dispositius de seguretat, en els quals pugui formar part del servei.

-Aprendre a organitzar un operatiu adaptat a les característiques dels diferents tipus d'actes.

-Aprendre les comunicacions ja que són una  eina clau en la coordinació operativa del personal que realitzi el dispositiu de seguretat.

- Conèixer els diferents tipus d'actes, així com les particularitats d'aquests.

-Conèixer, els possibles riscos als quals s'enfrontarà i comprendre les mesures de prevenció i pautes d'actuació en cas d'emergència.

-Capacitar a l'alumne per a realitzar la execució operativa d'un dispositiu de seguretat adaptat a l'acte, els seus riscos, els assistents i les circumstàncies i necessitats d'aquest.

-Establir una Ordre Bàsica de transmissions.

 

Data Inici

16/07/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PROTECCIÓ DAVANT DEL TERRORISME

Objetius:

  • Proporcionar coneixements bàsics sobre el funcionament del terrorisme gihadista que li permetin elaborar una anàlisi de riscos minuciosa i adoptar mesures de protecció per a prevenir atemptats.
  • Conèixer les tècniques i tàctiques emprades per l'agressor a l'hora de seleccionar els objectius i cometre els atemptats de manera que li serveixin per a detectar l'amenaça i evitar que es materialitzi.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TÈCNIQUES DE GUIA CANÍ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT

-Exercir les funcions de guia caní en els serveis de vigilància que així ho requereixin.
 -Característiques de les diferents races de gos i les seves cures.
  -Tècniques d'ensinistrament.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus C que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

Aquesta formació conté pràctica de tir d'obligada assistència

La llicència d'armes tipus C empara les armes de foc de les categories 1a, 2a.1 i 3a.2, o les armes de guerra a les quals es refereix l'apartat 3 de l'article 6 del Reglament d'Armes, segons el servei a prestar.

Aquesta llicència està reservada als vigilants de seguretat i escortes privats de les empreses de seguretat, als vigilants d'explosius i als guardes rurals.

Data Inici

17/09/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

CURS DE 180H PREPARATORI PER LA CONVOCATORIA DEL MINISTERI DE L'INTERIOR

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada

PLACES PER A PERSONAL EN ACTIU I PLACES LIMITADES PER A PERSONAL EN SITUACIÓ D'ATUR.

 

Data Inici

18/09/2024

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

-Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

18/09/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Els objectius generals són els determinats per l'article 7 de l'ordre INT./318/2011 on s'estableix la formació mínima de 20 hores per vigilants de seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats a banda de les determinades per l'article 8 de la mateixa ordre desenvolupades en la Resolució de 12 de novembre on s'estableixen les 14 especialitats:
  • Conèixer les particularitats de la protecció davant la violència de gènere, així com la legislació vigent aplicable.
  • Adquirir els coneixements bàsics sobre la psicologia del maltractador i les conseqüències psicològiques en les víctimes.
  • Conèixer les tècniques de protecció específiques per a la protecció davant maltractament de gènere

 

Data Inici

30/09/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIó ESPECíFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILàNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PúBLICS

Exercir les funcions de vigilància de seguretat en esdeveniments esportius i espectacles públics, actuant en situacions d'emergència, col·laborant en una evacuació correcta i assegurant el benestar dels assistents i treballadors.

 

Data Inici

30/09/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILÀNCIA EN VAIXELLS

Desenvolupar el servei de vigilància en vaixells, així com conèixer les nocions bàsiques de navegació, armament i prevenció de riscos laborals a bord dels vaixells

 

Data Inici

01/10/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

Desenvolupar les funcions i les responsabilitats de control d'accessos, utilitzant les tècniques, els instruments i les tecnologies disponibles.

Data Inici

01/10/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost.

Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

02/10/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN SERVEI DE VIGILÀNCIA EN PORTS

Desenvolupar el servei de vigilància en ports, així com conèixer els principis de protecció de les instal·lacions portuàries i els tipus de mercaderies perilloses

Data Inici

07/10/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIó ESPECíFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILàNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PúBLICS

Exercir les funcions de vigilància de seguretat en esdeveniments esportius i espectacles públics, actuant en situacions d'emergència, col·laborant en una evacuació correcta i assegurant el benestar dels assistents i treballadors.

 

Data Inici

07/10/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN SERVEI DE VIGILÀNCIA EN PORTS

Desenvolupar el servei de vigilància en ports, així com conèixer els principis de protecció de les instal·lacions portuàries i els tipus de mercaderies perilloses.

 

Data Inici

21/10/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb el que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

Data Inici

04/11/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

PRIMERA INTERVENCIÓ DAVANT UN INCIDENT VIOLENT AMB MÚLTIPLES VÍCTIMES

Identificar l'inici d'una acció violenta i actuar correctament durant la totalitat de la intervenció amb diferents tècniques, així com prestar servei de primers auxilis en les situacions que calgui.

Data Inici

11/11/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.