TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTRALADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Curs per a capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis, conforme a  les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions,

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

Els objectius generals son els determinats per l’article 7 de la ordre INT/318/2011 on s’estableix la formació mínima de 20 hores per vigilants de seguretat, vigilants d’explosiu i escortes privats a banda de les determinades per l’article 8 de la mateixa ordre desenvolupades en la Resolució de 12 de novembre on s’estableix les 14 especialitat.

Preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "c" que estableix el ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACTUALITZACIÓ I ESPECIFICACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: SEGURETAT A HOTELS

Aquest curs et permetrà conéixer les particularitats de la protecció davant la vigilància en hotels, així com la legislació vigent aplicable.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SERVEI DE RESPOSTA DAVANT ALARMES

Amb aquesta formació s'obtindran els continguts mínims d'una de les 14 especialitats recollides a l'annex II de la resolució de 12 de novembre de 2012 de la Secretaria d'estat de seguretat per a l'actualització dels vigilants de seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats.

En aquest curs en concret: formació específica per a Vigilants de Seguretat que presten serveis de resposta davant alarmes.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIó ESPECíFICA DE VIGILANT DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS NUCLEARS I ALTRES INFRAESTRUCTURES I RAIGS X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. 

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.