TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

       Nou Curs

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

CURS DE 180H PREPARATORI PER LA CONVOCATORIA DEL MINISTERI DE L'INTERIOR

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada

PLACES PER A PERSONAL EN ACTIU I PLACES LIMITADES PER A PERSONAL EN SITUACIÓ D'ATUR

 

Data Inici

30/01/2023

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb el que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

20/02/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

Data Inici

09/02/2023

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Data Inici

16/02/2023

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

Data Inici

20/02/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA: ESCANNER

FORMACIÓ PER OBTENIR TOTS ELS CONEIXEMENTS I EINES NECESSARIS PER UTILITZAR UN EQUIP D´INSPECCIÓ PER RAIGS X..

 

Data Inici

13/03/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS (TRANSPORT DE SEGURETAT)

Objetiu general: Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de transport de seguretat.

 

Data Inici

14/03/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

REDACCIó D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA

Objetiu General
. Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada

Curs per a persones amb la TIP de Vigilant de Seguretat Privada

AQUEST CURS S'IMPARTEIX EN DUES SESSIONS EL  23/03 I 24/03

Data Inici

23/03/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EINES D'IDENTIFICACIÓ DE GRUPS URBANS I VIOLENTS I CONDUCTES RADICALS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació a dotar d'eines d'identificació de grups urbans i violents i conductes radicals

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

13/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

-Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, DUES ESPECIALITATS: (VIGILÀNCIA EN AEROPORTS I SERVEIS AMB APARELLS DE RAIGS X)

S'obtindran els continguts mínims de Vigilància en Aeroports y Servei amb aparells de rajos X

 

Data Inici

09/05/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

Data Inici

15/05/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

Data Inici

18/05/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

GUIA CANÍ

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. Capacitar els alumnes en les tècniques adients per complir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

La primera i última sessió es realitzen a IDFO Girona. La resta a CENTRE LLADRUC (Veïnat Olives s/n 17491 - PERALADA)

Per a participar en aquest curs és requisit indispensable estar en possessió de la TIP de Vigilant de Seguretat.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

25/05/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

Convocatòria del Ministeri del Interior prevista de l'1 al 14 de setembre de 2023.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

En aquest curs no poden participar treballadors de l’Administració Pública.

 

Data Inici

02/06/2023

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat

 

Data Inici

06/06/2023

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES COMERCIALS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

 

Data Inici

12/06/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

SEGURETAT PRIVADA: LA VIOLÈNCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI; PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES

-Determinar els conceptes bàsics i els elementes objectius que determinen la consideració de violència sexual.
-Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
-Incorporar a la activitat professional diària els elments derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
-Establir els procediments operatius que haurà d'aplicar el vigilant de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

 

Data Inici

19/06/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

-Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

26/06/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

12/07/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

GUIA CANÍ

El curs et capacitarà en les tècniques adients per acomplir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.