TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

       Noves Dates

PROTECCIÓ ENFRONT DEL TERRORISME

Objetius:

  • Proporcionar coneixements bàsics sobre el funcionament del terrorisme gihadista que li permetin elaborar una anàlisi de riscos minuciosa i adoptar mesures de protecció per a prevenir atemptats.
  • Conèixer les tècniques i tàctiques emprades per l'agressor a l'hora de seleccionar els objectius i cometre els atemptats de manera que li serveixin per a detectar l'amenaça i evitar que es materialitzi.

 

Data Inici

17/07/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

          Últimes Places

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ TIP: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Curs per a Vigilants de Seguretat  privada per conèixer  les particularitats i la legislació vigent  de la protecció davant la violència de gènere

 

Data Inici

17/07/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat

 

Data Inici

06/06/2023

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

SEGURETAT PRIVADA: LA VIOLÈNCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI; PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES

-Determinar els conceptes bàsics i els elementes objectius que determinen la consideració de violència sexual.
-Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
-Incorporar a la activitat professional diària els elments derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
-Establir els procediments operatius que haurà d'aplicar el vigilant de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

 

Data Inici

07/06/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES COMERCIALS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

 

Data Inici

12/06/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

SEGURETAT PRIVADA: LA VIOLÈNCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI; PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES

-Determinar els conceptes bàsics i els elementes objectius que determinen la consideració de violència sexual.
-Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
-Incorporar a la activitat professional diària els elments derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
-Establir els procediments operatius que haurà d'aplicar el vigilant de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

 

Data Inici

19/06/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

REDACCIO D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA


-Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada.

 

Data Inici

19/06/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

-Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

22/06/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI: PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES

Objetiu general:

Els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de prevenció de violéncia sexual en espais d'oci, detecció i atenció a les victimes

IMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT

 

Data Inici

26/06/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

GUIA CANÍ

Els objectius generals són els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat.

Capacitar els alumnes en les tècniques adients per complir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

Per a participar en aquest curs és requisit indispensable estar en possessió de la TIP de Vigilant de Seguretat.

 

Data Inici

03/07/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

DETECCIÓ D'EXPLOSIUS

Objectius:

- Proporcionar coneixements bàsics sobre els artefactes explosius, la seva configuració, funcionament i efectes sobre les persones i infraestructures, que li permetin adoptar mesures de protecció eficaces, procurant impedir o minimitzar les conseqüències d'una explosió.

- Conèixer les tècniques i tàctiques emprades per l'agressor a l'hora de dipositar, enviar o activar un artefacte explosiu, de forma pugui detectar l'amenaça a temps,  evitant l'acció.

 

Data Inici

03/07/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

12/07/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

Curs amb pràctica de tir d'obligada assitència

 

Data Inici

17/07/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

GUIA CANÍ

El curs et capacitarà en les tècniques adients per acomplir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

26/09/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost.

Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

02/10/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

CURS DE 180H PREPARATORI PER LA CONVOCATORIA DEL MINISTERI DE L'INTERIOR

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada

PLACES PER A PERSONAL EN ACTIU I PLACES LIMITADES PER A PERSONAL EN SITUACIÓ D'ATUR

 

Data Inici

09/10/2023

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILANCIA DE PATRIMONI HISTORIC I ARTISTIC

Acció formativa corresponent a la Resolució del 12 de novembre 2012 dirigida a Vigilants de seguretat i escortes privats per a poder actualitzar els seus coneixements en serveis de vigilància del patrimoni històric i artístic.

Data Inici

23/10/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

Data Inici

23/10/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

SERVEI DE TRANSPORT DE SEGURETAT

Els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de transport de seguretat.

 

Data Inici

30/10/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.