TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, LES PLACES PER A PERSONES DESOCUPADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC ESTAN EXHAURIDES. 


El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

Curs amb pràctica de tir d'obligada assitència

Data Inici

20/09/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VIGILANT D'EXPLOSIUS

- Els objectius generals son els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la Secretaria d'estat de seguretat.
- Instruir en els coneixements i capacitats suficients amb l'objectiu de que superi les proves selectives establertes pel Ministeri de l'Interior per a l'habilitació de Vigilant d'explosius.
- Dotar-li de les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat i detecció d'explosius.

 

Data Inici

27/09/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

SEGURETAT PRIVADA:LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI:PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ATENCIÓ A LES VICTIMES

-Determinar els conceptes bàsics i els elementes objectius que determinen la consideració de violència sexual.
-Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
-Incorporar a la activitat professional diària els elments derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
-Establir els procediments operatius que haurà d'aplicar el vigilant de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

 

Data Inici

04/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN HOTELS

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, LES PLACES PER A PERSONES DESOCUPADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC ESTAN EXHAURIDES. 


NO PODEN REALITZAR AQUEST CURS ELS TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Formació dirigida a Vigilants de seguretat per adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar les funcions de vigilant en establiments hotelers

Data Inici

06/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VIGILANT D'EXPLOSIUS

Els objectius generals son els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la Secretaria d'estat de seguretat.

- Instruir en els coneixements i capacitats suficients amb l'objectiu de que superi les proves selectives establertes pel Ministeri de l'Interior per a l'habilitació de Vigilant d'explosius.

- Dotar-li de les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat i detecció d'explosius.

Per a participar en aquest curs és requisit indispensable tenir la TIP de Vigilant de Seguretat.

 

Data Inici

07/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SERVEI DE TRANSPORT DE SEGURETAT

Objetiu general: Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de transport de seguretat.


IMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT

 

Data Inici

13/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, LES PLACES PER A PERSONES DESOCUPADES INSCRITES COM A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC ESTAN EXHAURIDES. 


El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

Curs amb pràctica de tir d'obligada assitència


 

Data Inici

13/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN TRANSPORT DE SEGURETAT

-Els objectius d'aquesta acció formativa es correspon amb la Resolució de 12 de novembre de 2012 en la qual; es defineix els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat i Escortes privats

 

Data Inici

13/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA EN TRANSPORT DE SEGURETAT I RESPOSTA DAVANT ALARMES

Aquest curs consta de dues especialitats:
- Servei de transport de seguretat.
- I servei de resposta davant alarmes.
Segons els objectius específics determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat.

Data Inici

18/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

SEGURETAT PRIVADA: LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI: PREVENCIO, DETECCIO I ATENCIO A LES VICTIMES

-Determinar els conceptes bàsics i els elementes objectius que determinen la consideració de violència sexual.
-Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
-Incorporar a la activitat professional diària els elments derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
-Establir els procediments operatius que haurà d'aplicar el vigilant de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ TIP: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Curs dirigit a Vigilants de seguretat amb la TIP d'Escorta privat per conèixer  les particularitats i la legislació vigent  de la protecció davant la violència de gènere..

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SEGURETAT PRIVADA:LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI:PREVENCIO, DETECCIO I ATENCIO A LES VICTIMES

-Determinar els conceptes bàsics i els elementes objectius que determinen la consideració de violència sexual.
-Establir la normativa jurídica aplicable en l'àmbit de la violència de gènere.
-Incorporar a la activitat professional diària els elments derivats de la violència de gènere des de la visió de la seguretat privada.
-Establir els procediments operatius que haurà d'aplicar el vigilant de seguretat privada si es troba amb una situació de violència sexual.

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.