TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN SERVEIS A CENTRES D'INTERNAMENT I DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT

Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre de 2012 en la qual; es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat i escortes privats.

 

Data Inici

14/07/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA

 Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.
A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

03/09/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

GUIA CANÍ

El curs et capacitarà en les tècniques adients per acomplir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

 

Data Inici

21/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

GUIA CANÍ

El curs et capacitarà en les tècniques adients per acomplir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

 

Data Inici

21/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT A AEROPORTS I RAIGS X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

23/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

 Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

30/09/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Curs per a  que els alumnes superin les proves del Ministeri d'Interior corresponents per habilitar-se com a Vigilants de Seguretat

A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

09/10/2020

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.
A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

16/10/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT EN SERVEIS AMB APARELLS DE RAIGS X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei amb aparells de RAIGS X.

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES COMERCIALS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

20/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES HOSPITALARIS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.
A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

21/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: DEFENSA PERSONAL

- Adquirir els coneixements i tècniques necessàries per a realitzar correctament les tècniques d'intervenció tenint en compte les diferents amenaces i riscos que es poden generar a través dels procediments de l'agressor.

 

Data Inici

02/11/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

Data Inici

09/11/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.