TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

          Últimes Places

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT EN SERVEIS AMB APARELLS DE RAIGS X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei amb aparells de RAIGS X.

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

          Últimes Places

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT EN SERVEI DE VIGILÀNCIA EN CENTRES D'INTERNAMENT I DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT

Aquesta formació especifica serveix per a ampliar els coneixements dels vigilants de seguretat a l'hora de prestar serveis en:

- centres penitenciaris
- centres d'estada temporal per a immigrants
- centres de menors
- dependències de seguretat
- control d'accessos, al control de càmeres de CCTV i a la vigilància perimetral d'aquestes instal·lacions.

 

Data Inici

17/11/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

SERVEI DE RESPOSTA DEVANT ALARMES

Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre 2012 en la qual es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat, vigilants de seguretat i escortes privats.

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

FORMACIó ESPECíFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN EL SEU SERVEI DE VIGILàNCIA EN AEROPORTS I AMB APARELLS DE RAIG X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports i vigilancia amb aparells de raig X

 

Data Inici

05/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

19/10/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTEN SERVEIS A CENTRES D'INTERNAMENT I DEPENDÈNCIES DE SEGURETAT

Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre de 2012 en la qual; es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat i escortes privats.

 

Data Inici

20/10/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

 Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

04/11/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

 

Data Inici

09/11/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.
A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

17/11/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS (DUES ESPECIALITATS): VIGILÀNCIA EN TRANSPORT I VIGILANTS EN RESPOSTA DAVANT D'ALARMES

Aquest curs consta de dues especialitats:
- Servei de transport de seguretat.
- I servei de resposta davant alarmes.
Segons els objectius específics determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat.

 

Data Inici

26/11/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA

 Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.
A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

01/12/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT A AEROPORTS I RAIGS X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

09/12/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES COMERCIALS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports.

A causa de l'actual situació derivada de la crisi de l'Covid-19 les dates previstes poden ser modificades

 

Data Inici

10/12/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.