TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

          Últimes Places

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

Data Inici

03/06/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA (TRANSPORT DE SEGURETAT)

Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre de 2012 en la qual; es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat i escortes privats.

 

Data Inici

21/05/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP: VIGILÁNCIA EN AEROPORTS I RAJOS X

Preparació per adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar les funcions de vigilant de seguretat amb aparells de Rajos X, i vigilant de seguretat en aeroports,

 

Data Inici

27/05/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements i capacitats pròpies del vigilant de seguretat per obtenir el diploma creditatiu amb el qual el participant podrà participar en les proves que convoca el ministeri de l'interior.

 

Data Inici

03/06/2019

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ TIP: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Curs dirigit a Vigilants de seguretat amb la TIP d'Escorta privat per conèixer  les particularitats i la legislació vigent  de la protecció davant la violència de gènere.

 

Data Inici

03/06/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP: RESPOSTA D'ALARMES I VIGILÁNCIA DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC

En aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels Vigilants de Seguretat que presten servei de vigilància en resposta d'alarmes i/o vigiláncia de patrimoni artístic i històric

 

Data Inici

11/06/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP: VIGILÁNCIA EN CENTRES COMERCIALS

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància en centres comercials per actualitzar els seus coneixements.
Tècniques d'actuació davant de riscos com robatoris, furts i vandalismes.

 

Data Inici

17/06/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP: VIGILÁNCIA EN CENTRES HOSPITALARIS

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància en centres hospitalários per actualitzar els seus coneixements.

 

Data Inici

25/06/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP: VIGILVIGILÀNCIA EN URBANITZACIONS, POLÍGONS, TRANSPORTS I ESPAIS PÚBLICS

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància a urabanitzacions, transports, polígons i espais públics per tal d'actualitzar els seus coneixements

Data Inici

01/07/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ESPECIALITZACIÓ TIP: SEGURETAT EN HOTELS

Preparació per adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar les funcions de vigilant de seguretat en establiments hotelers

 

Data Inici

22/07/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.