TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: SEGURETAT EN HOTELS

Preparació per adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar les funcions de vigilant de seguretat en establiments hotelers

 

Data Inici

22/07/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ TIP: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Curs dirigit a Vigilants de seguretat amb la TIP d'Escorta privat per conèixer  les particularitats i la legislació vigent  de la protecció davant la violència de gènere.

 

Data Inici

04/09/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR DE ACCESSOS

Curs per a capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis, conforme a  les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions,

 

Data Inici

09/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VIGILANT D'EXPLOSIUS

Dotar als Vigilants de seguretat TIP de les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat d'explosius.

 

Data Inici

09/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR 'ACCESSOS

- Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

- Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA TIP: VIGILÀNCIA EN URBANITZACIONS, POLÍGONS, TRANSPORTS I ESPAIS PÚBLICS

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància a urabanitzacions, transports, polígons i espais públics per tal d'actualitzar els seus coneixements

Data Inici

01/10/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements i capacitats pròpies del vigilant de seguretat per obtenir el diploma creditatiu amb el qual el participant podrà participar en les proves que convoca el ministeri de l'interior.

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT (VIGILÀNCIA EN CENTRES D' INTERNAMENT)

Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat. que presten serveis de vigilància en centres d' internament

 

Data Inici

15/10/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECíFICA DE VIGILANT DE SEGURETAT QUE PRESTEN EL SEU SERVEI AMB APARELLS DE RAIGS X

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància amb aparells de raigs X per tal d'actualitzar els seus coneixements 

 

Data Inici

18/11/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.