TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SEGURETAT A HOTELS

Preparació per adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar les funcions de vigilant de seguretat en establiments hotelers

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Conèixer  les particularitats i la legislació vigent  de la protecció davant la violència de gènere.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SERVEI RESPOSTA ALARMES

En aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels Vigilants de Seguretat que presten servei de vigilància en resposta d'alarmes.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIó ESPECíFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS (DOS ESPECIALITATS: SERVEI RESPOSTA DEVANT ALARMES

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància en ports i centres d'internament i dependències de seguretat.

 

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CENTRES COMERCIALS I PATRIMONIS

Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre 2012 en la qual es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat, vigilants de seguretat i escortes privats.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIó ESPECíFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS (VIGILANCIA EN CENTROS COMERCIALES Y POLíGONOS)

Amb aquesta formació s'obtindran els continguts mínims de dues de les 14 especialitats recollides a l’ annex II de la resolució de 12 de novembre de 2012 de la Secretaria d'estat de seguretat per a l'actualització dels vigilants de seguretat,vigilants d’ explosius i escortes privats.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CENTRES HOSPITALARIS

Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància en centres hospitalaris.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

APARELLS DE RAIGS X

FORMACIÓ PER OBTENIR TOTS ELS CONEIXEMENTS I EINES NECESSARIS PER UTILITZAR UN EQUIP D´INSPECCIÓ PER RAIGS X.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

PATRIMONI HISTÒRIC

Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat. que presten serveis de *vigiláncia del patrimoni històric i artístic

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIó ESPECíFICA DE VIGILANT DE SEGURETAT EN SERVEIS EN TRANSPORT SEGURETAT I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PUBLICS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de transport seguretat

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.