TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Els objectius generals són els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri d’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT VIGILANT SEGURETAT

Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada. 

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Curs per a  que els alumnes superin les proves del Ministeri d'Interior corresponents, per habilitar-se com a Vigilants de Seguretat.

 

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

- Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

HABILITACIÓ PER CONTROLADOR D'ACCESSOS A ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Curs per a capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis, conforme a  les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions,

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GUIA CANÍ

Capacitar els alumnes en les tècniques adients per complir les funcions de guia caní.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VIGILANT D'EXPLOSIUS

Dotar als alumnes de les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat d'explosius.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LLICÈNCIA D'ARMES TIPUS C

Preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: SEGURETAT A HOTELS

- Adquirir els coneixements i tècniques necessàries per a realitzar correctament les tècniques d'intervenció tenint en compte les diferents amenaces i riscos que es poden generar a través dels procediments de l'agressor.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: TRANSPORT SEGURETAT

Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància de transports de seguretat.

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CENTRES COMERCIALS I PATRIMONIS

Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre 2012 en la qual es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat, vigilants de seguretat i escortes privats.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

APARELLS DE RAIGS X

Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància  amb aparells de raigs X.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PÚBLICS

Curs per a capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis, conforme a  les normes que regulen els establiments oberts al públic, esdeveniments esportius, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions.

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CAP DE SEGURETAT

L'objectiu del curs és  capacitar a la persona per organitzar, dirigir i inspeccionar al personal i serveis de seguretat privada.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.