TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN AEROPORTS

Curs que els objetius específics son els determinats per la Resolució del 12 de Novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports

IMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

 

Data Inici

04/10/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

REDACCIó D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA

Objetiu General
. Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada

Curs per a persones amb la TIP de Vigilant de Seguretat Privada

Data Inici

10/10/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN HOTELS

Formació dirigida a Vigilants de seguretat per adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar les funcions de vigilant en establiments hotelers

 

Data Inici

13/10/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PÚBLICS

Curs per a capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis, conforme a  les normes que regulen els establiments oberts al públic, esdeveniments esportius, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions.

 

Data Inici

17/10/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PROTECCIÓ DAVANT DEL TERRORISME

Objetius:
  • Proporcionar coneixements bàsics sobre el funcionament del terrorisme gihadista que li permetin realitzar una anàlisi de riscos minuciós i adoptar mesures de protecció per a prevenir atemptats.
  • Conèixer les tècniques i tàctiques emprades per l'agressor a l'hora de seleccionar els objetius i cometre els atemptats de manera que li serveixin per a detectar l'amenaça i evitar que es materialitzi

 

Data Inici

17/10/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

EINES D'IDENTIFICACIÓ DE GRUPS URBANS I VIOLENTS I CONDUCTES RADICALS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació a dotar d'eines d'identificació de grups urbans i violents i conductes radicals

 

Data Inici

24/10/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

-Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

24/10/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA EN CENTRES D' INTERNAMENT I DEPENDENCIES DE SEGURETAT

Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat. que presten serveis de vigilància en centres d' internament

 

Data Inici

24/10/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

REDACCIO D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA

-Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada.

 

Data Inici

25/10/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

REDACCIO D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA

-Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada.

 

Data Inici

27/10/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

LA VIOLENCIA SEXUAL EN ESPAIS D'OCI: PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES

Objetiu general: Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de prevenció de violéncia sexual en espais d'oci, detecció i atenció a les victimes


IMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT

 

Data Inici

02/11/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES HOSPITALARIS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports

 

Data Inici

02/11/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA FERROVIARI I METROPOLITA

Objectius
  • Transmetre els coneixements respecte la normativa vigent
  • Conèixer les peculiaritats del sector i establir operatives al respecte
  • Capacitar als professionals per prendre decisions ajustades als diferents tipuis d'incidències

 

Data Inici

07/11/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIO ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA QUE PRESTEN EL SEU SERVEI EN VIGILANCIA D'INSTAL·LACIONS NUCLEARS I ALTRES INFRAESTRUCTURES CRITIQUES I EN RAIG X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'Instal·lacions nuclears i d'altres infraestructures crítiques i Raig X

 

Data Inici

07/11/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIó I ESPECIALITZACIó PER VIGILANTS DE SEGURETAT , VIGILàNCIA D’EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: DEFENSA PERSONAL.

- Adquirir els coneixements i tècniques necessàries per a realitzar correctament les tècniques d'intervenció tenint en compte les diferents amenaces i riscos que es poden generar a través dels procediments de l'agressor.

 

Data Inici

07/11/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIO ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA QUE PRESTEN EL SEU SERVEI EN VIGILANCIA D'INSTAL·LACIONS NUCLEARS I ALTRES INFRAESTRUCTURES CRITIQUES I EN RAIG X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'Instal·lacions nuclears i d'altres infraestructures crítiques i Raig X

Data Inici

14/11/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

VIGILANT D'EXPLOSIUS

  • Els objectius generals són els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la Secretaria d'Estat de Seguretat.
  • Instruir en els coneixements i capacitats suficients amb l’objectiu de superar les proves selectives establertes pel Ministeri de l'Interior per a l'habilitació de vigilant d'explosius.
  • Dotar de les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat i detecció d'explosius.

Per a participar en aquest curs és requisit indispensable estar en possessió de la TIP de Vigilant de Seguretat.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Data Inici

14/11/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN CENTRES COMERCIALS

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància en centres comercials per actualitzar els seus coneixements.
Tècniques d'actuació davant de riscos com robatoris, furts i vandalismes.


IMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT

 

Data Inici

16/11/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIO ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA QUE PRESTEN EL SEU SERVEI EN VIGILANCIA D'INSTAL·LACIONS NUCLEARS I ALTRES INFRAESTRUCTURES CRITIQUES I EN RAIG X

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'Instal·lacions nuclears i d'altres infraestructures crítiques i Raig X

Data Inici

21/11/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.