TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

       Nou Curs

TÈCNIQUES DE CONTROL I CONTENCIÓ DEL PÀNIC COL·LECTIU

Identificar les tècniques i desenvolupar les habilitats que permetin fer una intervenció eficaç en situacions de pànic col·lectiu.

 

Data Inici

08/05/2024

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

FORMACIó ESPECíFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILàNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PúBLICS

Exercir les funcions de vigilància de seguretat en esdeveniments esportius i espectacles públics, actuant en situacions d'emergència, col·laborant en una evacuació correcta i assegurant el benestar dels assistents i treballadors.

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA FERROVIARIA I METROPOLITA

Objectius
  • Transmetre els coneixements respecte la normativa vigent
  • Conèixer les peculiaritats del sector i establir operatives al respecte
  • Capacitar als professionals per prendre decisions ajustades als diferents tipuis d'incidències

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIó ESPECíFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILàNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PúBLICS

Exercir les funcions de vigilància de seguretat en esdeveniments esportius i espectacles públics, actuant en situacions d'emergència, col·laborant en una evacuació correcta i assegurant el benestar dels assistents i treballadors.

 

Data Inici

13/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT D'EXPLOSIUS

Amb aquest curs obtindràs les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat i detecció d'explosius

 

Data Inici

14/05/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

20/05/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

Desenvolupar les funcions i les responsabilitats de control d'accessos, utilitzant les tècniques, els instruments i les tecnologies disponibles.

 

Data Inici

21/05/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

Curs amb pràctica de tir d'obligada assitència

 

Data Inici

21/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Objetiu general: 
Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a Vigilant de Seguretat Privada.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

23/05/2024

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT QUE PRESTIN SERVEI DE VIGILÀNCIA EN AEROPORTS

Curs que els objetius específics son els determinats per la Resolució del 12 de Novembre de 2012 de la Secretaria d'Estat de Seguretat, concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports

IMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

Data Inici

27/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

DETECCIÓ, PREVENCIÓ I GESTIÓ DE SITUACIONS D'ODI I DISCRIMINACIÓ A L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT PRIVADA

Detectar delictes d'odi i conductes de discriminació per prevenir-les i gestionar-les adequadament.

 

Data Inici

30/05/2024

Hores

4

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

VIGILANT D'EXPLOSIUS

Objetiu general: Amb aquest curs obtindràs les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat i detecció d'explosius.

 

Data Inici

03/06/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA AMB APARELLS DE RAIGS X

Desarrollar el servicio con aparatos de rayos X, identificando las características de las
máquinas y la prevención de riesgos laborales por exposición a radiaciones.

 

Data Inici

10/06/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Els objectius generals són els determinats per l'article 7 de l'ordre INT./318/2011 on s'estableix la formació mínima de 20 hores per vigilants de seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats a banda de les determinades per l'article 8 de la mateixa ordre desenvolupades en la Resolució de 12 de novembre on s'estableixen les 14 especialitats:
  • Conèixer les particularitats de la protecció davant la violència de gènere, així com la legislació vigent aplicable.
  • Adquirir els coneixements bàsics sobre la psicologia del maltractador i les conseqüències psicològiques en les víctimes.
  • Conèixer les tècniques de protecció específiques per a la protecció davant maltractament de gènere

Data Inici

11/06/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA QUE PRESTIN SERVEIS AMB RAIG X

Desenvolupar el servei amb aparells de raigs X, identificant les característiques de les màquines i la prevenció de riscos laborals per exposició a radiacions.

 

Data Inici

11/06/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

CURS DE 180H PREPARATORI PER LA CONVOCATORIA DEL MINISTERI DE L'INTERIOR

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada

PLACES PER A PERSONAL EN ACTIU I PLACES LIMITADES PER A PERSONAL EN SITUACIÓ D'ATUR.

 

Data Inici

13/06/2024

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

Curs amb pràctica de tir d'obligada assitència

 

Data Inici

17/06/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE VIGILANTS DE SEGURETAT (TRANSPORT DE SEGURETAT)

 Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància de transports de seguretat.

Data Inici

08/07/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PÚBLICS

Els objectius d'aquestes accions formatives es corresponen amb la Resolució de 12 de novembre 2012 en la qual ;es defineixen els mòduls de formació específica per a l'actualització dels Vigilants de seguretat, vigilants de seguretat i escortes privats, concretament, en relació amb esdeveniments esportius i espectacles públics.

Data Inici

15/07/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TÈCNIQUES DE GUIA CANÍ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT

-Exercir les funcions de guia caní en els serveis de vigilància que així ho requereixin.
 -Característiques de les diferents races de gos i les seves cures.
  -Tècniques d'ensinistrament.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

CURS DE 180H PREPARATORI PER LA CONVOCATORIA DEL MINISTERI DE L'INTERIOR

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada

PLACES PER A PERSONAL EN ACTIU I PLACES LIMITADES PER A PERSONAL EN SITUACIÓ D'ATUR.

 

Data Inici

18/09/2024

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

-Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

18/09/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

Desenvolupar les funcions i les responsabilitats de control d'accessos, utilitzant les tècniques, els instruments i les tecnologies disponibles.

Data Inici

01/10/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb el que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d'autocontrol, habilitats socials i primers auxilis a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d'aplicació.

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

Data Inici

04/11/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.