TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

          Últimes Places

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

          Últimes Places

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: DEFENSA PERSONAL POLICIAL

Aquest curs té com a objectius aprendre tècniques per contrarrestar o anul·lar una agressió física d'un o més agressors. Està orientat perquè el personal de seguretat privada realitzi actuacións utilitzant tècniques reglamentàries basades en la defensa personal policial.

Data Inici

04/11/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

          Últimes Places

FORMACIÓ ESPECíFICA DE VIGILANT DE SEGURETAT QUE PRESTEN EL SEU SERVEI AMB APARELLS DE RAIGS X

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància amb aparells de raigs X per tal d'actualitzar els seus coneixements 

 

Data Inici

18/11/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

          Últimes Places

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.


Data Inici

20/11/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

L'objectiu d'aquest curs és adquirir els coneixements i capacitats pròpies del vigilant de seguretat per obtenir el diploma creditatiu amb el qual el participant podrà participar en les proves que convoca el ministeri de l'interior.

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

- Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

Data Inici

21/10/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

VIOLENCIA DE GENERE

Els objectius generals son els determinat per l’article 7 de la ordre INT/318/2011 on s’estableix la formació mínima de 20 hores per vigilants de seguretat, vigilants d’explosiu i escortes privats a banda de les determinades per l’article 8 de la mateixa ordre desenvolupades en la Resolució de 12 de novembre on s’estableixen les 14 especialitats. - Conèixer les particularitats de la protecció davant la violència de gènere, així com la legislació vigent aplicable.

 

Data Inici

22/10/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

Data Inici

04/11/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis a les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

11/11/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: DEFENSA PERSONAL

- Adquirir els coneixements i tècniques necessàries per a realitzar correctament les tècniques d'intervenció tenint en compte les diferents amenaces i riscos que es poden generar a través dels procediments de l'agressor.

 

Data Inici

15/11/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT (VIGILÀNCIA EN CENTRES D' INTERNAMENT)

Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat. que presten serveis de vigilància en centres d' internament

 

Data Inici

15/11/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.