TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Seguretat privada

ASPIRANT A ESCOLTA PRIVAT

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. L'objectiu final és que els alumnes superin les proves del Ministeri de l’ Interior corresponents per tal d'habilitar-se com a Escorta Privat. L'objectiu general de l'acció és adquirir les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'Escorta Privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

19/05/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

VIGILANT D'EXPLOSIUS

Objetiu general: Amb aquest curs obtindràs les competències necessàries per a la protecció, custòdia, trasllat i detecció d'explosius

 

Data Inici

23/05/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

REDACCIÓ D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA

-Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada

 

Data Inici

24/05/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

REDACCIó D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA

Objetiu General
. Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada

Curs per a persones amb la TIP de Vigilant de Seguretat Privada

 

Data Inici

24/05/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA VIGILANT DE SEGURETAT: VIGILÀNCIA EN CENTRES HOSPITALARIS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de vigilància d'aeroports

 

Data Inici

25/05/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ASPIRANT A VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA

CURS DE 180H PREPARATORI PER LA CONVOCATORIA DEL MINISTERI DE L'INTERIOR

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada

PLACES PER A PERSONAL EN ACTIU

 

Data Inici

30/05/2022

Hores

180

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

GUIA CANI

Els objectius generals són els determinat per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat. Capacitar els alumnes en les tècniques adients per complir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

Per a participar en aquest curs és requisit indispensable estar en possessió de la TIP de Vigilant de Seguretat.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

30/05/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS (TRANSPORT DE SEGURETAT)

Objetiu general: Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació al servei de transport de seguretat.

 

Data Inici

31/05/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ I ESPECIALITZACIÓ PER A VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D' EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS: LLICÈNCIA TIPUS C

El curs té com a objectiu preparar als alumnes per a superar les proves de l'obtenció de la llicència tipus "C" que estableix el Ministeri de l'interior i que els habilita per a poder portar arma en el servei.

Curs amb pràctica de tir d'obligada assitència

 

Data Inici

03/06/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN CENTRES COMERCIALS

Formació dirigida a Vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància en centres comercials per actualitzar els seus coneixements.
Tècniques d'actuació davant de riscos com robatoris, furts i vandalismes.


IMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT

 

Data Inici

07/06/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

GUIA CANÍ

Capacitar els alumnes en les tècniques adients per complir les funcions de guia caní.

 

Data Inici

13/06/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ ESPECÍFICA DE GESTIÓ DE L'ESTRÈS PER VIGILANTS DE SEGURETAT

Objetiu General:
- Capacitar a l'alumne per identificar les diverses formes d'estres en el ambit de la seguretat privada
- Identificar les diferents formes de respostes d'estres
- Ensenyar tècniques de reducció de l'estrèsIMPRESCINDIBLE TENIR LA TIP DE VIGILANT DE SEGURETAT

 

Data Inici

15/06/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FORMACIó ESPECíFICA DE VIGILANT DE SEGURETAT PRIVADA QUE PRESTA EL SEU SERVEI AMB APARELLS DE RAIGS X

FORMACIÓ PER OBTENIR TOTS ELS CONEIXEMENTS I EINES NECESSARIS PER UTILITZAR UN EQUIP D´INSPECCIÓ PER RAIGS X.

 

Data Inici

15/06/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

Places per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat a ERTO indeferenment del seu estat laboral actual i per a personal en actiu

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.


 

Data Inici

16/06/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PROTECCIÓ FRONT EL TERRORISME

Aquest curs té com a objectiu donar eines al personal de seguretat privada d'elements per reaccionar davant una situació terrorisme.

 

Data Inici

20/06/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

APARELLS DE RAIGS X

Amb aquesta formació s'actualitzen els coneixements dels vigilants de seguretat que presten serveis de vigilància  amb aparells de raigs X.

 

Data Inici

21/06/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

REDACCIO D'INFORMES EN SEGURETAT PRIVADA

-Aprendre a elaborar informes d'actuació específics de seguretat privada.

 

Data Inici

28/06/2022

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ASPIRANT A ESCORTA PRIVAT

Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

 

Data Inici

05/07/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SERVEI DE VIGILÀNCIA EN HOTELS

Formació dirigida a Vigilants de seguretat per adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar les funcions de vigilant en establiments hotelers

 

Data Inici

07/07/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EINES D'IDENTIFICACIÓ DE GRUPS URBANS I VIOLENTS I CONDUCTES RADICALS

Curs que els objectius específics son els determinats per la Resolució del 12 de novembre de 2012 de la secretaria d'estat de seguretat concretament en relació a dotar d'eines d'identificació de grups urbans i violents i conductes radicals

 

Data Inici

18/07/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

GUIA CANÍ

El curs et capacitarà en les tècniques adients per acomplir les funcions de guia caní. Aprendre a comunicar-se i donar ordres al gossos. Aprendre a tractar l'agressivitat i reconduir la conducta del gos.

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CONTROLADOR D'ACCESSOS

-Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost. Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Data Inici

03/10/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

Objetiu general: Amb aquest curs et prepararàs per a superar les proves del Ministeri de l'Interior amb l'objectiu d'habilitar-te com a vigilant de seguretat privada.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Aspirant a escorta privat

Objetiu general: Amb aquest curs adquiriràs les habilitats i coneixements necessaris per desenvolupar les tasques d'escorta privat de forma professional, seguint la normativa legal vigent.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.