TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Sanitat

       Nova Data

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

  •  Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.
  • Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Data Inici

04/05/2020

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

       Nova Data

PRIMERS AUXILIS

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d'educació d'entitats públiques i privades.

Conèixer els passos a seguir davant d’una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d’emergència o situació que requereix primers auxilis.

 

Data Inici

09/05/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

       Nova Data

PRIMERS AUXILIS

Conèixer els passos a seguir davant una emergència. Reconèixer una parada cardiorespiratòria. Realitzar correctament un suport vital bàsic. Maniobrar amb seguretat en situacions d’obstrucció i tractament de vies respiratòries. Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia.

 

Data Inici

13/05/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nova Data

CONTENCIÓ FíSICA I EMOCIONAL, MANEIG DE CRISIS D'AGRESSIVITAT

Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes
potencialment agressives per poder controlar-les.
• Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base
psicològica per evitar una contenció física.
• Aplicar diferents tècniques específiques de contenció
física segons diferents situacions.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

       Nova Data

ATENCIÓ INFERMERA AL PACIENT AMB ACCIDENTS VASCULARS

L'Objectiu del curs es que el participant disposi de les competències professionals necessàries per tenir cura d'aquelles persones amb problemes vasculars.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Nova Data

CONTENCIÓ FíSICA I EMOCIONAL, MANEIG DE CRISIS D'AGRESSIVITAT

Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes
potencialment agressives per poder controlar-les.
Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base
psicològica per evitar una contenció física.
Aplicar diferents tècniques específiques de contenció
física segons diferents situacions.

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA HOSPITALARIA

Reciclar i actualitzar els coneixements de les auxiliars d'infermeria.

Objectius específics:

- Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d'infermeria.

- Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques

HOSPITAL DE BADALONA

 

Data Inici

06/04/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

PROMOCIÓ DE LA SALUT A LA FEINA: LA CURA DE LA SALUT DEL PROFESSIONAL

Objectius:

- Millorar els recursos i les habilitats pel desenvolupament profesional saludable en l'àmbit sanitari.

- Oferir un espai per l'aprenentatge, el debat i la reflexió sobre els factors psicosocials implicats en el continu de salut - malaltia.

Lloc d'impartició: Hospital de Badalona

Digirit a persones a l'atur i persones actives a l' empresa privada

 

Data Inici

14/04/2020

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

ATENCIO INFERMERA AL PACIENT POLITRUMATIC

Identificar les cures adients per poder-les aplicar a la persona atesa amb politraumatisme.

Conèixer les diferents alteracions que pot presentar una persona amb politrumatisme i el seu tractament.

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCES DEL DOL

-Conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar les persones i les families que viuen un procés de dol.

 

Data Inici

29/04/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MALALTS TERMINALS I CURES PAL.LIATIVES

"És difícil acceptar la mort en aquesta societat, perquè no és familiar. Tot i el fet que succeeix tot el temps. Si tens el valor d'estar al costat del moribund i respectes el seu silenci, llavors el moribund t'estarà ensenyant el que és la vida i el que és la mort "

Elisabeth Kübler Ross 

Estudiaràs els principis i la filosofia d'aquest tipus de cures ajudant als pacients a sentir-se millor. També tractaràs problemes emocionals, socials, pràctics i espirituals que la malaltia planteja. 

Quan els pacients se senten millor en aquestes àrees, tenen una millor qualitat de vida. L'objectiu del curs és dotar els professionals dels coneixements teòrics i habilitats, per poder atendre els pacients en situació terminal, aconseguint l'objectiu de la mort digna.

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats


 

Data Inici

04/05/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Reconèixer i interpretar la documentació sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
Identificar els principals aliments causant intoleràncies.
Analitzar i aplicar les tècniques de serveis en les diferents elaboracions.

 

Data Inici

04/05/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

L'ASSETJAMENT EN L'ÀMBIT SANITARI

Objectius:
- Capacitar als professionals de l'àmbit sanitari per prevenir les situacions d'assetjament en els que sovint es troben expossats, per part dels usuaris i dels seus familiars.

 

Data Inici

05/05/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

CONTENCIÓ FÍSICA PER A VIGILANTS DE SEGURETAT

O B J E C T I U S
• Capacitar al personal de seguretat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.
• Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.
• Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

Data Inici

05/05/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ INFERMERA EN UN SERVEI D'URGÈNICES

- Aprofundir en l'atenció infermera d'avant les diferents patologies que pot presentar una persona que ingressa a urgències

Objectius específics:

- Realitzar la valoració infermera de la persona atesa al servei d'urgències

- Identificar l'atenció infermera davant les diferents patologies que pot presentar una persona que ingressa a urgències: neurològiques, digestives, intoxicacions...

- Establir la seqüència d'actuació en cada cas

 

Data Inici

05/05/2020

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DE DOL

Conéixer el procès d'acompanyament durant el dol

Data Inici

08/05/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES EN EL SECTOR DE L'HOSTALERIA

Curs destinat a professionals del sector de l'hostaleria que vulguín oferir solucions a possibles clients amb aquestes intoleràncies. 

Rebre informació i formació sobre els diferents tipus d'al•lèrgies.
Resoldre dubtes i establir protocols d'actuació.
Es complementarà amb un bloc pràctic on es presentaran productes i receptes sense gluten i sense lactosa.

 

Data Inici

08/05/2020

Hores

16

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL MALALT D'ALZHEIMER TARDES

Obtenir un coneixement tant pràctic com teòric sobre el diagnòstic, característiques i tractament de les demències, particularment de la malaltia d’Alzheimer, per poder treballar amb la màxima qualitat i eficàcia.

Data Inici

28/05/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ATENCIÓ INFERMERIA AL PACIENT AMB ACCIDENTS VASCULARS (TARDES)

L'objectiu general del curs és que el participant disposi de les competències professionals necessàries per tenir cura d'aquelles persones amb problemes vasculars.

Data Inici

05/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

AL•LÉRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ ACCIÓ FORMATIVA:

Conèixer la gestió dels al•lèrgens en la restauració col•lectiva per a la prevenció de
reaccions adverses.
Conèixer els requeriments de la legislació específica.
Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al•lèrgies i/o intoleràncies
alimentàries.

1. Conceptos generales
1.1. Reacciones adversas a alimentos: clasificación.
1.2. Intolerancias
1.3. Alergias
1.4. La anafilaxis
1.5. Situaciones de riesgo
1.6. Donde encontramos los alérgenos
2. Legislación sobre Información Alimentaria
2.1. Reglamento UE 1169/2011
2.2. RD126/2015
3. Gestión del riesgo
3.1. Principios básicos
3.2..Diagrama de gestión
3.3. Buenas prácticas
3.3. Contaminación cruzada
3.4. Cartas y menús

 

Data Inici

11/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT

Els objectius generals d'aquest curs són:

- Capacitar a l'alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.

- Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

- Aplicar tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

Data Inici

25/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

PRIMERS AUXILIS

Conèixer els passos a seguir davant una emergència. Reconèixer una parada cardiorespiratòria. Realitzar correctament un suport vital bàsic. Maniobrar amb seguretat en situacions d’obstrucció i tractament de vies respiratòries. Saber realitzar un adequat control de situacions d'hemorràgia.

Data Inici

16/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Objetiu general: Amb aquest curs reconeixeràs, interpretaràs la documentació sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i identificaràs els principals aliments causants d'intoleràncies. Aprendràs a analitzar i a aplicar les tècniques de servei en les diferents elaboracions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
Atenció infermera al pacient politraumàtic

Objetiu general: Amb aquest curs aprendràs les tècniques d'infermeria adaptades al pacient politraumàtic en els serveis d'urgències.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.