TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Cursos de la familia Sanitat

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.

- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la manipulació de productes alimentaris per a la prevenció de reaccions adverses.

- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. 

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. 

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LERGIES I INTOLERàNCIES ALIMENTàRIES

Amb aquest curs reconeixeràs, interpretaràs la documentació sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i identificaràs els principals aliments causants d'intoleràncies. Aprendràs a analitzar i a aplicar les tècniques de servei en les diferents elaboracions.

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Amb aquest curs reconeixeràs, interpretaràs la documentació sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i identificaràs els principals aliments causants d'intoleràncies. Aprendràs a analitzar i a aplicar les tècniques de servei en les diferents elaboracions.

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀCIES

Analitzar i aplicar les tècniques de servei en les diferents elaboracions.

 

Hores

16

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL•LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Conèixer la gestió dels al•lèrgens en la restauració col•lectiva per a la prevenció de reaccions adverses Conèixer els requeriments de la legislació específica Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al•lèrgies i/o intoleràncies alimentàries

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

FLIX

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL.LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Conèixer la gestió dels al•lèrgens en la restauració col•lectiva per a la prevenció de reaccions adverses Conèixer els requeriments de la legislació específica Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al•lèrgies i/o intoleràncies alimentàries

 

Hores

6

Modalitat

Presencial

Lloc

SOLSONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. 

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. 

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES EN EL SECTOR DE L'HOSTELERIA

Analitzar i aplicar les tècniques de servei en les diferents elaboracions.

 

Hores

16

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

PRIMERS AUXILIS

L'objectiu d'aquest curs és conèixer les pautes a seguir davant d'una emergència..

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

PRIMERS AUXILIS

- Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FLIX

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DE DOL

- Descriure que és el procés de dol.

- Conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar les persones i les famílies que viuen un procés de dol.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACOMPANYAMENT DURANT EL PROCÉS DE DOL

- Descriure que és el procés de dol.

- Conèixer les habilitats necessàries per poder acompanyar les persones i les famílies que viuen un procés de dol.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA HOSPITÀLARIA

  • Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar un/a auxiliar d'infermeria. 
  • Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques a l'hora d'atendre i realitzar les cures bàsiques als diferents tipus de pacients i de mantenir els espais higienitzats.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA HOSPITALÀRIA

  • Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar un/a auxiliar d'infermeria. 
  • Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques a l'hora d'atendre i realitzar les cures bàsiques als diferents tipus de pacients i de mantenir els espais higienitzats.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CURS AUXILIARS D'INFERMERIA HOSPITALÀRIA

-Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d'infermeria.

Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques a l'hora d'atendre i realitzar les cures bàsiques als diferents tipus de pacients i de mantenir els espais higienitzats.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CURES AUXILIARS EN GERIATRIA

Obtenir uns sòlids i complets coneixements sobre diferents aspectes relacionats amb la cura i atenció al pacient geriàtric.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

L'ASSETJAMENT EN L'ÀMBIT SANITARI

Capacitar als professional de l'àmbit sanitari per prevenir les situacions d'assetjament en els que sovint es troben exposats.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIÓ DE L'ESTRÈS PER A PROFESSIONALS SÒCIOSANITARIS

L'objectiu general d'aquest curs és identificar l'estrès en l'entorn sociosanitari per a gestionar-lo correctament.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

RIPOLL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIÓ DE L'ESTRÉS PER A PROFESIONALS SÒCIOSANITARIS

L'objectiu general d'aquest curs és identificar l'estrès en l'entorn sòciosanitari per a gestionar-lo correctament.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

SALT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIÓ DE L'ESTRÉS PER A PROFESIONALS SÒCIOSANITARIS

L'objectiu general d'aquest curs és identificar l'estrès en l'entorn sòciosanitari per a gestionar-lo correctament.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

SALT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LA COMUNICACIÓ ENTRE EL PROFESSIONAL SANITARI I EL MALALT I FAMILIA

Desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per a què el professional sanitari realitzi una correcta comunicació amb el malalt i la seva família.

 

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LA COMUNICACIÓ ENTRE EL PROFESSIONAL SANITARI I EL MALALT I FAMILIA

Desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries pe a què el professional sanitari realitzi una correcta comunicació amb el malalt i la seva familia.

 

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TÈCNIQUES DE REHABILITACIÓ: FISIOTERÀPIA I PSICOMOTRICITAT

Adquirir i desenvolupar estratègies d'intervenció i tècniques de rehabilitació basades en la fisioteràpia i la psicomotricitat.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL PACIENT I QUALITAT ASSISTENCIAL

El curs pretén aportar les eines i les tècniques necessàries als professionals per a oferir una atenció personalitzada i de qualitat.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ D'INFERMERIA AL PACIENT I QUALITAT ASSISTENCIAL

El curs pretén aportar les eines i les tècniques necessàries als professionals per a oferir una atenció personalitzada i de qualitat.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT

Els objectius generals d'aquest curs són:

- Capacitar a l'alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.

- Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

- Aplicar tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT

Els objectius generals d'aquest curs són:

- Capacitar a l'alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.

- Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

- Aplicar tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT

Els objectius generals d'aquest curs són:

- Capacitar a l'alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.

- Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

- Aplicar tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BLANES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT

Els objectius generals d'aquest curs són:

- Capacitar a l'alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.

- Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

- Aplicar tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CONTENCIÓ FÍSICA I EMOCIONAL: MANEIG DE CRISI D'AGRESSIVITAT

Els objectius generals d'aquest curs són:

- Capacitar a l'alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.

- Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

- Aplicar tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Objetiu general: Amb aquest curs reconeixeràs, interpretaràs la documentació sobre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i identificaràs els principals aliments causants d'intoleràncies. Aprendràs a analitzar i a aplicar les tècniques de servei en les diferents elaboracions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.