TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Informàtica

       Noves Dates

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.

En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

          Últimes Places

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones
treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.
Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associats a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

07/06/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL AVANÇAT

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat . A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l' especialitat d'Excel

 

Data Inici

15/05/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

Objectius:
Traslladar a l´assistent els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office.

Formar a l´assistent seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcta preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses en aquest cas Excel.

La persona que faci aquest curs, i en funció de les notes tretes durant el curs, tindrà l'opció de presentar-se a la prova de Certificació de Microsoft, podent arribar a aconseguir, sense cap cost, la certificació MOS EXCEL 2016 CORE.

 

Data Inici

29/05/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MICROSOFT POWERPOINT 2019. CERTIFICACIÓ MOS-300 POWERPOINT ASSOCIATE

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina
Microsoft PowerPoint 2019.

 

Data Inici

05/06/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016 (HORARI MATINS)

Amb aquest curs podràs Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft PowerPoint 2016, tals com la creació i administració de presentacions, la inserció i format de texts, formes i imatges, la inserció de taules, gràfics, SMARTART i medis, l’aplicació de transicions i animacions i la gestió de múltiples presentacions.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.
En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

08/06/2023

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

TIKTOK PER A EMPRESES

A la finalització d'aquests curs podràs identificar les característiques generals de TIKTOK i les millors estratègies publicitàries des de la perspectiva de negoci empresarial.

 

Data Inici

13/06/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.
Curs dirigit a usuaris que tenen poc o no tenen cap coneixement informàtic.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

13/06/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL INICIAL PINEDA DE MAR

El curso es realitzarà en el CENTRE INNOVA de Pineda de Mar. Carrer Torres Quevedo, 16. 08397 Pineda de Mar.

Les sessions de classe es faran els dies:
7, 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de juny.
10, 12, 17, 19 i 24 de juliol.


Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.

En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

14/06/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

PINEDA DE MAR

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perquè les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

16/06/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 INICIAL

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA PER APROFITAR L'ESTIU
Dimarts i dijous per la tarda

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Aquest curs et prepararà per poder aconseguir el certificat MOS de MICROSOFT WORD 2016 CORE.

 

Data Inici

20/06/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

TIK TOK PER A EMPRESES

-Identificar les característiques generals de Tik Tok i les millors estratègies publicitàries des de la perpectiva de negoci empresarial.

 

Data Inici

21/06/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB (AVANÇAT)

L'objectiu del curs és aprendre a crear, dissenyar i mantenir pàgines web amb llenguatge HTML i projectar un lloc web com a procés previ a la seva creació.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 1-CERTIFICACIó MOS-100:WORD ASSOCIATE

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.
Curs praparatori al examen oficial MOS.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 2-CERTIFICACIó MOS-101: WORD EXPERT

Amb aquest curs podràs aprendre a utilitzar l'entorn Word a nivell avançat. A més et prepararà per poder accedir al certificat MOS de Miscrosoft en l'especialitat Word.


La formació s'impartirà en modalitat ONLINE i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps d'estudi al teu ritme.

L'accés a la plataforma serà 24h al dia els 7 dies de la setmana. Dedicació recomanada d'una hora al dia.

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT POWERPOINT 2019- CERTIFICACIó MOS-300: POWERPOINT ASSOCIATE

Amb aquest curs podràs entendre, comprendre i efectuar operacions per l'ús professional de l'eina Microsoft PowerPoint 2016, tals com la creació i administració de presentacions, la inserció i formateig de texts, formes i imatges, la inserció de taules, gràfics, SmartArt i medis, l'aplicació de transicions i animacions i la gestió de múltiples presentacions.

PLACES LIMITADES PER TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA i PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR

S'impartirà en modalitat ONLINE  i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps com en convingui.

ACCÉS 24 HORES 7 DIES DE LA SETMANA
Dedicació recomanada de dues hores al dia.

 

Data Inici

12/09/2023

Hores

35

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

CERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL NIVELL BÀSIC (HORARI MATÍ)

Aquest curs et permetrà aplicar estratègies bàsiques de cerca, emmagatzematge i gestió d'informació digital per a recuperar-la de manera eficaç i efectiva. 
Reconèixer les funcions del navegador i cercador per a realitzar cerques d'informació, utilitzant filtres senzills.
Organitzar, emmagatzemar i recuperar de manera efectiva la informació disponible.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.
En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

12/09/2023

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

MICROSOFT ACCESS 2019-CERTIFICACIó MOS-500 ACCESS EXPERT

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l'entorn Access i tenir la capacitat de completar tasques de manera independent. A més et prepararà per a poder aconseguir el certificat MOS de Microsoft en l'especialitat Access.

PLACES LIMITADES PER A ATURATS
PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El curs s'impartirà en modalitat ONLINE i a través de la plataforma podràs gestionar el teu temps com millor et convingui.

ACCÉS LES 24 H ELS 7 DIES DE LA SETMANA.
Dedicació recomanada d'una hora al dia.

 

Data Inici

12/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 2: CERTIFICACIÓ MOS-201 EXCEL EXPERT

Aquest curs et permetrà adquirir els coneixements necessaris per la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

 

Data Inici

14/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL I: CERTIFICACIÓ MOS-200 EXCEL ASSOCIATE

Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM ET VAGI MILLOR.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA. Dedicació recomanada una hora al dia

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL 2-CERTIFICACIó MOS-201: EXCEL EXPERT

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat. A més, et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l'especialitat d'Excel.

És recomanable realitzar prèviament el curs bàsic, especialment si es vol presentar a l'examen MOS.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA I POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM ET VAGI MILLOR.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA.  Dedicació recomanada dues hores al dia.

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVEL 1 - CERTIFICACIÓN MOS-200: EXCEL ASSOCIATE

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Excel i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Excel.

 

Data Inici

20/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perquè les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

21/09/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

SERVEIS AL NÚVOL AMB (CLOUD) AWS-NIVELL 1 EINES PEL TREBALL

Aquesta acció formativa introdueix en els conceptes bàsics associats als serveis al núvol (cloud services)
com a recurs per la transformació digital de tota empresa i en les habilitats per emprar-los com a
requeriment dels nous perfils professionals que apareixen en aquest àmbit.
Ens centrarem en l’aplicació de les eines bàsiques ofertes per Amazon Web Services sobre aspectes com
emmagatzematge, serveis web, potència computacional, anàlisi de dades, administració dels costos
associats als serveis al núvol i suport tècnic.
No es requereixen coneixements previs de serveis al núvol: el curs s’adreça a un públic amb coneixements
informàtics d’empresa, interessats en introduir-se en els conceptes i serveis del núvol, il·lustrant-se amb exercicis pràctics sobre un compte free-tier d’AWS.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA
Dedicació recomanada d´una hora al dia.

 

Data Inici

26/09/2023

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVEL INICIAL

Amb aquest curs podràs entendre, comprendre i realitzar operacions per l´ús professional de l´eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d´objectes.

 

Data Inici

26/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perquè les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

02/10/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Els alumnes adquireixen els coneixements de l'entorn Excel  tals com:

Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
Creació de pressupostos, gràfics de rendiment, factures.

 

Data Inici

02/10/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

18/10/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

18/10/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL I

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word

 

Data Inici

27/10/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF0233_2 Ofimàtica

Objetiu general: Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les capacitats necessàries per treballar de manera autònoma els programes informàtics administratius, processador de textos, base de dades, full de càlcul i presentacions.
Aquest curs correspon a la unitat formativa del CERTIFCAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. LA SUPERACIÓ SUPOSA UNA ACREDITACIÓ PARCIAL DE AQUEST CERTIFICAT.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.