TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Informàtica

ADG0308_MF0233_2 OFIMÁTICA

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 

Conèixer el funcionament bàsic dels elements que conformen l'equip informàtic disponible en el desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la fi de garantitzar la seva operativitat.

 

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-728. MICROSOFT EXCEL 2016. NIVEL AVANZADO

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat . A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l' especialitat d'Excel.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINSTRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS. MODUL 1 CCNA: INTRODUCCIÓ A LES XARXES

DATA PREVISTA D'INICI: 04 DE MARÇ. AL FEBRER ES FARAN LES PROVES DE SELECCIÓ.

HORARI DE TARDES, DE 18 A 21 HORES DE DILLUNS A DIJOUS.

Aquest és el primer dels 4 Mòduls de CISCO CCNA. En el resum dels continguts veuràs els continguts i serveis dels 4 Mòduls que s'impartiran de forma seqüencial.


Amb aquest curs aprendràs a aplicar principis bàsics de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxa, incloent routers i switches, i implementar esquemes d'adreçament IP per a crear topologies LAN simples. A més aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos Mòdul 1 de CCNA, Mòdul 2 de CCNA, Mòdul 3 de CCNA i Mòdul 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINSITRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS: MÒDUL 1 CCNA

Aplicar principis bàsics de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxa, incloent-h irouters i switches, i implementar esquemes de direccionament ip per crear topologies lan simples.

INICI 04 DE MARÇ

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS. MODUL 2 CCNA: FONAMENTS DE ROUTING AND SWITCHING A LES XARXES

Aquest és el segon dels 4 Mòduls de CISCO CCNA. En el resum dels continguts veuràs els continguts i serveis dels 4 Mòduls que s'impartiran de forma seqüencial. 


 Amb aquest curs aprendràs els fonaments del Routing i Switching a les xarxes. A més aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos Mòdul 1 de CCNA, Mòdul 2 de CCNA, Mòdul 3 de CCNA i Mòdul 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINSITRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS: MÒDUL 2 CCNA: FONAMENT DE ROUTING AND SWICHING A LES XARXES

Aplicar principis bàsics de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxa, incloent-hi routers i switches, i implementar esquemes de direccionament ip per crear topologies lan simples.

INICI PREVIST 21 DE MARÇ

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS. MODUL 3 CCNA: ESCALAT DE XARXES

Amb aquest curs aprendràs l'escalat de xarxes. A més aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos Mòdul 1 de CCNA, Mòdul 2 de CCNA, Mòdul 3 de CCNA i Mòdul 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SYSTEM. MòDUL 3 CCNA: ESCALAT DE XARXES

Analitzar, configurar, verificar i solucionar problemes de VLAN, RSTP, VTP i xarxes sense fils.

INICI PREVIST 10 D'ABRIL

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SYSTEMS. MODUL 4 CCNA: INTERCONNEXIó DE XARXES

Aquest és l'últim dels 4 mòduls de CISCO CCNA. En el resum dels continguts veuràs els continguts dels 4 mòduls que s'impartiran de forma seqüencial.

Amb aquest curs aprendràs la interconnexió de xarxes. A més aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos Mòdul 1 de CCNA, Mòdul 2 de CCNA, Mòdul 3 de CCNA i Mòdul 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SYSTEM MÒDUL 4 CCNA: INTERCONNEXIÓ DE XARXES

Aprendre sobre els dispositius i les tecnologies d'accés de l'usuari i descobrir com implementar i configurar el protocol punt a punt (PPP), el protocol punt a punt en ethernet (PPPOE), DSL (Línia de Subscripció Digital) i Frame Relay.

INICI PREVIST 08 DE MAIG

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LINUX LPIC 1

Amb aquest curs es coneixerà l' entorn Linux i es podrà  implementar aquet sistema operatiu com a motor de la xarxa informàtica d'una organització o per el treball personal. A més el participant estarà preparat per realitzar l'examen per la certificació LPIC-1 professional junior de LINUX.
INICI PREVIST MAIG, DILLUNS I DIMECRES TARDA

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LINUX LPIC2

Adquirir coneixements necessaris per administrar xarxes de sistemes operatius linux a un nivell avançat. Al llarg del curs es veuran diferents solucions en l'administració de xarxes linux tals com DNS, DHCP, Samba, Apache, etc.

Preparar al participant per la certificació LPIC2 PROFESSIONAL AVANÇAT EN LINUX.

INICI 04 DE MARÇ

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SYSTEMS NETWORK SECURITY

Amb aquest curs aprendràs els principals conceptes de la seguretat en xarxes. Formar-se com a experts en seguretat en xarxes i implementar solucions de seguretat que reduiran la vulnerabilitat i el risc de pèrdues de dades. Diagnosticar intents d'intrusió en una xarxes, determina les solucions davant una intrusió i determinar les accions preventives que ha de permetre garantir la seguretat d'una xarxa CISCO. INICI PREVIST 05 DE JULIOL, DIVENDRES I DISSABTES

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VMWARE VIRTUALITZACIÓ V6.5

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6. Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

INICI 12 DE MARÇ 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VMWARE VIRTUALITZACIÓ V6.5

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6. Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

INICI 15 DE MARÇ

DIVENDRES I DISSABTES

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PÀGINES WEB (BàSIC)

Amb aquest curs  aprendràs a aprofitar eficaçment l'eina internet, i a crear  web i blog amb plantilles.

 

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-730. MICROSOFT ACCESS 2016

Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat ACCESS i inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en ACCESS . El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€

 

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-730. MICROSOFT ACCESS 2016

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Access i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Access.

 

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-728. MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANçAT

Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat EXCEL i inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en EXCEL . El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-728. MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANçAT

Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat EXCEL i inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en EXCEL . El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat . A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l' especialitat d'Excel.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Excel i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Excel.

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-727. MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat EXCEL i inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en EXCEL . El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€

 

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-727. MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat EXCEL i inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en EXCEL . El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€

 

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016 NIVELL INICIAL

Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Excel i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Excel.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-729. MICROSOFT POWERPOINT 2016

Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat POWERPOINT i inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en POWERPOINT. El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€

 

Hores

35

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-729 MICROSOFT POWERPOINT 2016

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn PowerPoint i la capacitat de completar tasques de forma independent. Et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en l'especialitat Powerpoint.

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016

- Dotar als alumnes dels coneixements que els permetin treballar amb la aplicació Microsoft PowerPoint.
- Preparar als alumnes per a que puguin obtenir la certificació Microsoft Office Specialist en PowerPoint (única certificació reconeguda internacionalment per Microsoft), que certifica als alumnes els coneixements necessaris per a poder aprofitar les eines ofimàtiques de Microsoft.

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-729: MICROSOFT POWERPOINT 2016

- Dotar als alumnes dels coneixements que els permetin treballar amb la aplicació Microsoft PowerPoint.
- Preparar als alumnes per a que puguin obtenir la certificació Microsoft Office Specialist en PowerPoint (única certificació reconeguda internacionalment per Microsoft), que certifica als alumnes els coneixements necessaris per a poder aprofitar les eines ofimàtiques de Microsoft.

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-726. MICROSOFT WORD 2016. NIVELL AVANçAT

 Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat WORDi inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en WORD. El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-726. MICROSOFT WORD 2016. NIVELL AVANçAT

 Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat WORDi inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en WORD. El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-725. MICROSOFT WORD 2016. NIVELL INICIAL

Aquest curs  esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat WORD i inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en WORD. El cost de mercat d'aquesta certificació es de 45€.

 

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Aquest curs permet adquirir coneixements de l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent.
Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de les funcions principals de Word, en concret: crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS 77-725 MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOC 20740: INSTAL·LACIÓ, EMMAGATZEMATGE I REGISTRE AMB WINDOWS SERVER 2016

Preparar i instal·lar nano server, una instal·lació Server Core i planificar una estratègia d'actualització i migració de servidores. Descriure les diferents opcions d'emmagatzematge, inclosos els formats de la taula de particions, els discos bàsics i dinàmics, els sistemes d'arxius, els discos durs virtuals i el hardware de la unitat i explicar cóm administrar els discos i els volums. Descriure les solucions d'emmagatzematge de la empresa i seleccionar la solució adequada per a una situació determinada. INICI 22 DE MARÇ. DIVENDRES I DISSABTES

 

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOC20741: NETWORKING AMB WINDOWS SERVER 2016

Proporcionar les habilitats fonamentals de networking necessàries per a implementar i donar suport a Windows Server 2016 en la majoria de les organitzacions. Cobreix els fonaments de IP, tecnologies d'accés remot i contingut més avançat, incloent xarxes definides per software. INICI CURS 22 MARÇ, DIVENDRES I DISSABTES.

 

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

BIG DATA I

Curs d'iniciació a la gestió de grans base de dades.

 

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FABRICACIÓ ADDITIVA PER IMPRESSIÓ 3D

Conèixer les tècnologies de fabricació digital, i aprendre el funcionament i parametrització de les impressores 3D.

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INFORMÀTICA BÀSICA (COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES)

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius:

  • Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
  • Pendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials.
  • Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
  • Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
  • Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INFORMÀTICA BÀSICA (COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES)

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius: 

  • Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies. 
  • Pendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials. 
  • Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure. 
  • Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
  • Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

RIPOLL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.


 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia. 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

El objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta teconologia.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF0233_2 Ofimàtica

Objetiu general: Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les capacitats necessàries per treballar de manera autònoma els programes informàtics administratius, processador de textos, base de dades, full de càlcul i presentacions.
Aquest curs correspon a la unitat formativa del CERTIFCAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. LA SUPERACIÓ SUPOSA UNA ACREDITACIÓ PARCIAL DE AQUEST CERTIFICAT.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.