TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Cursos de la familia Informàtica

MF0233_2 OFIMÀTICA

Conèixer el funcionament bàsic dels elements que conformen l'equip informàtic disponible en el desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la fi de garantitzar la seva operativitat

 

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0233_2 OFIMÀTICA

Conèixer el funcionament bàsic dels elements que conformen l'equip informàtic disponible en el desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la fi de garantitzar la seva operativitat

 

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0233_2: OFIMÀTICA

Amb aquest curs  aprendràs  el funcionament bàsic dels elements que conformen l'equip informàtic disponible en el desenvolupament de l'activitat administrativa, amb la fi de garantir la seva operativitat.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0233_2 OFIMÀTICA

Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les capacitats necessàries per treballar de manera autònoma els programes informàtics administratius, processador de textos, base de dades, full de càlcul i presentacions.

Aquest curs correspon a la unitat formativa del CERTIFCAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. LA SUPERACIÓ SUPOSA UNA ACREDITACIÓ PARCIAL D' AQUEST CERTIFICAT.

 

Hores

190

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE REDES CISCO SISTEM. MÓDULO 1 CCNA: ASPECTES BÀSICS DE NETWORKING

Aplicar principis bàsic de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxes incloent routers i switches, implementar esquemes de direccionament IP per crear topologies LAN simples
Aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos,Mòdul 1,2,3 I 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO..

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE REDES CISCO SISTEM. MÓDULO 1 CCNA: ASPECTES BÀSICS DE NETWORKING

Aplicar principis bàsic de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxes incloent routers i switches, implementar esquemes de direccionament IP per crear topologies LAN simples.
Aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos,Mòdul 1,2,3 I 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. MÒDUL 2 CCNA:

Aplicar principis bàsics de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxa, incloent-hi routers i switches, i implementar esquemes de direccionament ip per crear topologies lan simples
Aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos,Mòdul 1,2,3 I 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. MÒDUL 2 CCNA:

Aplicar principis bàsics de cablejat, fer configuracions bàsiques de dispositius de xarxa, incloent-hi routers i switches, i implementar esquemes de direccionament ip per crear topologies lan simples
Aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos,Mòdul 1,2,3 I 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. MòDUL 3 CCNA: ESCALAT DE XARXES

Amb aquest curs aprendràs a analitzar, configurar, verificar isolucionar problemes de VLAN, RSTP, VTP i xarxes sense fils.
Aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos,Mòdul 1,2,3 I 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM. MòDUL 3 CCNA: ESCALAT DE XARXES

Amb aquest curs aprendràs a analitzar, configurar, verificar isolucionar problemes de VLAN, RSTP, VTP i xarxes sense fils.
Aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos,Mòdul 1,2,3 I 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.
INICI PREVIST SETEMBRE

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM MODUL 4 CCNA: INTERCONNEXIO DE XARXES

Aprendre sobre els dispositius i les tecnologies d'accés de l'usuari i descobrir com implementar i configurar el protocol punt a punt (PPP), el protocol punt a punt en ethernet (PPPOE), DSL (Línia de Subscripció Digital) i Frame Relay.
Aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos,Mòdul 1,2,3 I 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.
INICI PREVIST SETEMBRE

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADMINISTRADOR DE XARXES CISCO SISTEM MODUL 4 CCNA: INTERCONNEXIO DE XARXES

Aprendre sobre els dispositius i les tecnologies d'accés de l'usuari i descobrir com implementar i configurar el protocol punt a punt (PPP), el protocol punt a punt en ethernet (PPPOE), DSL (Línia de Subscripció Digital) i Frame Relay.
Aquest curs forma part d'un itinerari de 4 cursos,Mòdul 1,2,3 I 4 de CCNA que et permetrà presentar-te a la certificació oficial CCNA de CISCO.
INICI PREVIST OCTUBRE

 

Hores

48

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LINUX LPIC1

Amb aquest curs es coneixerà l' entorn Linux i es podrà  implementar aquet sistema operatiu com a motor de la xarxa informàtica d'una organització o per el treball personal. A més el participant estarà preparat per realitzar l'examen per la certificació LPIC-1 professional junior de LINUX.
INICI PREVIST SETEMBRE

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

LINUX LPIC2

Amb aquest curs adquiriràs  els coneixements necessaris per administrar xarxes de sistemes operatius Linux a un nivell avançat.  Al llarg del curs es veuran diferents  solucions en l'administració de xarxes linux tals com DNS, DHCP, Samba, Apache,etc. El curs prepara al participant per la certificació LPIC2 PROFESSIONAL AVANÇAT EN LINUX.
INICI PREVIST SETEMBRE

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Hores

80

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MCSA WINDOWS SERVER 2012: INSTAL·LACIó I CONFIGURACIó DE WINDOWS SERVER 2016

L'objectiu del curs és el d'adquirir els coneixements necesasrios per a la instal·lació i configuració de Windows server 2016
Es realitzarà una prova de nivell/selecció

 

Hores

80

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SYSTEMS NETWORK SECURITY

Adquirir els conceptes de la seguretat en xarxes, enginyers de Networking i administradors de xarxa

 

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VMWARE. VIRTUALITZACIÓ

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6.  Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

VMWARE. VIRTUALITZACIÓ

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6. Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PáGINES WEB (BàSIC) EN LíNIA

Crear, dissenyar i mantenir pàgines web amb llenguatge Html

                                                         INICI 16 D'ABRIL

 

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CREACIÓ I MANTENIMENT DE PáGINES WEB (BàSIC) EN LíNIA

Crear, dissenyar i mantenir pàgines web amb llenguatge Html

                                                   INICI 10 DE SETEMBRE

 

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT ACCESS (EN LíNIA)

Adquirir els coneixements necessaris per a la utilització professional dAccess, es prepara  per l'examen de certificació MOS segons prescripció del docent

                                                      INICI 4 DE JUNY

 

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

Amb aquest curs podràs adquirir coneixements avançats de l’entorn Excel. Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de funcionalitats avançades d’Excel lligades a les següents funcions: gestionar i compartir llibres, aplicar dissenys i formats personalitzats, crear fórmules avançades, crear gràfics avançats i taules.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MICROSOFT OFFICE EXCEL II

Amb aquest curs podràs adquirir coneixements avançats de l’entorn Excel. Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de funcionalitats avançades d’Excel lligades a les següents funcions: gestionar i compartir llibres, aplicar dissenys i formats personalitzats, crear fórmules avançades, crear gràfics avançats i taules

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT EXCEL II (EN LíNIA)

Curs dirigit a persones amb coneixements d'Excel, es prepara  per l'examen de certificació MOS segons prescripció del docent

                                                      INICI 7 DE MAIG

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT EXCEL II (EN LíNIA)

Curs dirigit a persones amb coneixements d'Excel, es prepara  per l'examen de certificació MOS segons prescripció del docent

                                                      INICI17 DE SETEMBRE

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Excel i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Excel.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat . A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l' especialitat d'Excel.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL II

Amb aquest curs podràs adquirir coneixements avançats de l’entorn Excel. Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de funcionalitats avançades d’Excel lligades a les següents funcions: gestionar i compartir llibres, aplicar dissenys i formats personalitzats, crear fórmules avançades, crear gràfics avançats i taules.


 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL

- Traslladar a l´assistent els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. Formar a l´assistent seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcta preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL

Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT EXCEL (EN LíNIA)

Adquirir els coneixements necessaris per a la utilització professional d'Excel, es prepara  per l'examen de certificació MOS segons prescripció del docent

                                                      INICI 21 DE MAIG

 

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE EXCEL

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Excel i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Excel.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE POWERPOINT (EN LíNIA)

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn PowerPoint i la capacitat de completar tasques de forma independent. Et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Powerpoint.
                                                               INICI 11 DE JUNY

 

Hores

35

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Word a nivell avançat. A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS de Microsoft en l' especialitat Word.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Word a nivell avançat. A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS de Microsoft en l'especialitat Word.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Word a nivell avançat.A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l' especialitat Word.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II (ONLINE)

Curs dirigit a persones amb coneixements d'Excel, es prepara  per l'examen de certificació MOS segons prescripció del docent

                                                       INICI14 DE MAIG

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD II

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Word a nivell avançat. A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS de Microsoft en l' especialitat Word.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MOS: MICROSOFT OFFICE WORD

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

BIG DATA I

El curs ofereix una visió teòrica i practica de les tecnologies i mètodes per la exploració de manera innovadora de grans fons de dades obertes. El curs planteja les oportunitats de l'aplicació de la metodologia i tecnologies Big Data i els requeriments per la seva implantació.
INICI PREVIST SETEMBRE

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FABRICACIÓ ADDITIVA PER IMPRESSIÓ 3D

Conèixer les tècnologies de fabricació digital, i aprendre el funcionament i parametrització de les impressores 3D.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTRODUCCIÓ A LA CIBERSEGURETAT

El curs ofereix de manera concisa una útil introducció al disseny de politiques de seguretat informàtica i a la implantació pràctica de mesures tant tecnològiques com metodològiques.

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF0233_2 Ofimàtica

Objetiu general: Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les capacitats necessàries per treballar de manera autònoma els programes informàtics administratius, processador de textos, base de dades, full de càlcul i presentacions.
Aquest curs correspon a la unitat formativa del CERTIFCAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. LA SUPERACIÓ SUPOSA UNA ACREDITACIÓ PARCIAL DE AQUEST CERTIFICAT.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.