TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Informàtica

       Places Lliures

MICROSOFT WORD 2016 NIVELL AVANÇAT

Aquest curs esta orientat a l'obtenció de la certificació MOS de l'especialitat WORDi inclou de manera SUBVENCIONADA / SENSE COS T PER L'ALUMNE en  la participació en una convocatòria del examen oficial de Microsoft. Aquesta certificació es de reconeixement en tots els països com la disposició de la qualificació professional en WORD.

 

Data Inici

07/09/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016. NIVELL AVANÇAT

ESGOTADES LES PLAÇES PER TREBALLADORS DE LA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Amb aquest curs aprendràs a utilitzar l’entorn Excel amb contingut avançat . A mes et prepararà per poder assolir el certificat MOS  de Microsoft en l' especialitat d'Excel.

És altament recomanable realitzar prèviament el curs bàsic, especialment si es vol presentar a l'examen MOS.

ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora i mitja al dia.

 

Data Inici

13/09/2021

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

Formació dirigida a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associats a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Data Inici

13/09/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

COMPETENCIES DIGITALS BASIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associata a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

Data Inici

13/09/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

ASCO

Curs subvencionat

COMPETENCIES DIGITALS BASIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associata a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Data Inici

13/09/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

ASCO

Curs subvencionat

MOS 77-726: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL AVANçAT

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Aquest curs et prepararà per poder aconseguir el certificat MOS de MICROSOFT WORD 2016.

Data Inici

13/09/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

COMPETèNCIES DIGITALS BàSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtic. Es treballaran els següent objectius:
- Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies.
- Prendre consciència dels riscos associata a les xarxes socials.
- Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
- Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral.
- Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...). 

Data Inici

13/09/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Traslladar a l´alumnat els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office. Formar a l'alumnat seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcte preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses, en aquest cas Excel.


ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.

ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora i mitja al dia.

 

Data Inici

13/09/2021

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.


Curs praparatori al examen oficial MOS
ES FARÀ ONLINE, A TRAVÉS DE PLATAFORMA. POTS GESTIONAR EL TEU TEMPS D'ESTUDI COM VULGUIS I ET VAGI MILLOR PER CONCILIAR-LO AMB EL TREBALL.
ACCÉS LES 24 HORES DEL DIA ELS 7 DIES DE LA SETMANA Dedicació recomanada d´una hora al dia.

 

Data Inici

13/09/2021

Hores

45

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

MOS 77-728: MICROSOFT EXCEL 2016 NIVELL AVANçAT

Amb aquest curs podràs adquirir coneixements avançats de l’entorn Excel. Conèixer i demostrar l’aplicació correcta de funcionalitats avançades d’Excel lligades a les següents funcions: gestionar i compartir llibres, aplicar dissenys i formats personalitzats, crear fórmules avançades, crear gràfics avançats i taules.

Data Inici

14/09/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSICES

L'objectiu general es aprendre els conceptes i habilitats basiques de l'informàtica per que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

 

Data Inici

20/09/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Aquest curs et prepararà per poder aconseguir el certificat MOS de MICROSOFT WORD 2016.

 

Data Inici

22/09/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Curs dirigit a usuaris que no tenen cap coneixement informàtics. Es treballaran els següent objectius: 

  • Familiaritzar els treballadors amb les noves tecnologies. 
  • Pendre consciència dels riscos associat a les xarxes socials. 
  • Afavorir l'ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure. 
  • Ampliar els recursos d'oci durant les estones de descans fora de l'horari laboral. 
  • Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d'adults, ...).

 

Data Inici

22/09/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

EXCEL 2016 NIVELL INICIAL (TARDES)

CURS PRESENCIAL A L'IDFO TERRASSA

Traslladar a l´assistent els coneixements necessaris per a la utilització professional de les principals eines que configuren Office.


Formar a l´assistent seguint el currículum dissenyat per Microsoft per a la correcta preparació de l’examen oficial de certificació de cadascuna de les eines incloses en aquest cas Excel.

 

Data Inici

04/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MOS 77-727: MICROSOFT OFFICE EXCEL 2016. NIVELL INICIAL

Els alumnes adquireixen els coneixements de l'entorn Excel  tals com:

  • Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
  • Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
  • Creació de pressupostos, gràfics de rendiment, factures.

ADREÇA; Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mgil@idfo.com

 

Data Inici

04/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CCNA MòDUL 1 : INTRODUCCIÓ A LES XARXES

El curs CCNA introdueix els concepte bàsics d´adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s´aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l´adreçament IPv4 i IPv6, l´enrutament estàtic i dinàmic, l´aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s´estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l´automatització de les xarxes.
Aquest curs té l´objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l´ambit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

OBJECTIUS:
Aquest primer curs explica les bases te´òriques de Networking i presenta l´arquitectura, funcions, components i models d´Internet, així com les estructures de les xarxes informàtiques. S´aborden els principis d´adreçament en IPv4 i IPv6, Ethernet i fonaments de seguretat a la xarxa, entre altres tòpics.

 

Data Inici

04/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

Amb aquest curs podràs adquirir els coneixements de l'entorn Word 2016 i la capacitat de completar tasques de manera independent. També podràs conèixer i demostrar l'aplicació correcta de les funcions principals de Word i, en concret, crear i editar documents com informes, butlletins, currículums i correspondència empresarial.

 

Data Inici

05/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .

CONTINGUTS:

Breu introducció a la informàtica. Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...

Adreça: Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mgil@idfo.com

 

Data Inici

05/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VMWARE VIRTUALIZACIÓ V6.5 (AULA VIRTUAL)

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6. Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

 

Data Inici

07/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

COMPETÈNCIES DIGITALS

L’objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica per a que les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia .


CONTINGUTS:


Breu introducció a la informàtica. Què és la informàtica?
L'ordinador: components i perifèrics.
Sistemes Operatius i gestió de documents.
Altres aplicacions: Internet,connexió a Internet, navegadors, correu electrònic...


Adreça: Carretera d' Esplugues, 14-16
               Hospitalet de Llobregat.
               (L1-METRO parada: Rambla Just Oliveras)

 

Data Inici

18/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

 

Data Inici

19/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

COMPETèNCIES DIGITALS BàSIQUES

Curs dirigits a usuaris que no tenen CAP conèixement informàtics.
Es treballaràn els següent objectius:
 - Familiaritzar als treballadors amb les noves tecnologies.
 - Conscienciar-los del riscos associats a les xarxes socials.
 - Afavorir l’ús de les noves tecnologies com a mitjà de comunicació, informació, formació i lleure.
 - Ampliar els recursos de lleure durant les estones de descans fora de l’horari laboral.
 - Afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant els recursos tecnològics que aquesta ofereix (biblioteques, centres cívics, escoles d’adults,...).

 

Data Inici

19/10/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

MOS 77-726: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL AVANÇAT

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2016, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Aquest curs et prepararà per poder aconseguir el certificat MOS de MICROSOFT WORD 2016.

 

Data Inici

20/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CCNA MòDUL 2: FONAMENTS DE COMMUTACIÓ, ENRUTAMENT I COMUNICACIONS SENSE FILS

El curs CCNA introdueix els concepte bàsics d´adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s´aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l´adreçament IPv4 i IPv6, l´enrutament estàtic i dinàmic, l´aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s´estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l´automatització de les xarxes.
Aquest curs té l´objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l´ambit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

OBJECTIUS:
Aquest segon curs es centra en les configuracions del switches i routers, VLANs i com afegir redundància i escalat a les xarxes. A més, es prioritza la seguretat de la xarxa i dels dispositius, així com la configuració de xarxes sense fils.

Data Inici

21/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

VMWARE VIRTUALIZACIÓ V6.5 (AULA VIRTUAL)

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements contemplats a la certificació VMware Certified Professional on Vsphere 6. Els estudiants que completin aquest curs estaran habilitats per continuar la seva formació en cursos de Vsphere més avançats.

 

Data Inici

22/10/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MOS 77-725: MICROSOFT WORD 2016 NIVELL INICIAL

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

 

Data Inici

25/10/2021

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

CCNA MòDUL 3 : XARXES EMPRESARIALS, SEGURETAT I AUTOMATITZACIÓ

.

El curs CCNA introdueix els concepte bàsics d´adreçament, dispositius i protocols a la xarxa. Un cop assolits, s´aprofundeix en aspectes més avançats per a la gestió i administració de xarxes, com l´adreçament IPv4 i IPv6, l´enrutament estàtic i dinàmic, l´aplicació de seguretat en switches, routers i hosts, la configuració de xarxes sense fils i la implementació de tunelització. A més, s´estudien temàtiques tan rellevants avui en dia com la qualitat del servei, la virtualització i l´automatització de les xarxes.
Aquest curs té l´objectiu de facilitar a la comunitat IT una formació i certificació en l´ambit tecnològic, especialitzant-se en xarxes i Internet.

OBJECTIUS:
Aquest tercer curs s´enfoca en la interconexió de les xarxes mitjançant l´enrutament dinàmic (OSPF), l´aplicació d´ACLs i les configuracions dels protocols de les xarxes WAN. Per últim, sáborden temes tan importants i rellevants avui en dia com la qualitat del servei (QoS), la virtualització i la automatització de les xarxes.

Data Inici

09/11/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF0233_2 Ofimàtica

Objetiu general: Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les capacitats necessàries per treballar de manera autònoma els programes informàtics administratius, processador de textos, base de dades, full de càlcul i presentacions.
Aquest curs correspon a la unitat formativa del CERTIFCAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. LA SUPERACIÓ SUPOSA UNA ACREDITACIÓ PARCIAL DE AQUEST CERTIFICAT.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.