TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Idiomes

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA:ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A2A

Capacitar als alumnes per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar tant en forma oral com escrita.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.2.A_ DELTEBRE

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l’ idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals, i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. Aquest programe formatiu més el A2B que també es sol·licita, proporcionan als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessàris per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivel A2 del Marc comú Europeu de referència per la llengua.  

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÉS A.2.B.

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma oral com a escrita, en situacions quotidianes que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A2B

Aquest programa formatiu més el A2A que també es sol·licita, proporcionan als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessàris per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivel A2 del Marc comú Europeu de referència.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLèS B.1.A.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.1A, B.1.B, B.1.C i B.1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

ANGLèS B.1.B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.1A, B.1.B, B.1.C i B.1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS B1D

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat tan com receptor com emissor, de forma oral i escrita. Aquest programa formatiu proporciona als alumnes la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-se a les proves lliures d'acreditació oficial del nivell B1.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS B1D

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS B1D

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).


INICI 9 DE MARÇ  Horari: dissabtes de 9h a 13:45h

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.A

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. 

Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B. 

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLES A1.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.A..

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.A

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. 

Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B. 

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLES A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INGLES A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLES A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordera, i comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordera, i comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

Aquest curs et permetrà comprendre missatges senzills en LSC i produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

L'objectiu del curs és ampliar el coneixement del llenguatge dels signes de la llengua Catalana. Comprendre i produir missatges en LSC.

El curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

L'objectiu del curs és ampliar el coneixement del llenguatge dels signes de la llengua Catalana. Comprendre i produir missatges en LSC.


El curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ALEMANY A1.A

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat.

 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar.se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC. Comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a les diverses situacions relacionades amb la localització espacial de l'entorn immediat.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BISBAL D'EMPORDA, LA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

FRANCÈS A.1.A

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). 

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ESCALA, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.