TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Idiomes

ANGLES A2.B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès A.1.A i A.1.B que et permetrà assolir el nivell A.1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

10/04/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLèS A.2.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

11/04/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC. Comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a les diverses situacions relacionades amb la localització espacial de l'entorn immediat.

 

Data Inici

24/04/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ANGLÉS B.2.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu que et permetrà assolir el nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Data Inici

24/04/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLES A.1.B

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura sencilles que l'hi pemetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar a una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. Es tracta de l’objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A.1.A i A.1.B.

 

Data Inici

29/04/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

FRANCÈS A.1.A.

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). 

 

Data Inici

29/04/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ESCALA, L'

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.

Poder parlar de temes generals i/o d'interès personal.

Data Inici

03/05/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BERGA

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

L'objectiu del curs és ampliar el coneixement del llenguatge dels signes de la llengua Catalana. Comprendre i produir missatges en LSC.

El curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Data Inici

06/05/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla.  


Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A.1.A i A.1.B.

 

Data Inici

06/05/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

06/05/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A21del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

07/05/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

Aquest curs et permetrà comprendre missatges senzills en LSC i produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

 

Data Inici

07/05/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA:ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

07/05/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

ANGLÈS A. 1. A

Curs d'idiomes segons marc comú europeu de la llengua corresponent al primer nivell A.1.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivel A1 del Marc Comú Europeu de referencia d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivel.

 

Data Inici

14/05/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Objectius generals:


Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.
Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

Objectius específics:

Comprensió oral: Entendre el sentit general: punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registres estàndar , de forma clara i a una velocitat mitjana.

Expressió oral: Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes , narrant i descrivint experiències , sentiments i fets. Plantejar un discurs sencill de forma clara i coherent. 

INICI 27 DE MAIG
Dilluns i dimecres de 17:45h a 20:45h

 

Data Inici

22/05/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

L'objectiu del curs és ampliar el coneixement del llenguatge dels signes de la llengua Catalana. Comprendre i produir missatges en LSC.


El curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Data Inici

06/06/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ALEMANY A1.B MATINS

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió que permeti als alumnes intercanvis comunicatius simples.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.