TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

ANGLÈS A.1.A

Aquest curs t'ajudarà, en format interactiu a utilitzar l'idioma de forma senzilla, a comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a expressar frases d'estructura senzilla que et permetran desenvolupar-te en situacions de primera necessitat.

Podràs presentar-te o presentar a una tercera persona i podràs formular i respondre preguntes d'una manera senzilla.

Aquest programa formatiu juntament amb el curs A.1.B, et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

08/06/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.A

Aquest curs t'ajudarà, en format interactiu, a utilitzar l'idioma de forma senzilla, adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-te i interactuar, tant de forma oral com escrita en situacions quotidianes i familiars, que requereixen comprendre i redactar textos breus sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.


Aquest programa formatiu juntament amb el curs A.2.B et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

08/06/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A (AULA VIRTUAL)

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.


Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

09/06/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura sencilles que l'hi pemetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar a una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. Es tracta de l’objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.A i A1.B.

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma oral com a escrita, en situacions quotidianes que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

75

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.B.

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant com a receptor com a emissor, i tant en la forma oral com escrita, així com a intervenir entre parlants de diferents llengües,
en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir missatges i textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un
repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del
nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.D

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant com a receptor com a emissor,
i tant en la forma oral com escrita, així com a intervenir entre parlants de diferents
llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir
missatges i textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un
repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o
d'interès personal.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa
necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del
nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A

Aquest curs, en format interactiu, et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en la forma oral com escrita, així com comunicar-te en situacions quotidianes i d'altres menys habituals que requereixen comprendre i produir textos amb estructures usuals i un repertori lèxic comú.


Aquest programa formatiu, juntament amb els cursos B1B, B1C i B1D,  et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.C

Aquest curs, en format interactiu,et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en la forma oral com escrita, així com comunicar-te en situacions quotidianes i d'altres menys habituals que requereixen comprendre i produir textos amb  estructures usuals i un repertori lèxic comú.


Aquest programa formatiu, juntament amb els cursos B1A, B1B i B1D, et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Data Inici

15/06/2020

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ANGLÈS A2A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION (TARDAS)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Aquest curs et servirà per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal

Data Inici

07/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLES A.2.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL)

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS: 

1. Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.                                                         

3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.


 

Data Inici

15/09/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-te en situacions quotidianes i menys habituals.

 

Data Inici

15/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.2.A, B.2.B, B.2.C i B.2.D que et permetrà assolir el nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Data Inici

16/09/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal.
CONTACTE:
93.792.26.01
carrascovs@arenysdemar.cat

 

Data Inici

22/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

ANGLÈS B1.D

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.1A, B.1.B, B.1.C i B.1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

Data Inici

05/10/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals

 

Data Inici

09/10/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

Data Inici

13/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

14/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INFORMACIO I ATENCIÒ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA:FRANCES

Formació destinada a aquelles persones que s'ocupen dels diferents moments de l'atenció turística en el seu negoci i necessitin adquirir eines per a millorar l'atenció al visitant i venda del seu producte en llegua francesa.

Data Inici

19/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

26/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Data Inici

04/11/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.