TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

       Nou Curs

PRESENTACIONS ORALS TÈCNIQUES EN ANGLÈS

Objetiu general: Facilitar les tècniques necessàries per a realitzar presentacions eficaces i ben organitzades en anglès.

 

Data Inici

16/04/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.B.

-Capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com a escrita en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i redactar texts breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals, i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

 

Data Inici

19/04/2021

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (GRUP MATÍ)

Objetiu general: L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Data Inici

19/04/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

SOLSONA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (GRUP TARDA)

Objetiu general: L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Data Inici

19/04/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

SOLSONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B1.D

CURS EN FORMAT AULA VIRTUAL COMBINAT AMB CLASSES PRESENCIALS.

LES CLASSES PRESENCIALS SERAN EN IDFO TERRASSA ELS DIES 26 I 28 D'ABRIL, EL 26 I 31 DE MAIG I EL 28 I 30 DE JUNY. LA MEITAT DEL GRUP ANIRÀ TRES DIES I L'ALTRA MEITAT ELS ALTRES TRES. ELS ALUMNES QUE NO ELS TOQUI ANAR PRESENCIALMENT SEGUIRAN LA CLASSE PER VIDEOTRUCADA.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

26/04/2021

Hores

60

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1. A.

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, AMB PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I  PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC.


Aquest curs d'anglès A, forma part d'un itinerari formatiu compost per 4 cursos (de 75 hores cadascun) que et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per a poder presentar-te a les proves lliures d'acreditació oficial en el Marc Comú Europeu de Referència de les llengües (MECRL).

Els cursos A1A i A1B et prepararan per aconseguir el nivell A1 i els cursos A2A i A2B per al nivell A2.

Una vegada realitzada la inscripció, rebràs una prova de nivell per a determinar quin és el curs més adequat en funció dels teus coneixements.

Si disposes d'un diploma que acrediti el teu nivell, aporta'l i no serà necessari realitzar la prova de nivell.

 

Data Inici

06/05/2021

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.