TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

          Últimes Places

ANGLÈS A.1.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell

 

Data Inici

04/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. 


Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B.

 

Data Inici

08/01/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

FRANCÈS A.1.A

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). 

 

Data Inici

13/01/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ESCALA, L'

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.D

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.1.A, B.1.B, B.1.C i B.1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A.

L'objectiu general de aquest curs forma part d'un itinerari formatiu, que et permetrà obtenir el nivell B1 del Marc Comú Europeu en la referència d'idiomes. AL finalitzar aquest itinerari estarás preparat/da per presentar-te a les proves lliures de aquest nivell.

Data Inici

21/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS B1A

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma orla com escrita.

 

Data Inici

21/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.


Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

21/01/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B

Aquest programa formatiu més el A2A que també es sol·licita, proporcionan als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessàris per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivel A2 del Marc comú Europeu de referència.

 

Data Inici

21/01/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.


Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

22/01/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

ANGLÈS A2.A (TARDES)

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

23/01/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B2B (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Comprendre els detalls més rellevants de textos orals més complexos articulats a velocitat mitjana-alta.

2.Expressar-se i interactuar amb correcció, fluïdesa i espontaneïtat.

3. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals.

4.Utilitzar la lectura en llengua estrangera i uns altres.


 

Data Inici

27/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A..

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Data Inici

27/01/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B1B (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Manejar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb raonable precisió i fluïdesa, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.

2. Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.


 

 

Data Inici

28/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL-HOSPITALET)

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

CONTINGUTS

La sordera i la comunitat Sorda.
La comunicació no verbal aplicada a la llengua de Signes.
Terminologia i gramàtica general de la LSC.
Vocabulari específic de l'àrea/àmbit de treball.

 

Data Inici

28/01/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

ANGLÈS A.1.A

l'alumne podrà comprendre i utilitzar  expressions quotidianes i familiars a més de poder expresar-se amb frases estructurades sencilles que et permetrá desenvolupar-te en situacions de primera necessitat. Formular i respondre preguntes. Interactuar de manera sencilla.

Data Inici

31/01/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

IGUALADA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.


Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

03/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

03/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

FRANCÈS A.1.B

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre. Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). 

 

Data Inici

04/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ESCALA, L'

Curs subvencionat

ANGLES A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Data Inici

04/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

L'objectiu del curs és poder comprendre i utilitzar expressions del dia a dia, que et permetran desenvolupar-te en situacions de necessitat, tal com poder presentar-se formular preguntes, contestar preguntes, aprendre a interactuar de manera senzilla.

Data Inici

05/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS A2.A (DISSABTES MATÍ)

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

08/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ALEMANY A1.A (TARDES)

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat.

 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar.se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

 

Data Inici

10/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS CATALANA (CURSO RECONOCIDO POR EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

Aquest curs et permetrà comprendre missatges senzills en LSC i produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.


El seu objectiu és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. 
Comprendre i produir missatges senzills en LSC.
Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

CONTINGUTS
- La sordera i la comunitat sorda.
- La comunicació no verbal aplicada a la llengua de signes.
- Terminologia i gramàtica general de la LSC.
- Vocabulari específic de l'àrea/àmbit de treball.

 

Data Inici

11/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

ANGLES A1.A (MATINS)

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

11/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.


Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

11/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS CATALANA (CURSO RECONOCIDO POR EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

Aquest curs et permetrà comprendre missatges senzills en LSC i produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.


El seu objectiu és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. 
Comprendre i produir missatges senzills en LSC.
Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

CONTINGUTS
- La sordera i la comunitat sorda.
- La comunicació no verbal aplicada a la llengua de signes.
- Terminologia i gramàtica general de la LSC.
- Vocabulari específic de l'àrea/àmbit de treball.

 

Data Inici

13/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS CATALANA (CURSO RECONOCIDO POR EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

Aquest curs et permetrà comprendre missatges senzills en LSC i produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

El seu objectiu és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. 
Comprendre i produir missatges senzills en LSC.
Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

CONTINGUTS
- La sordera i la comunitat sorda.
- La comunicació no verbal aplicada a la llengua de signes.
- Terminologia i gramàtica general de la LSC.
- Vocabulari específic de l'àrea/àmbit de treball.

 

Data Inici

13/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. 


Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B.

 

Data Inici

24/02/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL)

OBJECTIUS:

Descriure persones, coses i característiques bàsiques.

Iniciar-se en la funció de rol.

Utilitzar els recursos expressius en situacions quotidianes.

Introduir signes temporals relacionats amb components no manuals.

Establir graus de preferències.

Rebatre i acceptar propostes i opinions alienes.

Iniciar-se en els classificadors.

Utilitzar verbs de desig per a expressar emocions.


 

Data Inici

24/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

Data Inici

25/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

25/02/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.2.A, B.2.B, B.2.C i B.2.D que et permetrà assolir el nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Data Inici

26/02/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

ANGLÈS B1A

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma orla com escrita.

 

Data Inici

27/02/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

02/03/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BISBAL D'EMPORDA, LA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. 


Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B.

 

Data Inici

03/03/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL-HOSPITALET)

Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC. Comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a les diverses situacions relacionades amb la localització espaial de l'entorn immediat. 


Objectius específics: 
Percebre les diferències relatives a les descripcions espaials i localitzacions que es donen entre les diferents ubicacions de la persona emissora i receptora del missatge. Expressar indicacions sobre direccions. Potenciar la utilització de classificadors per descriure monuments i edificis. Detallar descripcions relacionades en medis de transport. Expressar les particularitats de regions i províncies que les identifiquen. 

 

Data Inici

03/03/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

ANGLES A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Data Inici

04/03/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

L'objectiu del curs es, utilitzar els recursos expresius en les situacions de cada dia en el llenguatge de signes i utilitzar verbs de desitg per poder expresar emocions.

Data Inici

09/03/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

IGUALADA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION (TARDAS)

Aquest curs et servirà per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal

Data Inici

23/03/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INGLES A2.B (TARDAS)

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès A.1.A i A.1.B que et permetrà assolir el nivell A.1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivel.

Data Inici

02/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ALEMANY A1.B (TARDES)

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió que permeti als alumnes intercanvis comunicatius simples.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Data Inici

14/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B (MATINS)

L'objectiu general és assolir el nivell A1 del Marc Europeu. L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura sencilles que l'hi pemetra desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

Data Inici

14/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals

 

Data Inici

17/04/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B2C (PRESENCIAL)

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

INICI 20 D' ABRIL

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. Barcelona

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B1C (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents de la pròpia i de la llengua objecte d'aprenentatge.

2. Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i

reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

INICI 21 D’ ABRIL

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. BarcelonaContacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

21/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION (DISSABTES)

Aquest curs et servirà per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal

Data Inici

25/04/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-te en situacions quotidianes i menys habituals.

 

Data Inici

28/04/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A21del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

28/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLES B1.C (TARDAS)

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Data Inici

29/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant l'anglès.

 

Data Inici

30/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLÈS A2A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

04/05/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ANGLÈS B.2.A

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma oral com escrita.

 

Data Inici

04/05/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal.
CONTACTE:
93.792.26.01
carrascovs@arenysdemar.cat

 

Data Inici

05/05/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma oral com escrita.

 

Data Inici

05/05/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ATENCIÓ A EL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS (DISSABTES)

En aquest curs aprendràs a ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant l'anglès.

Data Inici

30/05/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.