TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

       Places Lliures

ANGLÈS B1A

L'objectiu del curs es permetre a l'alumnat utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú.

 

Data Inici

05/09/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

ANGLÈS A2B

L'objectiu del curs es capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin  comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard.

Aquest programa formatiu proporcionarà a l'alumnat la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè pugui presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MECRL)

 

Data Inici

03/09/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.
Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A TARDES

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B1A, B1B, B1C i B1D que et permetrà aconseguir el nivell B1 del marc comú Europeu de referència per a la llengües (MECRL). En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per a presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació oficial.

L'objectiu del curs és utilitzar l'idioma amb una certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B (HORARI MATÍ)

Capacitar a l'alumnat per a utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes
generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

 

Data Inici

17/09/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLÈS A1.A (PER A PRINCIPIANTS)

L'ANGLÈS ÉS LA TEVA ASSIGNATURA PENDENT?

PER APENDRE ANGLÈS DESDE L'INICI NOMÉS DOS MATINS A LA SETMANA.
DILLUNS I DIMECRES DE LES 09:15 A LES 13:00 HORES.


TOTALMENT SUBVENCIONAT. CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA.

PREVISIÓ DE CONTINUÏTAT EN EL TEMPS AMB ELS SEGÜENTS NIVELLS


Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

23/09/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS B.2.A.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.2..A, B.2..B, B.2.C i B.2.D que et permetrà aconseguir el nivell B2 del marc comú Europeu de referència per a la llengua. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per a presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació oficial.

Capacitar a l'alumnat per a utilitzar l'idioma amb soltesa i eficàcia en situacions habituals i
més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli i sobre temes generals.

 

Data Inici

24/09/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

24/09/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

RIPOLL

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

02/10/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS CONVERSACIONAL INTERMEDI

Utilitzar l'anglès amb seguretat i flexibilitat en situacions quotidianes per parlar de temes generals o d'interès personal.


Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

14/10/2024

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.B

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.