TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Idiomes

ANGLÈS A.2.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLES B1.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.1A, B.1.B, B.1.C i B.1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS B 1 C

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú  i que versin sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.B.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura sencilles que l'hi pemetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar a una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. Es tracta de l’objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A.1.A i A.1.B.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ANGLÈS A.1.B. DLL I DC TARDA

L'objectiu general és assolir el nivell A1 del Marc Europeu. L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura sencilles que l'hi pemetra desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

- Utilitzar els recursos expressius adquirits i les regles d'intercanvi comunicatiu en LSC en situacions de comunicació quotidianes.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

- Utilitzar els recursos expressius adquirits i les regles d'intercanvi comunicatiu en LSC en situacions de comunicació quotidianes.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Aquest curs et permetrà donar informació personal detallada, descriure persones i coses i iniciar-te en la funció de rol.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ALEMANY A.1.B. DM I DJ MATÍ

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió que permeti als alumnes intercanvis comunicatius simples.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ALEMANY A.1.A.

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat. 

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar.se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

- Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC.

- Comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a les diverses situacions relacionades amb la localització espacial de l'entorn immediat.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Facilitar les tècniques necessàries per a realitzar presentacions eficaces i ben organitzades en anglès.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-te en situacions quotidianes i menys habituals.

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

SANTA CREU DE JOTGLAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.