TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

       Nova Data

ANGLÈS A.1.A..

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Data Inici

22/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

       Nova Data

ANGLÈS B2A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.2.A, B.2.B, B.2.C i B.2.D que et permetrà assolir el nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Data Inici

27/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Nova Data

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL)

OBJECTIUS:

Descriure persones, coses i característiques bàsiques.

Iniciar-se en la funció de rol.

Utilitzar els recursos expressius en situacions quotidianes.

Introduir signes temporals relacionats amb components no manuals.

Establir graus de preferències.

Rebatre i acceptar propostes i opinions alienes.

Iniciar-se en els classificadors.

Utilitzar verbs de desig per a expressar emocions.

 

Data Inici

12/05/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

       Nova Data

ANGLÈS NIVELL: B2C (PRESENCIAL)

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

INICI 20 D' ABRIL

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. Barcelona

 

Data Inici

18/05/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nova Data

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL)

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS: 

1. Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.                                                         

3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.


 

Data Inici

06/10/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

       Nou Curs

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: Tipus, causes i graus de pèrdua auditiva.
Prendre consciència de la expressió corporal i facial (potenciació de recursos) .
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Comprendre missatges senzills en LSC .
Produir missatges propis en LSC en situaciones bàsiques de comunicació.

Data Inici

15/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

          Últimes Places

INFORMACIO I ATENCIÒ TURÍSTICA EN LLENGUA ESTRANGERA:FRANCES

Formació destinada a aquelles persones que s'ocupen dels diferents moments de l'atenció turística en el seu negoci i necessitin adquirir eines per a millorar l'atenció al visitant i venda del seu producte en llegua francesa.

Data Inici

14/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

ANGLÈS A.1.A

Curs d'idiomes segons marc comú europeu de la llengua corresponent al primer nivel A1.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès A1A i A1Bque et permetrà assolir el nivel A1 del Marc Comú Europeu de referencia d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivel.

 

Data Inici

16/03/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ROQUETES

Curs subvencionat

ANGLÈS B.2.D.

El objectiu de aquest curs forma part de un itinerari formatiu, que et permetrà tenir els coneixements del nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l'itinerari estarás preparat/da per presentar-te a les proves lliures de aquest nivell

Data Inici

14/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B_ DELTEBRE

Aquest programa formatiu més el A. 2. A que també es sol·licita, proporcionan als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessàris per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivel A.2 del Marc comú Europeu de referència

 

Data Inici

15/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat

ANGLÈS B.2.A

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma oral com escrita.

 

Data Inici

15/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.

Data Inici

17/04/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

Data Inici

21/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B1C (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents de la pròpia i de la llengua objecte d'aprenentatge.

2. Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i

reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

INICI 21 D’ ABRIL

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. BarcelonaContacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

21/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A21del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

21/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLES A.2.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

27/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.


Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

28/04/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

ANGLES B1.C (TARDAS)

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Data Inici

29/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant l'anglès.

 

Data Inici

30/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal.
CONTACTE:
93.792.26.01
carrascovs@arenysdemar.cat

 

Data Inici

05/05/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma oral com escrita.

 

Data Inici

05/05/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals

 

Data Inici

08/05/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION (DISSABTES)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Aquest curs et servirà per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal

Data Inici

09/05/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder palar de temes generals o d'interès persona

 

Data Inici

12/05/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat

INGLES A2.B (TARDAS)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès A.1.A i A.1.B que et permetrà assolir el nivell A.1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivel.

Data Inici

12/05/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

 

Data Inici

18/05/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-te en situacions quotidianes i menys habituals.

 

Data Inici

21/05/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B (MATINS)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

L'objectiu general és assolir el nivell A1 del Marc Europeu. L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura sencilles que l'hi pemetra desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

Data Inici

26/05/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ATENCIÓ A EL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS (DISSABTES)

En aquest curs aprendràs a ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant l'anglès.

Data Inici

30/05/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A2A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

07/09/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION (TARDAS)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Aquest curs et servirà per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal

Data Inici

07/09/2020

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS B1.D

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.1A, B.1.B, B.1.C i B.1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

Data Inici

05/10/2020

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.