TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Idiomes

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

Aquest curs et permetrà comprendre missatges senzills en LSC i produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

 

Data Inici

12/06/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILANOVA I LA GELTRU

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. 

Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B. 
" LES DATES D'IMPARTICIÓ DEL CURS SÓN ORIENTATIVES. AQUESTES S'ESTABLIRAN EN FUNCIÓ DE L'ESPAI I EL GRUP "

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Curs destinat  a treballadors en actiu del sector d' educació d'entitats públiques i privades.

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.
Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

 

Data Inici

01/07/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.2.A, B.2.B, B.2.C i B.2.D que et permetrà assolir el nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Data Inici

02/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

ANGLÈS A2B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A
 i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

Data Inici

03/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B.

-Capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com a escrita, en situacions quatidianes, que requereixen comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals, i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent

 

Data Inici

04/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A21del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ALEMANY A1.B MATINS

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió que permeti als alumnes intercanvis comunicatius simples.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT)

L'objectiu del curs és ampliar el coneixement del llenguatge dels signes de la llengua Catalana. Comprendre i produir missatges en LSC.


El curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

ANGLÈS B1A

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè els alumnes puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ALEMANY A1.A

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat.

 Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar.se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

 

Data Inici

19/09/2019

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

Prendre consciència de la expressió corporal i facial.
Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
Donar informació personal bàsica.
Adquirir habilitats amb el sistema dactilògic.
Potenciar la memòria visual.

CONTINGUTS

La sordera i la comunitat Sorda.
La comunicació no verbal aplicada a la llengua de Signes.
Terminologia i gramàtica general de la LSC.
Vocabulari específic de l'àrea/àmbit de treball.

INICI 30 DE SETEMBRE
HORARI: 17:45h A 20:45h


 

Data Inici

30/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ AL CLIENT DEL PETIT COMERÇ EN LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Ser capaç d’atendre a un client en un establiment comercial utilitzant una llengua estrangera.

 

Data Inici

07/10/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC. Comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a les diverses situacions relacionades amb la localització espaial de l'entorn immediat.

Objectius específics:

Percebre les diferències relatives a les descripcions espaials i localitzacions que es donen entre les diferents ubicacions de la persona emissora i receptora del missatge.
Expressar indicacions sobre direccions.
Potenciar la utilització de classificadors per descriure monuments i edificis.
Detallar descripcions relacionades en medis de transport.
Expressar les particularitats de regions i províncies que les identifiquen.

INICI 4 DE NOVEMBRE

 

Data Inici

04/11/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.