TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Idiomes

ANGLÈS NIVELL: B2B (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Comprendre els detalls més rellevants de textos orals més complexos articulats a velocitat mitjana-alta.

2.Expressar-se i interactuar amb correcció, fluïdesa i espontaneïtat.

3. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals.

4.Utilitzar la lectura en llengua estrangera i uns altres.


 

Data Inici

27/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B1B (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Manejar un repertori de recursos lingüístics senzill però suficient per abordar, amb raonable precisió i fluïdesa, una àmplia gamma de situacions, funcions i temes.

2. Utilitzar els coneixements sobre la llengua i les normes d'ús lingüístic per parlar i escriure de forma senzilla, però coherent i correcta, per comprendre textos, orals i escrits, i reflexionar sobre el funcionament de la llengua estrangera en situacions de comunicació.


 

 

Data Inici

28/01/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B2C (PRESENCIAL)

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

INICI 20 D' ABRIL

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. Barcelona

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B1C (PRESENCIAL)

Objectius 

1. Ampliar i diversificar el coneixement dels trets socials i culturals fonamentals de la llengua estrangera per comprendre i interpretar millor cultures diferents de la pròpia i de la llengua objecte d'aprenentatge.

2. Valorar la llengua estrangera com a mitjà per accedir a altres coneixements i cultures i

reconèixer la importància que té com a mitjà de comunicació i enteniment internacional en un món multicultural, prenent consciència de les similituds i diferències entre les diferents cultures.

INICI 21 D’ ABRIL

ADREÇA: Rambla del Raval, 29. 1er piso. BarcelonaContacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

21/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.