TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Educació i formació

       Nova Data

EDUCACIÓ DE LA VEU

- Dominar les tècniques necessàries per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent, sent capaç d'identificar els situacions problemàtiques, i d'aplicar els tècniques de prevenció i reeducació de la veu.

 

Data Inici

22/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

       Nova Data

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: TDA

Conèixer com detectar, analitzar i gestionar el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. TDA/H. 

 

Data Inici

28/04/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CIBERBULLYNG

OBJECTIUS

- Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes
d'assetjament a les xarxes socials.
- Desenvolupar estratègies d'intervenció per a la protecció de les víctimes. -Indagar sobre
les tipologies de víctimes.
- Detectar les diferències entre les etapes de l'assetjament a l'espai digital i les etapes del
bullying a l'aula.
- Analitzar el perfil del psicòpata digital.
- Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament.
- Examinar el perfil de l'assetjador i l'evolució de la víctima, així com la seva relació
amb les fases del bullying.
- Comprendre el paper que desenvolupen les parts implicades en les situacions de
bullying/ciberbullying i com evitar el seu empitjorament.

 

Data Inici

29/06/2020

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

EDUCACIÓ PER LA VEU

Amb aquest curs dominaràs les tècniques necessàries per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent, sent capaç d'identificar les situacions problemàtiques i d'aplicar les tècniques de prevenció i reeducació de la veu.

Data Inici

29/06/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció a la diversitat: autisme

Objetiu general: Introduir als professionals dels sectors socials i eduatius en els principals elements derivats de l'entorn  autista, per la seva consideració en diferents intervencions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


 

Atenció a la diversitat: TDA

Objetiu general: Conèixer com detectar, analitzar i gestionar el trastorn per dèfecit d'atenció amb hiperactivitat. TDA/H.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.