TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Educació i formació

       Places Lliures

EDUCACIÓ INCLUSIVA: AUTISME

Continguts:

- Saber identificar l’alumne i l’alumna amb autisme.
- Saber orientar la pràctica professional a l’alumnat amb TEA en el marc de l’educació inclusiva.
- Conèixer i dotar d’estratègies que afavoreixin l’atenció a l’alumnat amb TEA.
- Obtenir recursos per atendre les necessitats psicoeducatives de l’alumnat dins l’aula ordinària.
- Obtenir recursos per atendre a les famílies de l’alumnat amb TEA.
- Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu.
- Aprendre a orientar a la família del alumne i l’alumna amb autisme.

 

Data Inici

20/09/2021

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

EDUCACIÓ DE LA VEU

- Dominar les tècniques necessàries per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent, sent capaç d'identificar els situacions problemàtiques, i d'aplicar els tècniques de prevenció i reeducació de la veu.

 

Data Inici

20/09/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

VIOLÈNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA

La violencia de género es un problema social que afecta a mujeres de todo el mundo. Conforma un problema social que atenta contra los derechos humanos, la seguridad, la libertad y la dignidad de las personas.

El objetivo de este curso es identificar y conocer el marco sociocultural en el que se presentan situaciones de violencia machista, los diferentes tipos de violencia y favorecer una mejor toma de conciencia sobre los procesos internos y de relación entre víctima y agresor.

Ofrece un acercamiento a la realidad de la violencia de género ya el perfil del agresor y de la víctima, además de proporcionar las bases principales en cuanto a las actuaciones que deben desarrollarse frente a la violencia de género y la intervención en menores.

 

Data Inici

01/10/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

VIOLèNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIó SOCIOEDUCATIVA

a violencia de género es un problema social que afecta a mujeres de todo el mundo. Conforma un problema social que atenta contra los derechos humanos, la seguridad, la libertad y la dignidad de las personas.

El objetivo de este curso es identificar y conocer el marco sociocultural en el que se presentan situaciones de violencia machista, los diferentes tipos de violencia y favorecer una mejor toma de conciencia sobre los procesos internos y de relación entre víctima y agresor.

Ofrece un acercamiento a la realidad de la violencia de género ya el perfil del agresor y de la víctima, además de proporcionar las bases principales en cuanto a las actuaciones que deben desarrollarse frente a la violencia de género y la intervención en menores.

 

Data Inici

01/10/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció a la diversitat: autisme

Objetiu general: Introduir als professionals dels sectors socials i eduatius en els principals elements derivats de l'entorn  autista, per la seva consideració en diferents intervencions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


 

Atenció a la diversitat: TDA

Objetiu general: Conèixer com detectar, analitzar i gestionar el trastorn per dèfecit d'atenció amb hiperactivitat. TDA/H.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.