TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Cursos de la familia Educació i formació

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: AUTISME

Introduir als professionals dels sectors socials i educatius en els principals elements derivats de l'entorn  autista, per a la seva consideració en diferents intervencions.


Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament (REC0660462)

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: AUTISME

- Té com a objectiu introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: TDA

Aprofundir en el coneixement de la TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).
Saber identificar un nen amb TDA/H i saber com tractar-lo. 
Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDA/H. 
Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: TDA

Conèixer com detectar, analitzar i gestionar el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. TDA/H.


Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament (REC0670462)

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

EDUCACIÓ DE LA VEU

Amb aquest curs dominaràs les tècniques necessàries per prevenir i corregir els trastorns vocals en la pràctica docent, sent capaç d'identificar les situacions problemàtiques i d'aplicar les tècniques de prevenció i reeducació de la veu.


Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament (REC0640462)

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

PREVENCIÓ DEL RACISME, LA XENOFÒBIA I L'HOMOFÒBIA A L'ESCOLA

Que els participants prenguin conciència dels estereotipos i prejudicis que l'alumnat pot tenir davant de families nouvingudes amb cultures diferents o orientacions familiars diferents. 


Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament (REC0680462)

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aplicació de TICs a la formació

Objetiu general: L'objectiu del curs es actualitzar i reciclar els docents a través de l'exposició teòrico-pràctica de les utilitats telemàtiques i les seves possibilitats d'aprofitament.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


 

Atenció a la diversitat: autisme

Objetiu general: Introduir als professionals dels sectors socials i eduatius en els principals elements derivats de l'entorn  autista, per la seva consideració en diferents intervencions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.