TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Educació i formació

VIOLèNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIó SOCIOEDUCATIVA

La violència de gènere és un problema social que afecta dones de tot el món. Conforma un problema social que atempta contra els drets humans, la seguretat, la llibertat i la dignitat de les persones.

L'objectiu d'aquest curs és identificar i conèixer el marc sociocultural en el qual es presenten situacions de violència masclista, els diferents tipus de violència i afavorir una millor presa de consciència sobre els processos interns i de relació entre víctima i agressor.

Ofereix un acostament a la realitat de la violència de gènere ja el perfil de l'agressor i de la víctima, a més de proporcionar les bases principals quant a les actuacions que han de desenvolupar-se enfront de la violència de gènere i la intervenció en menors.

 

Data Inici

26/09/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

LES INTEL-LINGÈNCIES MÚLTIPLES A L'AULA: DE LA TEORIA A LES PROGRAMACIONS

OBJECTIUS:

-Donar a conèixer la teoria de les intel-ligències Múltiples.
-Facilitar eines metodològiques per l'aplicació de les intel-ligències    Múltiples a l'aula.
-Aprendre a programar a partir de la Teoria de les intel-ligències Múltiples.

 

Data Inici

03/10/2022

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

FORMACIó DE FORMADORS

Objectiu general:
- Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’ adquisició de competències professionals dels destinataris.

Objectius específics:
- Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.
- Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d'aprenentatge per a la impartició d'accions formatives.
- Impartir continguts formatius del programa, utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics concordes al tipus d'acció formativa amb la finalitat de facilitar l'adquisició de les competències professionals.
- Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.


Recordamos que nuestros cursos de Formación Continua son subvencionados, es decir, que no tienen coste económico alguno para el participante, por lo que se exige una asistencia mínima obligatoria del 75%.

 

Data Inici

24/10/2022

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció a la diversitat: autisme

Objetiu general: Introduir als professionals dels sectors socials i eduatius en els principals elements derivats de l'entorn  autista, per la seva consideració en diferents intervencions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


 

Atenció a la diversitat: TDA

Objetiu general: Conèixer com detectar, analitzar i gestionar el trastorn per dèfecit d'atenció amb hiperactivitat. TDA/H.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.