TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Educació i formació

CIBERBULLYING: EDUCACIÓ SOCIOEDUCATIVA

Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.

Desenvolupar estratègies d'intervenció per a  la protecció de les victimes.
Indagar al voltant de les tipologies de víctimes.
Analitzar el perfil del psicòpata digital.
Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament.

 

Data Inici

03/09/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BOSCOS DE TARRAGONA, ELS

Curs subvencionat

CIBERBULLYING: EDUCACIÓ SOCIOEDUCATIVA

Conèixer i detectar similituds i diferències entre el bullying i les noves formes d'assetjament a les xarxes socials.

Desenvolupar estratègies d'intervenció per a  la protecció de les victimes.
Indagar al voltant de les tipologies de víctimes.
Analitzar el perfil del psicòpata digital.
Analitzar les formes en què un grup pot generar i desenvolupar situacions d'assetjament.

 

Data Inici

03/09/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I MEDIACIÓ ESCOLAR

- AFRONTAR I RESOLDRE ELS CONFLICTES QUE ES PRODUEIXEN EN EL DIA A DIA A L'AULA.

- DESENVOLUPAR HABILITATS I DESTRESES QUE PERMETIN MEDIAR EN SITUACIONS CONFLICTIVES AMB LA MÁXIMA EFICÀCIA POSSIBLE.

CONTINGUT: TUTORIES A L'ESCOLA, SISTEMA D'ORIENTACIÓ ESCOLAR, LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, LA MEDIACIÓ ESCOLAR I EL SISTEMA INTEGRAL AL CENTRE EDUCATIU.

Data Inici

14/09/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:AUTISME

- Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BLANES

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció a la diversitat: autisme

Objetiu general: Introduir als professionals dels sectors socials i eduatius en els principals elements derivats de l'entorn  autista, per la seva consideració en diferents intervencions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


 

Atenció a la diversitat: TDA

Objetiu general: Conèixer com detectar, analitzar i gestionar el trastorn per dèfecit d'atenció amb hiperactivitat. TDA/H.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.