TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Educació i formació

DISSENY DE PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES PER A FORMADORS

Objectius generals: - Conèixer els principals elements necessaris per a un correcte disseny d'un curs de formació. - Conèixer i identificar les característiques que es donen en el procés d’ensenyament-aprenentatge. - Descripció dels objectius específics que es pretén aconseguir amb l'acció formativa. Objectius específics: - Aplicar les tècniques i habilitats de programació didàctica en el disseny d’un procés d’ensenyament-aprenentatge. - Saber elaborar els objectius d’una acció formativa. - Aplicar els criteris per a la selecció dels continguts en funció dels objectius. - Saber escollir la metodologia adequada adaptada als objectius i continguts de l’acció formativa i al grup al qual es dirigeix. - Conèixer i saber seleccionar els recursos didàctics existents. - Conèixer els principals sistemes d’avaluació.La direcció de IDFO es reserva el dret d'aplazar o anular el curso si no s'arriba al mínim d'alumnes necessaris perque sigui viable.

 

Data Inici

10/10/2023

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

EL MENJADOR ESCOLAR

  • Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el lleure al menjador escolar. 

  • Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil

 

Data Inici

17/11/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

EL MENJADOR ESCOLAR

Objectius del curs:

- Obtenir els coneixements pedagògics, organitzatius i tècnics necessaris per dur a terme la tasca específica d'educador/a en el lleure al menjador escolar. 

- Desenvolupar metodologies d'intervenció en la mediació infantil i juvenil.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

27/11/2023

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Aplicació de TICs a la formació

Objetiu general: L'objectiu del curs es actualitzar i reciclar els docents a través de l'exposició teòrico-pràctica de les utilitats telemàtiques i les seves possibilitats d'aprofitament.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


 

Atenció a la diversitat: autisme

Objetiu general: Introduir als professionals dels sectors socials i eduatius en els principals elements derivats de l'entorn  autista, per la seva consideració en diferents intervencions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.