TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Educació i formació

VIOLèNCIA MASCLISTA: EINES D'INTERVENCIó SOCIOEDUCATIVA

a violencia de género es un problema social que afecta a mujeres de todo el mundo. Conforma un problema social que atenta contra los derechos humanos, la seguridad, la libertad y la dignidad de las personas.

El objetivo de este curso es identificar y conocer el marco sociocultural en el que se presentan situaciones de violencia machista, los diferentes tipos de violencia y favorecer una mejor toma de conciencia sobre los procesos internos y de relación entre víctima y agresor.

Ofrece un acercamiento a la realidad de la violencia de género ya el perfil del agresor y de la víctima, además de proporcionar las bases principales en cuanto a las actuaciones que deben desarrollarse frente a la violencia de género y la intervención en menores.

 

Data Inici

23/05/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

FORMACIÓ DE FORMADORS

Objectiu general:
- Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per a la planificació i desenvolupament de manera sistemàtica i rigorosa d’accions de formació per a l’ adquisició de competències professionals dels destinataris.


Objectius específics:
- Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics.
- Establir condicions que afavoreixin el desenvolupament del procés d'aprenentatge per a la impartició d'accions formatives.
- Impartir continguts formatius del programa, utilitzant tècniques, estratègies didàctiques, recursos i materials didàctics concordes al tipus d'acció formativa amb la finalitat de facilitar l'adquisició de les competències professionals.
- Proposar, dinamitzar i supervisar les activitats d'aprenentatge utilitzant metodologies actives per fomentar el desenvolupament de competències professionals i socials.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

01/06/2022

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

LA GAMIFICACIÓ EN L'APRENENTATGE

- Conèixer les oportunitats educatives que ofereix el joc en l'educació en el temps de lleure.
- Saber què són els centres de recursos lúdics.
- Aprendre com n'és d'important triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar.
- Adquirir una visió àmplia dels jocs a partir de l'anàlisi de les diferents classificacions del joc; sobretot els jocs físics i esportius i l'esport tradicional.
- Analitzar el paper de l'educador durant tot el procés del joc..

 

Data Inici

04/07/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

LA GAMIFICACIÓ A L'APRENENTATGE

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Amb aquest curs coneixeràs les oportunitats educatives del joc. Aprendràs a triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar.

La gamificació és una eina poderosa perquè els professors aconsegueixin captar l'atenció dels seus alumnes.

 

Data Inici

11/07/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

EINES PER A LA PREVENCIÓ I LA DETECCIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR

Amb el reconeixement del Departament d'Ensenyament.

Aprèn a diferenciar els diferents eixos de discriminació i els tipus de conflictes que existeixen.

Coneix materials i programes per a prevenir l'assetjament escolar i materials per a promoure l'educació emocional, la comunicació assertiva i la resolució de conflictes.

PER NORMATIVA EN AQUEST CURS NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

 

Data Inici

11/07/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

GAMIFICACIÓ EN L'APRENENTATGE

OBJECTIUS:
- Conèixer les oportunitats educatives que ofereix el joc en l'educació en el temps de lleure.
- Saber què són els centres de recursos lúdics.
- Aprendre com n'és d'important triar els jocs a partir dels objectius pedagògics que es volen treballar.
- Adquirir una visió àmplia dels jocs a partir de l'anàlisi de les diferents classificacions del joc; sobretot els jocs físics i esportius i l'esport tradicional.
- Analitzar el paper de l'educador durant tot el procés del joc.

PER NORMATIVA EN AQUEST CURS NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

 

Data Inici

11/07/2022

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció a la diversitat: autisme

Objetiu general: Introduir als professionals dels sectors socials i eduatius en els principals elements derivats de l'entorn  autista, per la seva consideració en diferents intervencions.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


 

Atenció a la diversitat: TDA

Objetiu general: Conèixer com detectar, analitzar i gestionar el trastorn per dèfecit d'atenció amb hiperactivitat. TDA/H.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.