TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1018 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALES (SSCS0208_MF1018 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIO SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONS)


NOVA DATA D'INICI: 18 DE MARÇ. AL FEBRER ES COMENÇARAN LES PROVES DE SELECCIÓ. 

HORARI DE TARDES, DE 16 A 21 HORES, DE DILLUNS I DIMECRES

Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS. 

Als continguts veuràs tots del certificat de professionalitat que son 370 hores teòriques i 80 de pràctiques en empresa. 

A la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions.

 

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL

Aquest curs correspon al mòdul MF1016 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (SSCS0208_MF1016_2 SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL)


NOVA DATA PREVISTA D'INICI: 18 DE MARÇ. A FINALS DE FEBRER ES COMENÇARAN LES PROVES DE SELECCIO

HORARI DE TARDES, DE 16 A 21 HORES, DE DILLUNS A DIVENDRES.

Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
A la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma el suport al personal sanitari en la acollida a pacients.

 

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF1017_2 INTERVENCIÓ EN LA ATENCIÓ HIGIÈNICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1017 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SSCS0208_MF1017_2 INTERVENCIO EN L'ATENCIO HIGIENICALIMENTARIA EN INSTITUCIONS

A la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional. 


 Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SSCS0208_MF1019_2 SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIó RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN INSTITUCIONS.

 

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF1019_2 RECOLZAMENT PSICOSOCIAL. ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1019 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADGD0308_MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de Professionalitat d'Activitat administratives de Gestió.

Els continguts i la temporalització dels mateixos són els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0973_2 ENREGISTRAMENT DE DADES

Mitjançant aquest curs podràs realitzar de manera autònoma registres de dades amb diferents tipologies de base de dades

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.  La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADGD0308-MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADGD0308_MF0978 GESTIÓ D'ARXIUS

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Identificat la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i documents de cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emisió

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat Activitat administratives de Gestió. 

Amb aquests curs aprendràs les metodologies comercials lligades al perfil administratiu

 

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat Activitats Administratives de Gestió.
Amb aquets curs aprendras les metodologies comercials lligades al perfil administratiu

 

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Realitzar les gestions administratives del procès comercial.

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA SSCG0111_MF1423 ATENCIÓ I GESTIÓ DE TRUCADES ENTRANTS EN UN SERVEI DE TELEASSITÈNCIA

NOVETAT A IDFO

DATA PREVISTA D'INICI: 27 DE MAIG DE 2019

HORARI PREVIST, DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 14

Aquest mòdul està associat al Certificat de professionalitat SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència.

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SSCG0209_MF1038 CONTEXTOS SOCIALS D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SCG0209_MF1039 PREVENCIÓ DE CONFLICTES

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SSCG0209_MF1041 VALORACIÓ, SEGUIMENT I DIFUSIÓ D'ACCIONS DE MEDIACIÓ

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Hores

80

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SSCG0209_MF1040 GESTIÓ DE CONFLICTES I PROCÉS DE MEDIACIÓ

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN DOMICILI

AJUDAR A L'AMBIT SOCIOSANITARI AL DOMICILI A PERSONES AMB ESPECIALS NECESSITATS DE SALUT FÍSICA, PSÍQUICA I SOCIAL, APLICANT LES ESTRATÈGIES I PROCEDIMENTS MES ADEQUATS PER MANTENIR I MILLORAR LA SEVA AUTONOMIA PERSONAL I LES SEVES RELACIONS AMB L'ENTORN.

 

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.