TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Data Inici

12/04/2021

Hores

470

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS A INSTITUCIONS SOCIALS

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinar competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Data Inici

19/04/2021

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

MF1016_2 SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL

Aquest curs correspon al mòdul MF1016 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Data Inici

21/04/2021

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS A INSTITUCIONS SOCIALS (MATINS)

A la finalització dels mòduls formatius i de les pràctiques del Certificat, faràs de manera autònoma, el recolzament al personal sanitari en l’acollida i atenció als pacients. Coneixeràs com s’organitza un servei de persones dependents en institucions i podràs realitzar tasques de recolzament.

Els mòduls del Certificat són els següents:
-MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional.
-MF1017_2: Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions.
-MF1018_2: IIntervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.
-MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions.

El mòdul de pràctiques es realitzarà a partir del mes d'octubre.


Data Inici

22/04/2021

Hores

370

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MF0250_2 ATENCIÓ I RECOLÇAMENT PSICOSOCIAL DOMICILIARI

Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat :


SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI.

Contacte: mgil@idfo.com

Què és l’Aula Virtual?

El docent es conecta a l’horari establert del curs amb l’alumnat per videotrucada. 

La clase s’imparteix en directe, aixó permet la partipació activa de l’alumnat en la resolució de dubte.

La conexió és obligatoria al mateix horari del curs.

 

Data Inici

26/04/2021

Hores

210

Modalitat

Mixta

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TESORERIA

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió.
Amb aquest mòdul aprendràs a:

A. Identificar la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i documents de cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emissió. 
B. Confeccionar els documents de cobrament i pagament aplicant la normativa mercantil i fiscal, utilitzant mitjans convencionals i telemàtics, registrant els mateixos en els llibres corresponents. 
C. Aplicar els mètodes i funcions del control de la tresoreria detectant les desviacions produïdes i identificant les conseqüències de la seva no-aplicació. 
D. Realitzar els càlculs corresponents a la gestió de tresoreria utilitzant mitjans convencionals i informàtics. 
E. Identificar els mitjans i terminis de presentació de la documentació de cobrament o pagament davant diferents destinataris públics o privats, d'acord amb la normativa vigent.


INICI: 26 de abril
Dilluns a jueves de 9:15h a 14:15h

Data Inici

26/04/2021

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.


Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès. 


L'objectiu general d'aquest curs és donar les tècniques necessàries pel desenvolupament de la Vigilància en Seguretat Privada. 

Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions.

Acompanyar a les persones per a la defensa de la seva integritat física

Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat.

Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns.

Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns.

Mitjans de protecció i armament.

Tècniques de protecció de persones.

 

Data Inici

03/05/2021

Hores

330

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0979 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

 

Data Inici

17/05/2021

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.