TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

ADGD0308_MF0978 GESTIÓ D'ARXIUS

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

 

Data Inici

25/01/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès. L'objectiu general d'aquest curs és donar les tècniques necessàries pel desenvolupament de la Vigilància en Seguretat Privada. 

Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions.

Acompanyar a les persones per a la defensa de la seva integritat física

Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat.

Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns.

Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns.

Mitjans de protecció i armament.

Tècniques de protecció de persones.

 

Data Inici

01/02/2021

Hores

330

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

SSCS0108 ATENCIó SOCIOSANITARIA PER PERSONAL A DOMICILI.

En aquest curs et donarem les tècniques necessàries per ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili a persones que presentin necessitats de salut física, psíquica i / o social aplicant estratègies i procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.


Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals de sector hauran de disposar d'aquesta titulació de forma obligatòria, acreditada pel Servei d`Ocupació de Catalunya (SOC).

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

La formació és mixta, uns dies són presencials i altres virtuals,

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones al domicili. (120h)

sortides professionals:

Auxiliar d'Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses de el sector
Auxiliar d'Ajuda a Domicili en pisos tutelats
Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

 

Data Inici

08/02/2021

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

SSCS0208 ATENCIó SOCIOSANITàRIA A PERSONES EN INSTITUCIONS SOCIALS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.


Tots els professionals de sector hauran de disposar d'una titulació oficial.

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

MP0029 MÒDUL DE PRÀCTIQUES (80 H)

Sortides professionals:

Cuidador professional de persones dependents en centres ocupacionals, clíniques, centres d'estada diürna i centres d'atenció primerenca
Gerocultor en residències de persones grans i dependents, així com en centres de dia, pisos tutelats i altres institucions socials

La formació és mixta, uns dies són presencials i altres virtuals,

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

08/02/2021

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0979 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

 

Data Inici

17/05/2021

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Módulo formativo correspondiente al Certificado de profesionalidad Actividades administrativas de Gestión.

 

Data Inici

08/07/2021

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.