TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

ADGD0308-MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Data Inici

16/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CERTIFICAT TELEASSISTÈNCIA MF1424 EMISSIó I GESTIó DE TRUCADES SORTINTS EN UN SERVEI DE TELEASSISTèNCIA

ÚLTIMES PLACES!

HORARI PREVIST, DE DILLUNS A DIVENDRES DE 16 A 21

Aquest mòdul està associat al Certificat de professionalitat SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència.

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència.

Data Inici

24/10/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MF0973_1 ENREGISTRAMENT DE DADES

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de Professionalitat d'Activitat administratives de Gestió.
Amb aquest mòdul podràs realitzar de manera autonoma registres de dades amb diferents tipologies de base de dades.


INICI 28 D'OCTUBRE
Dilluns  a divendres de 9:00h a 14:00h
Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

28/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CERTIFICAT TELEASSISTÈNCIA MF1425 MANEIG DE LES EINES, TèCNIQUES I HABILITATS PER A LA PRESENTACIó D'UN SERVEI DE TELEASSISTèNCIA

ÚLTIMES PLACES!

HORARI PREVIST, DE DILLUNS A DIVENDRES DE 16 A 21

Aquest mòdul està associat al Certificat de professionalitat SSCG0111 Gestió de trucades de teleassistència.

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència.

Data Inici

13/11/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0978 GESTIÓ D'ARXIUS

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

 

Data Inici

13/11/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.