TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGG0208 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB ELS CLIENTS

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat ADGG0208 Activitats administratives en relació amb el client amb la qual podràs treballar com administratiu/a en qualsevol activitat on sigui necessari un perfil administratiu.
En el curs tractaràs aspectes com les tècniques de recepció i comunicació, operacions administratives comercials, enregistrament de dades, gestió d'arxius, elements de francès administratius i ofimàtica.
Aquest curs disposa d'un mòdul de pràctiques.

 

Data Inici

23/01/2023

Hores

840

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Formació que et permetrà acreditar-te en el Certificat de Professionalitat ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA que et permetrà realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introduccuió de registres comptables prefedinits, previa obtenció i procesament i arxiu de la infomració i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits a l'organització.

 

Data Inici

08/02/2023

Hores

880

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: SSCG0111 GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA

NOVES DATES.    7 DE SETEMBRE DE 2023

Formació 100% presencial a IDFO Terrassa.

Curs dirigit prioritàriament a persones en situació de desocupació (aturats) i amb places limitades per a treballadors en actiu i / o autònoms (30%).

En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Aquest Certificat de professionalitat et capacitarà per a rebre, emetre i gestionar les trucades per a prestar el servei de teleassistència, manejant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris en el seu cas, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

 

Data Inici

07/09/2023

Hores

350

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MF0251_2 SUPORT DOMICILIARI I ALIMENTACIÓ FAMILIAR

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals de sector hauran de disposar d'aquesta titulació de forma obligatòria, acreditada pel Servei d`Ocupació de Catalunya (SOC).

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)

En aquest curs et donarem les tècniques necessàries per ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili a persones que presentin necessitats de salut física, psíquica i / o social aplicant estratègies i procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Compost pels següents mòduls:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210 h)

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)

Elabora un pla de treball en el domicili (control de despeses, efectuar la compra, col·locar els aliments) de la unitat convivencial. realitza tècniques de neteja, manteniment de la higiene i ordre de domicili.

I aplica tècniques de cuina per a l'elaboració de menús, en funció de les característiques dels membres de la unitat familiar.

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones al domicili. (120h)

sortides professionals:

Auxiliar d'Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses de el sector.

Auxiliar d'Ajuda a Domicili en pisos tutelats.

Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

Fes de la teva vocació teva professió!

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

 

Data Inici

30/05/2023

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.