TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS A INSTITUCIONS SOCIALS

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinar competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Data Inici

01/03/2021

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

MF1017_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ HIGIENICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

MF1017 INTERVENCIÓ A L'ATENCIÓ higiènic ALIMENTÀRIA A INSTITUCIONS (70 H)

Estudiaràs les tècniques d'higiene personal, analitzant les característiques dels usuaris, i identificant les condicions higièniques que ha de complir, mantenint l'ordre i les condicions higienicosanitàries de l'entorn dels mateixos.

MODALITAT: DIES PRESENCIALS I DIES EN AULA VIRTUAL

Contacte: mgil@idfo.com

Què és l’Aula Virtual?

El docent es conecta a l’horari establert del curs amb l’alumnat per videotrucada. 

La clase s’imparteix en directe, aixó permet la partipació activa de l’alumnat en la resolució de dubte.

La connexió és obligatoria a mateix l’horari del curs. 

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant , per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75% . 

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats.

 

Data Inici

07/04/2021

Hores

70

Modalitat

Mixta

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Data Inici

12/04/2021

Hores

470

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

MF0250_2 ATENCIÓ I RECOLÇAMENT PSICOSOCIAL DOMICILIARI

Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat :


SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI.

Contacte: mgil@idfo.com

Què és l’Aula Virtual?

El docent es conecta a l’horari establert del curs amb l’alumnat per videotrucada. 

La clase s’imparteix en directe, aixó permet la partipació activa de l’alumnat en la resolució de dubte.

La conexió és obligatoria al mateix horari del curs.

 

Data Inici

26/04/2021

Hores

210

Modalitat

Mixta

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.


Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès. 


L'objectiu general d'aquest curs és donar les tècniques necessàries pel desenvolupament de la Vigilància en Seguretat Privada. 

Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions.

Acompanyar a les persones per a la defensa de la seva integritat física

Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat.

Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns.

Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns.

Mitjans de protecció i armament.

Tècniques de protecció de persones.

 

Data Inici

03/05/2021

Hores

330

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

SEAD0112_MF0080 VIGILàNCIA I PROTECCIó EN SEGURETAT PRIVADA

Objetiu general:
En aquest curs et donarem les tècniques necessarias per el desemvolupament de Vigilància en Seguretat Privada.
Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions.
Acompanyar les persones per a la defensa de la seva integritat física
Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat
Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns
Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns
Mitjans de protecció i armament
Tècniques de protecció de persones

 

Data Inici

03/05/2021

Hores

370

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0979 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

 

Data Inici

17/05/2021

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.