TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

MF0251_2 SUPORT DOMICILIARI I ALIMENTACIÓ FAMILIAR

Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOSANITARIA EN DOMICILIS

 

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0973_1 ENREGISTRAMENT DE DADES

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de Professionalitat d'Activitat administratives de Gestió.
Amb aquest mòdul podràs realitzar de manera autonoma registres de dades amb diferents tipologies de base de dades.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0973_1 ENREGISTRAMENT DE DADES

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de Professionalitat d'Activitat administratives de Gestió.
Amb aquest mòdul podràs realitzar de manera autonoma registres de dades amb diferents tipologies de base de dades.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat d'Activitats Administratives de Gestió. Amb aquets mòdul coneixeràs les tècniques mes comuns de gestió dels arxius administraius.


 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat d'Activitats Administratives de Gestió. Amb aquets mòdul coneixeràs les tècniques mes comuns de gestió dels arxius administraius.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TESORERIA

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió.
Amb aquest mòdul aprendràs quines son les gestions relacionades amb la tresoreria de la seguretat social que s'ha de realitzar des d'una ocupació administrativa.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0979_2 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Identificat la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i documentsde cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emisió

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0979_2: GESTIó OPERATIVA DE TRESORERIA

Amb aquest curs  aprendràs  a Identificar  la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i documents de cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emissió.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Realitzar les gestions administratives del procès comercial

 

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0976_2: OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Amb aquest curs aprendràs les metodologies comercials lligades al perfil administratiu.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Amb aquest curs aprendràs les metodologies comercials lligades al perfil administratiu.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Aquest curs correspon al certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Certificat de Professionalitat complet d'Atenció a persones dependents en institucions socials, compost de 4 mòduls formatius teòrics i un de pràctic en empreses. Si es finalitza satisfactòriament els 5 mòduls es podrà tramitar el títol oficial corresponent al Certificat de professionalitat.

 

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i relacions amb l'entorn.
ACREDITACIÓ TOTAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIO SANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.