TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Curs de Vigilància i Seguretat Privada

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat.

El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Places prioritariament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTE indiferenment del seu estat laboral actual

Requisits:
 • Nacionalitat espanyola o comunitaria
 • Estudis minims de l'ESO o equivalent homologats a Espanya
 • No tenir antecedents penals
 • Tenir aptituds fisiques i psiquiques per excecir com a personal de seguretat privada.


 

Data Inici

02/11/2021

Hores

330

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Curs dirigit prioritàriament a persones treballadores en ERTO, o que hagin estat algun dia en ERTO des del 13 de març de 2020 fins ara, indistintament de la seva situació actual.

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. Al finalitzar el curs, es faran 40 hores de pràctiques.


Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'accés i participar en el procés de selecció. 


L'objectiu general d'aquest curs és donar les tècniques necessàries pel desenvolupament de la Vigilància en Seguretat Privada,
 • Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions.
 • Acompanyar a les persones per a la defensa de la seva integritat física
 • Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat.
 • Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns.
 • Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns.
 • Mitjans de protecció i armament.
 • Tècniques de protecció de persones.

 

Data Inici

02/11/2021

Hores

330

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

MF1016_2 SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL

Aquest curs correspon al mòdul MF1016 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

08/11/2021

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MF1017_2 INTERVENCIÓ EN LA ATENCIÓ HIGIÈNICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1017 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

14/12/2021

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1018 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

21/01/2022

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MF1019_2 RECOLZAMENT PSICOSOCIAL. ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1019 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

Curs prioritàriament per a persones que en algun moment desde Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estan en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual.

 

Data Inici

25/01/2022

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.