TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

CP: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (450 H)

Certificat de professionalitat que capacita per a treballar de cuidadors de persones amb dependència en institucions tals com residències i centres de dia, per a ajudar aquestes persones a mantenir i millorar la seva autonomia personal o cobrir les seves necessitats diàries

SESSIÓ INFORMATIVA:

DIJOUS 9 DE GENER A les 15:00H

ADREÇA: RAMBLA DEL RAVAL, 29. 1r Barcelona

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

CP: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN DOMICILI (600H). TREBALLADOR FAMILIAR

El/la assistent/a domiciliari/a és la persona que s'encarrega, d'una banda, de la neteja i la cura de les persones dependents i per l'altre de la neteja i cura de les llars d'aquestes persones.

SESSIÓ INFORMATIVA:

DIJOUS 9 DE GENER A les 15:00H

ADREÇA: RAMBLA DEL RAVAL, 29. 1r Barcelona

 

Data Inici

27/01/2020

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA (MATINS)

Aquest curs està associat al certificat de professionalitat de Gestió de trucades de teleassistència.

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència.

 

Data Inici

30/01/2020

Hores

230

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0979 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Identificat la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i documents de cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emisió.

 

Data Inici

12/02/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF1017_2 INTERVENCIÓ EN LA ATENCIÓ HIGIÈNICOALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1017 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Data Inici

18/02/2020

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Mitjançant aquest curs podràs realitzar de manera autònoma registres de dades amb diferents tipologies de base de dades

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.  La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat

 

Data Inici

02/03/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès. 

 

Data Inici

16/03/2020

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1018 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Data Inici

17/03/2020

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1038 CONTEXTOS SOCIALS D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Data Inici

23/03/2020

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONS (MATINS)

A la finalització dels mòduls formatius i de les pràctiques corresponents realitzaràs de manera autònoma el suport a el personal sanitari en l'acollida a pacients.

Els mòduls del Certificat són els següents:

MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional.

MF1017_2: Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions.

MF1018_2: IIntervenció en l'atenció sociosanitària en institucions.

MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions.

Data Inici

25/03/2020

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ EN SEGURETAT PRIVADA

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.

 

Data Inici

30/03/2020

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Realitzar les gestions administratives del procès comercial.

 

Data Inici

02/04/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SCG0209_MF1039 PREVENCIÓ DE CONFLICTES

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Data Inici

14/04/2020

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF0249_2 HIGIENE I ATENCIÓ SANITÀRIA DOMICILIÀRIA (PRESENCIAL)

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat :

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI  (SSCS0108)

Compost pels mòduls: 

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

1. Característiques i necessitats d'atenció higienicosanitària de les persones dependents.
2. Administració d'aliments i tractaments a persones dependents en el domicili
3. Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili. /(120h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210h)

4. Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili.
5. Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents.
6. Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)
7. Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents.
8. Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents.

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones en el domicili. (120 h)

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

170

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308_MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS (MATINS)

Mòdul del certificat de professionalitat de activiades de Gestió Administrativa de 880 hores. Al finalitzar-es pot seguir amb la resta del certificat o demanar l'acreditació parcial corresponent a l'o els mòduls que s'hagin superats.

Data Inici

21/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308_MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de Professionalitat d'Activitat administratives de Gestió.

Els continguts i la temporalització dels mateixos són els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

Data Inici

22/04/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MF1019_2 RECOLZAMENT PSICOSOCIAL. ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1019 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Data Inici

27/04/2020

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1040 GESTIÓ DE CONFLICTES I PROCÉS DE MEDIACIÓ

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

Data Inici

05/05/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ADGD0308-MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

Data Inici

27/05/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat Activitat administratives de Gestió. 

Amb aquests cursos aprendràs les metodologies comercials lligades al perfil administratiu

 

Data Inici

29/05/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1041 VALORACIÓ, SEGUIMENT I DIFUSIÓ D'ACCIONS DE MEDIACIÓ

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

Data Inici

29/05/2020

Hores

80

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

C.P ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÒDUL: MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS (PRESENCIAL-BCN)

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió (ADGD0308)

COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent criteris de qualitat definits en l'organització.

MÒDULS DEL CERTIFICAT:

MF0981_2: Registres Comptables (120H)
MF0980_2: Gestió auxiliar de personal (90H)
MF0976_2:Operacions administratives comercials (160H)
MF0973_1: Enregistrament de dades (90H)
MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria (90H)
MF0233_2: Ofimàtica (190H)
MF0978_2: Gestió d' archiu (60H)
MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80H)

Amb aquest mòdul aprendràs a: MF0978_2: Gestió d' archiu 

A. Identificar els components de l'equipament del sistema d'arxius –equips informàtics, sistemes operatius, xarxes, elements i contenidors d'arxiu. 
B. Utilitzar les prestacions dels sistemes operatius i d'arxiu d'ús habitual en l'àmbit organitzacional, creant i mantenint una estructura organitzada i útil als objectius d'arxiu plantejats aconseguint-ne la seva optimització. 
C. Aplicar les tècniques de registre i arxiu de la informació, pública i/o privada, que facilitin l'accés, la seguretat i la confidencialitat de la documentació en suport paper. 
D. Executar els procediments que garanteixin la integritat, seguretat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. 
E. Utilitzar les prestacions bàsiques i assistents d'aplicacions informàtiques de bases de dades per a l'obtenció i presentació d'informació, creant les consultes, informes i altres objectes personalitzats en funció d'unes necessitats proposades.

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1026 IMPULS DE LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES

Modul formatiu relacionat amb el certificat de professionalitat SSCG0209 Mediació comunitària.


Amb aquest mòdul formatiu aprendràs a incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social.

Data Inici

23/06/2020

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0978 GESTIÓ D'ARXIUS

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

 

Data Inici

31/08/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.