TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

SSCS0108 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN DOMICILI

AJUDAR A L'AMBIT SOCIOSANITARI AL DOMICILI A PERSONES AMB ESPECIALS NECESSITATS DE SALUT FÍSICA, PSÍQUICA I SOCIAL, APLICANT LES ESTRATÈGIES I PROCEDIMENTS MES ADEQUATS PER MANTENIR I MILLORAR LA SEVA AUTONOMIA PERSONAL I LES SEVES RELACIONS AMB L'ENTORN.


INICI 13 DE MAIG

 

Data Inici

13/05/2019

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat d'Activitats Administratives de Gestió. 

Amb aquets mòdul aprendràs a:

A. Identificar els components de l'equipament del sistema d'arxius –equips informàtics, sistemes operatius, xarxes, elements i contenidors d'arxiu. 
B. Utilitzar les prestacions dels sistemes operatius i d'arxiu d'ús habitual en l'àmbit organitzacional, creant i mantenint una estructura organitzada i útil als objectius d'arxiu plantejats aconseguint-ne la seva optimització. 
C. Aplicar les tècniques de registre i arxiu de la informació, pública i/o privada, que facilitin l'accés, la seguretat i la confidencialitat de la documentació en suport paper. 
D. Executar els procediments que garanteixin la integritat, seguretat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. 
E. Utilitzar les prestacions bàsiques i assistents d'aplicacions informàtiques de bases de dades per a l'obtenció i presentació d'informació, creant les consultes, informes i altres objectes personalitzats en funció d'unes necessitats proposades.

INICI 17 DE JUNY
Dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

 

Data Inici

17/06/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1038 CONTEXTOS SOCIALS D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Data Inici

12/09/2019

Hores

50

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SCG0209_MF1039 PREVENCIÓ DE CONFLICTES

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Data Inici

26/09/2019

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0979 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió.
Amb aquest mòdul aprendràs quines on les gestions relacionades amb la tresoreria de la seguretat social que s'ha de realitzar des d'una ocupació administratives.

Possibilitat de seguir fent la resta dels mòduls del Certificat de Professionalitat d'Activitats de Gestió Administrativa durant el 2020

 

Data Inici

16/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ADGD0308-MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Data Inici

16/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1040 GESTIÓ DE CONFLICTES I PROCÉS DE MEDIACIÓ

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Data Inici

16/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF0973_1 ENREGISTRAMENT DE DADES

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de Professionalitat d'Activitat administratives de Gestió.
Amb aquest mòdul podràs realitzar de manera autonoma registres de dades amb diferents tipologies de base de dades.


INICI 28 D'OCTUBRE
Dilluns  a divendres de 9:00h a 14:00h

 

Data Inici

28/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0978 GESTIÓ D'ARXIUS

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

Data Inici

13/11/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SSCG0209_MF1041 VALORACIÓ, SEGUIMENT I DIFUSIÓ D'ACCIONS DE MEDIACIÓ

Módul del Certificat de Professionalitat de Mediació Comunitària que pretèn gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

 

Data Inici

13/11/2019

Hores

80

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.