TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès. 

 

Data Inici

09/12/2019

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

MF1016_2 SUPORT EN L'ORGANITZACIÓ D'INTERVENCIONS EN L'ÀMBIT INSTITUCIONAL

Aquest curs correspon al mòdul MF1016 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Data Inici

08/01/2020

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

CP: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (450 H)

Certificat de professionalitat que capacita per a treballar de cuidadors de persones amb dependència en institucions tals com residències i centres de dia, per a ajudar aquestes persones a mantenir i millorar la seva autonomia personal o cobrir les seves necessitats diàries

Objetius

1. Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

2. Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

3. Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

4. Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

450

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

CP: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN DOMICILI (600H). TREBALLADOR FAMILIAR

El/la assistent/a domiciliari/a és la persona que s'encarrega, d'una banda, de la neteja i la cura de les persones dependents i per l'altre de la neteja i cura de les llars d'aquestes persones.

Les seves funcions són les següents: fer les tasques domèstiques necessàries per a assegurar la higiene del domicili; fer la compra i altres gestions per a la persona dependent: assegurar la higiene de la persona dependent; atendre les seves necessitats físiques, afectives i socials i supervisar els seus hàbits alimentaris.

En l'exercici de l'ocupació l'assistent/a domiciliari/a ha de respectar les normes vigents de seguretat i salut laboral.

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS (PRESENCIAL)

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat Activitats Administratives de Gestió.

 

Data Inici

14/04/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF0249_2 HIGIENE I ATENCIÓ SANITÀRIA DOMICILIÀRIA (PRESENCIAL)

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat :

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI  (SSCS0108)

Compost pels mòduls: 

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

1. Característiques i necessitats d'atenció higienicosanitària de les persones dependents.
2. Administració d'aliments i tractaments a persones dependents en el domicili
3. Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili. /(120h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210h)

4. Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili.
5. Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents.
6. Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)
7. Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents.
8. Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents.

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones en el domicili. (120 h)

 

Data Inici

20/04/2020

Hores

170

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS (PRESENCIAL)

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat d'Activitats Administratives de Gestió. 

Amb aquets mòdul aprendràs a:

A. Identificar els components de l'equipament del sistema d'arxius –equips informàtics, sistemes operatius, xarxes, elements i contenidors d'arxiu. 
B. Utilitzar les prestacions dels sistemes operatius i d'arxiu d'ús habitual en l'àmbit organitzacional, creant i mantenint una estructura organitzada i útil als objectius d'arxiu plantejats aconseguint-ne la seva optimització. 
C. Aplicar les tècniques de registre i arxiu de la informació, pública i/o privada, que facilitin l'accés, la seguretat i la confidencialitat de la documentació en suport paper. 
D. Executar els procediments que garanteixin la integritat, seguretat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. 
E. Utilitzar les prestacions bàsiques i assistents d'aplicacions informàtiques de bases de dades per a l'obtenció i presentació d'informació, creant les consultes, informes i altres objectes personalitzats en funció d'unes necessitats proposades.

 

Data Inici

08/06/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.