TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

       Nova Data

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1018 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Data Inici

04/05/2020

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Nova Data

MF1019_2 RECOLZAMENT PSICOSOCIAL. ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Aquest curs correspon al mòdul 1019 del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.

 

Data Inici

02/06/2020

Hores

130

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Nova Data

C.P ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÒDUL: MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS (PRESENCIAL-BCN)

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió (ADGD0308)

COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent criteris de qualitat definits en l'organització.

MÒDULS DEL CERTIFICAT:

MF0981_2: Registres Comptables (120H)
MF0980_2: Gestió auxiliar de personal (90H)
MF0976_2:Operacions administratives comercials (160H)
MF0973_1: Enregistrament de dades (90H)
MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria (90H)
MF0233_2: Ofimàtica (190H)
MF0978_2: Gestió d' archiu (60H)
MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80H)

Amb aquest mòdul aprendràs a: MF0978_2: Gestió d' archiu 

A. Identificar els components de l'equipament del sistema d'arxius –equips informàtics, sistemes operatius, xarxes, elements i contenidors d'arxiu. 
B. Utilitzar les prestacions dels sistemes operatius i d'arxiu d'ús habitual en l'àmbit organitzacional, creant i mantenint una estructura organitzada i útil als objectius d'arxiu plantejats aconseguint-ne la seva optimització. 
C. Aplicar les tècniques de registre i arxiu de la informació, pública i/o privada, que facilitin l'accés, la seguretat i la confidencialitat de la documentació en suport paper. 
D. Executar els procediments que garanteixin la integritat, seguretat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. 
E. Utilitzar les prestacions bàsiques i assistents d'aplicacions informàtiques de bases de dades per a l'obtenció i presentació d'informació, creant les consultes, informes i altres objectes personalitzats en funció d'unes necessitats proposades.

 

Data Inici

29/06/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

Realitzar les gestions administratives del procès comercial.

 

Data Inici

02/04/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF0249_2 HIGIENE I ATENCIÓ SANITÀRIA DOMICILIÀRIA (PRESENCIAL)

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI (SSCS0108)

Compost pels següents mòduls:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

Aprendràs les principals característiques i necessitats d'atenció que presenten les persones dependents i el seu entorn adaptant i aplicant tècniques d'higiene personal, en funció de l'estat de l'usuari i del tipus de tècnica.

Et capacitem per a executar les ordres de preinscripció d'administració de mediació, organitzant el material que s'ha d'utilitzar en funció de la tècnica demandada i la prescripció.

Analitzaràs diferents tipus de dietes i les diferents tècniques de suport a la ingesta i recollida d'eliminacions.

I efectuaràs les tècniques de trasllat, mobilització, deambulació i posicionament d'un usuari.

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210 h)

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones al domicili. (120h)

Sortides professionals:

- Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses de el sector.

- Auxiliar d'Ajuda a Domicili en pisos tutelats.

-Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

Fes de la teva vocació teva professió!

Et recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no té cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Formació dirigida prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats


 

Data Inici

20/04/2020

Hores

170

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308_MF0978_2 GESTIÓ D'ARXIUS (MATINS)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat. Possibilitat de seguir fent la resta de mòduls al llarg del 2020.

Data Inici

21/05/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308_MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat. Possibilitat de seguir fent la resta de mòduls al llarg del 2020.

 

Data Inici

25/05/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ADGD0308-MF0973 ENREGISTRAMENT DE DADES

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

Data Inici

27/05/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA (MATINS)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Aquest curs està associat al certificat de professionalitat de Gestió de trucades de teleassistència.

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència.

 

Data Inici

01/06/2020

Hores

230

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0978 GESTIÓ D'ARXIUS

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

 

Data Inici

31/08/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308_MF0976 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
Amb aquest curs aprendràs les metodologies comercials lligades al perfil administratiu.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat. Possibilitat de seguir fent la resta de mòduls al llarg del 2020.

 

Data Inici

14/09/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.