TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Carnets professionals

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

 

Data Inici

25/05/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMA MÒBIL DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

27/05/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERADOR/A DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar al operador les competències per la conducció , ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponent al tipus i grup definits per cada màquina.

 

Data Inici

01/06/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquest curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Per més informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

03/06/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÉCTRICA O APILAR, MAUAL Y DE CONDUCTOR A BORDO

-Adquirir els coneixaments necessaris per la Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de les Transpalets.
-Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
-Operativa bàsica en el maneig de la Transpalet Elèctrica.

Data Inici

04/06/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERACIO DE CARRETONS NORMA UNE 58451


- Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

04/06/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Per a mes informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

05/06/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne/a per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i manipulació.

Les pràctiques es realitzen a GIRONA.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

Data Inici

10/06/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

 

Data Inici

11/06/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents al tipus i grups definits per a cada màquina.


El curs es divideix en 2 sessions:
  • 14 de juny. Teòrica. IDFO Badalona.
  • 21 de juny. Pràctiques. Cerdanyola del Vallès.

 

Data Inici

14/06/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu del curs es capacitar el maneig segur de les operacions amb el carretó elevador. Forman-te per a  la conducció i maneig del mateix.

 

Data Inici

17/06/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERADOR/A DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

17/06/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS: NIVELL BÀSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que son necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

17/06/2024

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

ASCÓ

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

17/06/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS: NIVELL BÀSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que son necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

18/06/2024

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

ULLDECONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.
La teòrica a la seu de l'Hospitalet, les practiques a Sant Joan Despí

 

Data Inici

25/06/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

TRANSPALETA: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

25/06/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne/a per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i manipulació.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

25/06/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

  • Adquirir els coneixements necessaris per la Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de les Transpalets.
  • Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Operativa bàsica en el maneig de la Transpalet Elèctrica.

 

Data Inici

28/06/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

28/06/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne/a per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i manipulació.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

08/07/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

OPERACIÓN DE CARRETILLAS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

15/07/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne/a per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i manipulació.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

Data Inici

16/09/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

 

Data Inici

05/10/2024

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

OPERADOR/A DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

08/11/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

OPERADOR/A DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponent al tipus i grup definits per cada màquina.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

09/11/2024

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Objectius generals:

- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.
- Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

22/11/2024

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Objetiu general: Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la unió Europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.