TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Carnets professionals

          Últimes Places

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

25/04/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu general marcat per la convocatoria en ralació a la Norma UNE 58451 per la formació inicial: Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

25/04/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP, FORMACIó CONTINUA RENOVACIó_TORTOSA

Curs obligatori pels treballadors professionals del transport per carretera tant de transport de viatgers com de mercaderies. L'objectiu es la renovació de la targeta CAP imprecidible per el exercici professional.Requisits: ser treballador en actiu o desocupat inscrit a l'oficina d'ocupació i disponsar de la formació inicial CAP en la modalitat de mercaderies o viagers.

 

Data Inici

27/04/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL

L'objectiu del curs és el d'adquirir les competències per a la conducció, ús i maneig segur de les Plataformes Elevadores Mòbils de Personal corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina

Data Inici

27/04/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

IGUALADA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

- Objetiu general marcat per la convocatoria en relació a la NORMA UNE 58451  per la seva formació inicial: Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

29/04/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina

 

Data Inici

29/04/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIOS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que son necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

 

Data Inici

30/04/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

ROQUETES

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

- Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

07/05/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

TRANSPORT, CAP INICIAL QUALIFICACIÓ ACCELERADA MERCANCIAS_TORTOSA

Preparar-se per obtener el certificat d'aptitud professional (CAP) per l'especialitat de mercaderies, que per al desenvolupment de la seva feina utilitzin qualsevol d'aquets permisos: C1, C, EC

 

Data Inici

07/05/2019

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

10/05/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP

 Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

15/05/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

BENESTAR ANIMAL

Donar compliment 253/2008, del 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal, concretament per als transportistes i els responsables d'animals durant el transport.

 

Data Inici

16/05/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTINUA RENOVACIÓ

L'objectiu és desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció per vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea

Data Inici

17/05/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig,

INICI EL  27 DE MAIG

 

Data Inici

27/05/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquests curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

INICI EL 17 DE JUNY

 

Data Inici

17/06/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina

INICI EL 19 DE JUNY

 

Data Inici

19/06/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig,

INICI EL  21 DE JUNY

 

Data Inici

21/06/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Objetiu general: Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la unió Europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

Objetiu general: Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les competències professionals que son necessaries i obligatories per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cada Administració Autonòmica, a nivell qualificat.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.