TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Carnets professionals

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

 

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MANIPULACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÁSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

PRATS DE REI, ELS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERACIO DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumne en el  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

- OBJECTIU GENERAL MARCAT PER LA CONVOCATÒRIA EN RELACIÓ A LA NORMA UNE 58451 PER LA SEVA FORMACIÓ INICIAL: Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERACIó CARRETONS NORMA UNE 5845

Curs per l'otenció del Carnet de Carretons elevador segons l'establert en la norma UNE 5845 de seguretat en el treball amb carretons

 

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIO CONTINUA RENOVACIO

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP, FORMACIó CONTINUA RENOVACIó

Curs obligatori pels treballadors professionals del transport per carretera tant de transport de viatgers com de mercaderies. L'objectiu  es la renovació de la targeta CAP imprecidible per el exercici professional.
Requisits: ser treballador en actiu o desocupat inscrit a l'oficina d'ocupació  i disponsar de la formació inicial CAP en la modalitat de mercaderies o viagers.

 

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP QUALIFICACIó INICIAL ACCELERADA, MERCADERIES

Curs preparatòri per obtenir mitjançat exàmen oficial ( fora del curs) el Certificat d'actitud professional indispensable per poder realitzar treballs de conducció de mercaderies de manera professional.

 

Hores

140

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

L'objectiu del curs és el d'adquirir les competències per a la conducció, ús i maneig segur de les Plataformes Elevadores Mòbils de Personal corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina

 

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

- Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPALET: ELèCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Amb aquest curs Adquiriràs els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes. S'eliminaran/reduiran els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica

 

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes. Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Objetiu general: Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la unió Europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Operació de Carretons Norma Renovació UNE 58451

Objetiu general: L'objectiu d'aquest curs és renovar la capacitació de l'alumne en el  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant-se en la seva conducció i maneig.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.