TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Carnets professionals

OPERADOR/A DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponent al tipus i grup definits per cada màquina.

Les pràctiques es realitzen el dia 6 a l'empresa SERVEI (Polígon Pla de Dalt de Domeny- C/. Adri, 25 17007 - GIRONA)


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

 

Data Inici

03/02/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

 

Data Inici

04/02/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig .

 

Data Inici

06/02/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERACIONS AMB CARRETONS DE MÀSTIL RETRÀCTIL I AMB CÀRREGA EN VOLADÍS,FINS A 10.000KG SEGONS NORMA UNE 58451

-Conduir i manipular càrregues de manera segura amb carretons elevadors de masteler retràactil i amb càrrega en volada, aplicant les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

 

Data Inici

07/02/2023

Hores

21

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

 

Data Inici

13/02/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELECTRICA O APILADOR MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

-Adquirir els coneixaments necessaris per la Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de les Transpalets.
-Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
-Operativa bàsica en el maneig de la Transpalet Elèctrica.

 

Data Inici

13/02/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERACIO CARRETONS NORMA UNE 58451

- Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

13/02/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMA MÒBIL DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

17/02/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.
Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica

 

Data Inici

22/02/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que son necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

25/02/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicarlos a l'entorn laboral.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Data Inici

27/02/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

27/02/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.


Les pràctiques es realitzen a l'empresa SERVEI (Polígon Pla de Dalt de Domeny- C/. Adri, 25 17007 - GIRONA)

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

 

Data Inici

27/02/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu del curs es capacitar el maneig segur de les operacions amb el carretó elevador. Forman la conducció i maneig del mateix.

 

Data Inici

04/03/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Objectius generals: 
- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes. 
- Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica.


Les pràctiques es realitzen a l'empresa SERVEI (Polígon Pla de Dalt de Domeny- C/. Adri, 25 17007 - GIRONA)

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

13/03/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

20/03/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

20/03/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquest curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Adreça: Rambla Santa Mónica 10.

Per més informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Per a mes informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

29/03/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

24/04/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

 

Data Inici

03/05/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Data Inici

04/05/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.


Les pràctiques es realitzen a l'empresa SERVEI (Polígon Pla de Dalt de Domeny- C/. Adri, 25 17007 - GIRONA)

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

 

Data Inici

08/05/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d'aliments i aplicarlos a l'entorn laboral.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Data Inici

12/05/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

Data Inici

15/05/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig .

 

Data Inici

29/05/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

29/05/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIONS AMB CARRETONS DE MÀSTIL RETRÀCTIL I AMB CÀRREGA EN VOLADÍS, FINS A 10.000KG SEGONS NORMA UNE 58451

-Conduir i manipular càrregues de manera segura amb carretons elevadors de masteler retràactil i amb càrrega en volada, aplicant les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

 

Data Inici

30/05/2023

Hores

21

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

 

Data Inici

06/06/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquest curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Adreça: Rambla Santa Mónica 10.

Per més informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

06/06/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Per a mes informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

08/06/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMA MÒBIL DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

12/06/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.
Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica

 

Data Inici

15/06/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

26/06/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.

 

Data Inici

10/07/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumnat en el maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451.


Per a mes informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

17/07/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig .

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERACIONS AMB CARRETONS DE MÀSTIL RETRÀCTIL I AMB CÀRREGA EN VOLADÍS, FINS A 10.000KG SEGONS NORMA UNE 58451

-Conduir i manipular càrregues de manera segura amb carretons elevadors de masteler retràactil i amb càrrega en volada, aplicant les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

 

Data Inici

05/09/2023

Hores

21

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMA MÒBIL DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.
Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica

 

Data Inici

21/09/2023

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Objetiu general: Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la unió Europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.