TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Carnets professionals

BENESTAR ANIMAL

Objectiu del curs: Donar compliment al Decret 253/2008 del 16 de desembre pel qual es regeixen els cursos de formació en benestar animal. Concretament per titulars i per al personal d'explotacions porcines.

 

Data Inici

27/01/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques

 

Data Inici

08/02/2021

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

BISBAL D'EMPORDA, LA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig

 

Data Inici

08/02/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

15/02/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

Data Inici

16/02/2021

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRIC O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes. Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Operativitat bàsica en el Maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

19/02/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig,


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

Data Inici

01/03/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS ELEVADORS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne pel maneig segur de les operacions amb les carretilles elevadores, formant en la seva conducció y manipulació. Per obtenir el CARNET DE CARRETONER NORMA UNE 58451

 

Data Inici

13/03/2021

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

TRANSPALETA: ELèCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquests curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

Data Inici

22/03/2021

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. 

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

24/03/2021

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Objetiu general: Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la unió Europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

Objetiu general: Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les competències professionals que son necessaries i obligatories per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cada Administració Autonòmica, a nivell qualificat.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.