TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Carnets professionals

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumne en el  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451

Data Inici

21/09/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

- Objetiu general marcat per la convocatoria en relació a la NORMA UNE 58451  per la seva formació inicial: Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

23/09/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumne en el  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451

Data Inici

23/09/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

OPERACION DE CARRETILLAS NORMA UNE 58451

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

Data Inici

24/09/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.

 

Data Inici

24/09/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP, FORMACIó CONTINUA RENOVACIó_TORTOSA

Curs obligatori pels treballadors professionals del transport per carretera tant de transport de viatgers com de mercaderies. L'objectiu es la renovació de la targeta CAP imprecidible per el exercici professional.Requisits: ser treballador en actiu o desocupat inscrit a l'oficina d'ocupació i disponsar de la formació inicial CAP en la modalitat de mercaderies o viagers.

 

Data Inici

27/09/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que son necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

 

Data Inici

30/09/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

AMETLLA DE MAR, L'

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant aquest curs desenvoluparas les competències professionals que son necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris , d'acord amb la normativa de la Unicó Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Adminiatracions Autonòmiques.

 

Data Inici

01/10/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ

- Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 

Data Inici

01/10/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

- Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

01/10/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

02/10/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

02/10/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP

 Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

04/10/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

- Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de Transpaletes.

 - Eliminar / reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 - Operativitat bàsica en el maneig de la Transpaleta Elèctrica.

 

Data Inici

04/10/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

Curs per treballador en actiu, places limitades per aturats.

Data Inici

04/10/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

- Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

04/10/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VALLS

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE58451

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig.


 

Data Inici

05/10/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

BENESTAR ANIMAL

Donar compliment 253/2008, del 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal, concretament per als transportistes i els responsables d'animals durant el transport.

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquests curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

INICI EL 14 DE OCTUBRE

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP RENOVACIÓ

- Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 

Data Inici

14/10/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

 

Data Inici

15/10/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina

INICI EL 17 D'OCTUBRE

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

17/10/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig,

INICI EL  21 D' OCTUBRE

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumne en el  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451

Data Inici

21/10/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar a l'alumne/a per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i manipulació.

 

Data Inici

04/11/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquests curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

INICI EL 04 DE NOVEMBRE

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

04/11/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC

Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la Unió Europea, de l'Administració Central i de cadascuna de les Administracions Autonòmiques.

 

Data Inici

05/11/2019

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina

INICI EL 07 DE NOVEMBRE

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

07/11/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

TRANSPORT PER CARRETERA: CAP FORMACIÓ CONTÍNUA RENOVACIÓ

Desenvolupar la formació contínua de reciclatge necessària per conservar el CAP necessari per a la conducció de vies públiques espanyoles de vehicles d'empreses establertes en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

 

Data Inici

08/11/2019

Hores

35

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

OPERADOR DE CARRETONS NORMA UNE 58451 MONTCADA

L'objectiu d'aquest curs és capacitar l'alumne en el  maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig d'acord amb la Norma UNE 58451

Data Inici

11/11/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

MONTCADA I REIXAC

Curs subvencionat

OPERACIó DE CARRETONS NORMA UNE 58451

Capacitar per al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig,

INICI EL  18 DE NOVIEMBRE

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

18/11/2019

Hores

24

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

OPERADOR DE PLATAFORMES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.

 

Data Inici

23/11/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

TRANSPALET: ELÈCTRICA O APILADOR, MANUAL I DE CONDUCTOR A BORD

Aquests curs capacita l'alumne en el maneig de la transpaleta i li proporciona els coneixement en PRL que li són propis.

INICI EL 25 DE NOVEMBRE

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

25/11/2019

Hores

10

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

OPERADOR DE PLATAFORMES MòBILS DE PERSONAL (PEMP)

Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina

INICI EL 28 DE NOVIEMBRE

Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

28/11/2019

Hores

12

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Objetiu general: Mitjançant  aquest curs desenvoluparàs les competències professionals que són necessàries i obligatòries per aplicar productes fitosanitaris, d'acord amb la normativa de la unió Europea, de l'administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.