TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Administració

GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Organitzar la informació dels processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilizant les eines informàtiques proporcionades.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Aquest curs correspon a la unitat formativa del CERTIFCAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. LA SUPERACIÓ SUPOSA UNA ACREDITACIÓ PARCIAL DE AQUEST CERTIFICAT.

 

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES

Preparar la informació de les transaccions econòmiques, mantenint la seguretat i confidencialitat de la mateixa i classificant-la d'acord amb els sistemes de codificació establerts per l'empresa, amb l'obhecte de permetre el seu registre comptable

 

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIó DE PROJECTES AMB PROJECT MANAGER (EN LíNIA)

L'objectiu del curs és adquirir coneixements i habilitats en l'ús de tècniques del programa informàtic de gestió de projectes informàtic per optimitzar les tasques laborals.

                                                       INICI 17 DE SETEMBRE

 

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

SOLSONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ERGONOMIA I HIGIENE POSTURAL

Curs dirigit a professionals de la sanitat en el que es treballa la prevenció de riscos relacionats amb els aspectes relacionats amb la postura.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ERGONOMIA I HIGIENE POSTURAL

Curs dirigit a professionals de la sanitat en el que es treballa la prevenció de riscos relacionats amb els aspectes relacionats amb la postura.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'acció formativa te com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable.

 

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BERGA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat avançada

Objetiu general:

Mitjançant els continguts d'aquest curs podràs analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos. Per a persones que tenen assolits els coneixements bàsics.Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.