TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Administració

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

Analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable de l'últim exercici fiscal i modificacions legals previstes per a l'exercici següent, regulades als Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Data Inici

22/04/2024

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

SENSIBILITZACIÓ A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Conèixer què és la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a poder contribuir al desenvolupament de la societat, a través de l'accés en condicions d'igualtat al mercat laboral.

 

Data Inici

06/05/2024

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

SENSIBILITZACIÓ A LA IGUALTAT D'OPORTUNITAT

Conèixer què és la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a poder contribuir al desenvolupament de la societat, a través de l'accés en condicions d'igualtat al mercat laboral.

 

Data Inici

20/05/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

BàSIC DE PREVENCIó DE RISCOS LABORALS

Objetiu general: Amb aquest curs es vol donar compliment als requisits marcats pel RD 39/1997 en relació a la formació bàsica dels treballadors/res en matèria de prevenció de riscos laborals.

*PLACES COMPLETES PER A TREBALLADORS DE L' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Curs per a reballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

20/05/2024

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ SOCIAL-LABORAL

Objectiu general Analitzar les novetats legislatives en matèria laboral i de seguretat social publicades dins làmbit de la Llei de Pressupost Generals de l'Estat i les seves normes annexes, i les actualitzacions, en aquesta mateixa matèria, publicades a principis d'any Objectius Específics Analitzar i interpretar les novetats a la normativa socio-laboral Identificar el Salari Mínim Interprofessional i la cotització a la Seguretat Social.

 

Data Inici

08/07/2024

Hores

15

Modalitat

On-line

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

GESTIÓ ADMINISTRATIVA ASSISTENT CLÍNIC

Objectiu general:
Gestionar l'atenció de pacients, processos, informació i documentació clínica associada, augmentant el valor de la pràctica clínica dels equips multidisciplinaris. 
Objectius específics:
Identificar el funcionament i l'organització del sistema de salut i social en el territori, des de la perspectiva de planificació i prestació de serveis, especialment des del vessant usuaris, pacients i famílies. Identificar el rol i la funció de l'administratiu assistent clínic en relació amb el conjunt del sistema de salut, i específicament en la gestió de pacients i de l'experiència del pacient durant la seva interacció amb la nostra organització. Aplicar la terminologia mèdica per a facilitar la comunicació, l'atenció i la gestió de l'activitat assistencial. Dissenyar i elaborar documents sanitaris aplicant els criteris i normatives establertes, utilitzant després una adequada gestió de l'arxiu i de la història clínica compartida. Donar resposta a les necessitats de les persones ateses a través d'una comunicació empàtica, assertiva, centrada en la persona, humana i amb valors. Aplicar criteris de qualitat i de millora contínua en l'atenció i gestió administrativa, per a implementar millores que augmentin l'experiència dels pacients i de les persones ateses.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

285

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT AVANÇADA

Mitjançant els continguts d'aquest curs podràs analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos. Per a persones que tenen assolits els coneixements bàsics.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

28/10/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat avançada

Objetiu general:

Mitjançant els continguts d'aquest curs podràs analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos. Per a persones que tenen assolits els coneixements bàsics.Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.