TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Administració

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

CASSA DE LA SELVA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

 - Consolidar els coneixements adquirits en el curs de         Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que,    sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic.

 

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ADGD0308_MF0980 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Organitzar la informació dels processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilizant les eines informàtiques proporcionades.

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0980 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Mòdul del certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.
Organitzar la informació dels processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilitzant les eines informàtiques proporcionades.

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES

Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les capacitats necessàries per treballar de manera autònoma en activitats administratives del àrea comptable.
Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.  La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES

Preparar la informació de les transaccions econòmiques, mantenint la seguretat i confidencialitat de la mateixa i classificant-la d'acord amb els sistemes de codificació establerts per l'empresa, amb l'objecte de permetre el seu registre comptable

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

GESTIÓ DE PROJECTES AMB MICROSOFT PROJECT

L'objectiu del curs és adquirir coneixements i habilitats en l'ús de tècniques del programa informàtic de gestió de projectes informàtic per optimitzar les tasques laborals.

 

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT BàSICA

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

COMPTABILITAT BàSICA

Amb aquest curs adquiriràs els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

DELTEBRE

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'acció formativa te com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable.

 

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'acció formativa te com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable.

 

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat avançada

Objetiu general:

Mitjançant els continguts d'aquest curs podràs analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos. Per a persones que tenen assolits els coneixements bàsics.Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.