TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Administració

MF0981_2 REGISTRES CONTABLES

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió.
Amb aquest mòdul aprendràs a:


A. INTERPRETACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LA NORMATIVA MERCANTIL I COMPTABLE.
B. EL PATRIMONI DE L'EMPRESA.
C. REGISTRES COMPTABLES DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
D. COMPTABILITAT DE L'IVA EN ELS LLIBRES AUXILIARS.
E. REGISTRE COMPTABLE A TRAVÉS D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

INICI EL 25 DE ENERO 
Dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h

MODALITAT: AULA VIRTUAL I PRESENCIAL 

Què és l’Aula Virtual?

El docent es conecta a l’horari establert del curs amb l’alumnat per videotrucada.

La clase s’imparteix en directe, aixó permet la partipació activa de l’alumnat en la resolució de dubte.

La conexió és obligatoria a mateix l’horari del curs.


Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

25/01/2021

Hores

120

Modalitat

Mixta

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H SEGONS NORMATIVA)

PER NORMATIVA, TENIM PLACES LIMITADES PER A TREBALLADORS/ES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I  ATURATS/DES.

Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV) Objectius específics:Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball. Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos. Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa. Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció. Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència..

 

Data Inici

08/02/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

 

Data Inici

02/03/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

ADG0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT

Aquest curs et prepara pero poder realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent criteris de qualitat definits per l'organització.

Sortides Professionals:

Auxiliar administratiu de les diferents Administracions Públiques.
Empleats administratius de comptabilitat.
Empleats administratius comercials.
Empleats de servei de personal.
Empleats administratius, en general.
.
La formació és mixta, uns dies són presencials i altres virtuals,

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

 

Data Inici

18/03/2021

Hores

880

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H, SEGONS NORMATIVA)

Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell, en aquest cas el nivell bàsic.

 

Data Inici

06/04/2021

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0980 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

Data Inici

10/06/2021

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Contractació

Objetiu general: Amb aquest curs podràs conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.