TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Administració

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

GESTIÓ ADMINISTRATIVA ASSISTENT CLÍNIC

Objectiu general:
Gestionar l'atenció de pacients, processos, informació i documentació clínica associada, augmentant el valor de la pràctica clínica dels equips multidisciplinaris. 
Objectius específics:
Identificar el funcionament i l'organització del sistema de salut i social en el territori, des de la perspectiva de planificació i prestació de serveis, especialment des del vessant usuaris, pacients i famílies. Identificar el rol i la funció de l'administratiu assistent clínic en relació amb el conjunt del sistema de salut, i específicament en la gestió de pacients i de l'experiència del pacient durant la seva interacció amb la nostra organització. Aplicar la terminologia mèdica per a facilitar la comunicació, l'atenció i la gestió de l'activitat assistencial. Dissenyar i elaborar documents sanitaris aplicant els criteris i normatives establertes, utilitzant després una adequada gestió de l'arxiu i de la història clínica compartida. Donar resposta a les necessitats de les persones ateses a través d'una comunicació empàtica, assertiva, centrada en la persona, humana i amb valors. Aplicar criteris de qualitat i de millora contínua en l'atenció i gestió administrativa, per a implementar millores que augmentin l'experiència dels pacients i de les persones ateses.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

16/09/2024

Hores

285

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

SENSIBILITZACIÓ A LA IGUALTAT D'OPORTUNITAT

Conèixer què és la igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a poder contribuir al desenvolupament de la societat, a través de l'accés en condicions d'igualtat al mercat laboral.

 

Data Inici

07/10/2024

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

Identificar les parts integrants d'un contracte de treball i les clàusules que el componen, així com confeccionar nòmines i aplicar la cotització a la Seguretat Social.


Curs per a treballadors en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

22/10/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Amb aquest curs es vol donar compliment als requisits marcats pel RD 39/1997 en relació a la formació bàsica dels/les treballadors/res en matèria de prevenció de riscos laborals.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

22/10/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

22/10/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

CALELLA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT AVANÇADA

Mitjançant els continguts d'aquest curs podràs analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos. Per a persones que tenen assolits els coneixements bàsics.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

28/10/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

Confeccionar nòmines amb supòsits avançats i identificar els tipus de prestacions a la Seguretat Social, els tipus d'extincions del contracte i les liquidacions, així com el paper de l'Administració i altres organismes en la gestió laboral de l'empresa.


Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

07/11/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat avançada

Objetiu general:

Mitjançant els continguts d'aquest curs podràs analitzar i aplicar els conceptes de comptabilitat complexos. Per a persones que tenen assolits els coneixements bàsics.Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.