TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Administració

       Nova Data

C.P REGISTRES COMPTABLES

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió (ADGD0308)


COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent criteris de qualitat definits en l'organització.

MÒDULS DEL CERTIFICAT:

MF0981_2: Registres Comptables (120H)
MF0980_2: Gestió auxiliar de personal (90H)
MF0976_2:Operacions administratives comercials (160H)
MF0973_1: Enregistrament de dades (90H)
MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria (90H)
MF0233_2: Ofimàtica (190H)
MF0978_2: Gestió d' archiu (60H)
MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80H)

Amb aquest mòdul aprendràs a: MF0981_2: Registres Comptables

A. INTERPRETACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LA NORMATIVA MERCANTIL I COMPTABLE.
B. EL PATRIMONI DE L'EMPRESA.
C. REGISTRES COMPTABLES DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
D. COMPTABILITAT DE L'IVA EN ELS LLIBRES AUXILIARS.
E. REGISTRE COMPTABLE A TRAVÉS D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

Adreça: Carretera d' Esplugues, 14-16
               Hospitalet de Llobregat.
               (L1-METRO parada: Rambla Just Oliveras)

Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

04/05/2020

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

       Nova Data

C.P ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÒDUL: MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS (PRESENCIAL-BCN)

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió (ADGD0308)


COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com l' introducció de registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament i arxiu de la informació i documentació necessària mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, seguint instruccions definides, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent i atenent criteris de qualitat definits en l'organització.

MÒDULS DEL CERTIFICAT:

MF0981_2: Registres Comptables (120H)
MF0980_2: Gestió auxiliar de personal (90H)
MF0976_2:Operacions administratives comercials (160H)
MF0973_1: Enregistrament de dades (90H)
MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria (90H)
MF0233_2: Ofimàtica (190H)
MF0978_2: Gestió d' arxiu (60H)
MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80H)

Amb aquest mòdul aprendràs a: MF0976_2:Operacions administratives comercials

Gestió administrativa del procés comercial .
Aplicacions informàtiques de la gestió comercial.

 

Data Inici

11/05/2020

Hores

160

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

LLEI DE PROTECCIO DE DADES

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Normativa i informació de la llei vigent i actual de la protecció de dades en empreses.

Data Inici

06/03/2020

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

 

Data Inici

14/04/2020

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic.

 

Data Inici

07/05/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I

Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'Assegurances Socials i Contractes, tot això segons la normativa actual.

 

Data Inici

11/05/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H, SEGONS NORMATIVA)

Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell, en aquest cas el nivell bàsic.

Data Inici

12/05/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL TERRASSA (MATÍ)

NOVES DATES PREVISTES A CAUSA DE L'AJORNAMENT DERIVAT DEL CORONAVIRUS.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
Amb aquest curs aprendràs Normativa Laboral, Contractes, Retribució Salarial, Seguretat Social i Gestió de Recursos Humans.

La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.
Possibilitat de seguir fent la resta de mòduls al llarg del 2020.

Data Inici

29/05/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

- Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants.
- Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
- Dominar la confecció de tramitar nòmines

Data Inici

17/06/2020

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bàsica 

- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen. 

- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

Data Inici

23/06/2020

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0981 REGISTRES COMPTABLES

Preparar la informació de les transaccions econòmiques, mantenint la seguretat i confidencialitat de la mateixa i classificant-la d'acord amb els sistemes de codificació establerts per l'empresa, amb l'objecte de permetre el seu registre comptable.

 

Data Inici

23/06/2020

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Contractació

Objetiu general: Amb aquest curs podràs conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.