TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Administració

MF0981 REGISTRES COMPTABLES

Inclou 90 hores de Comptabilitat desde l'inici i 30 hores de Comptabilitat informatitzada. Aquest curs correspon a un mòdul formatiu del CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Data Inici

12/09/2019

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES

Preparar la informació de les transaccions econòmiques, mantenint la seguretat i confidencialitat de la mateixa i classificant-la d'acord amb els sistemes de codificació establerts per l'empresa, amb l'objecte de permetre el seu registre comptable

Data Inici

12/09/2019

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Normativa i informació de la llei vigent i actual de la protecció de dades en empreses. 

Data Inici

14/09/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables.

Data Inici

16/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

CALAF

Curs subvencionat

GESTIÓ DE PROJECTES AMB MICROSOFT PROJECT

L'objectiu del curs és adquirir coneixements i habilitats en l'ús de tècniques del programa informàtic de gestió de projectes informàtic per optimitzar les tasques laborals.

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

50

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

Data Inici

16/09/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF0981_2 REGISTRES CONTABLES

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió.
Amb aquest mòdul aprendràs a:


A. INTERPRETACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LA NORMATIVA MERCANTIL I COMPTABLE.
B. EL PATRIMONI DE L'EMPRESA.
C. REGISTRES COMPTABLES DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
D. COMPTABILITAT DE L'IVA EN ELS LLIBRES AUXILIARS.
E. REGISTRE COMPTABLE A TRAVÉS D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

INICI EL 16 DE SETEMBRE 
Dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
Adreça: Rambla del Raval, 29. 1r pis. Barcelona

 

Data Inici

16/09/2019

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

 

Data Inici

17/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.
 

Data Inici

17/09/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'acció formativa te com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable. 
 

Data Inici

02/10/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

 - Consolidar els coneixements adquirits en el curs de         Comptabilitat Bàsica
- Consolidar els coneixements generals de persones que,    sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Data Inici

07/10/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL TERRASSA MATÍ

Amb aquest curs aprendràs Normativa Laboral, Contractes, Retribució Salarial, Seguretat Social i Gestió de Recursos Humans.

Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Data Inici

15/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'acció formativa te com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable.

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

LLEI DE PROTECCIO DE DADES

Normativa i informació de la llei vigent i actual de la protecció de dades en empreses.

 

Data Inici

09/11/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Contractació

Objetiu general: Amb aquest curs podràs conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.