TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Administració

       Nou Curs

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Per aprendre sobre NORMATIVA LABORAL, CONTRACTES, RETRIBUCIÓ SALARIAL, SEGURETAT SOCIAL I GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS.
Aquest curs correspon a un mòdul formatiu del CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.  La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Data Inici

04/11/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H SEGONS NORMATIVA)

Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)Objectius específics:Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball. Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos. Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa.Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció. Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

AMPOSTA

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H SEGONS NORMATIVA)

Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV)Objectius específics:Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball. Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos. Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa.Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció. Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

AMPOSTA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'acció formativa te com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable.

Data Inici

21/10/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'acció formativa te com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable.

 

Data Inici

21/10/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

A la finalització del mòdul formatiu el participant tindrà el coneixement del pla general comptable que li permetrà realitzar les operacions administratives derivades del mateix. També podrà utilitzar en la seva feina els programes informàtics lligats als processos comptables. 
 Aquest curs correspon a la unitat formativa del CERTIFCAT DE PROFESSIONALITAT ADGD0308 ACTIVITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. LA SUPERACIÓ SUPOSA UNA ACREDITACIÓ PARCIAL D' AQUEST CERTIFICAT.

 

Data Inici

28/10/2019

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

ERGONOMIA I HIGIENE POSTURAL

Curs en el qual es treballa la prevenció de riscos laborals relacionats amb els aspectes vinculats a la postura.

 

Data Inici

31/10/2019

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

Normativa i informació de la llei vigent i actual de la protecció de dades en empreses.

 

Data Inici

04/11/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Objectius generals: Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa. Definir els objectius de la comptabilitat Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits. 

Objectius específics: Iniciar al alumne en els conceptes bàsics. Ensenyar-li els procediments tècniques generals. Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet. 

INICI: 4 DE NOVEMBRE
ADREÇA: Rambla del Raval,29. Barcelona
CONTACTE: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

04/11/2019

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

LLEI DE PROTECCIO DE DADES

Normativa i informació de la llei vigent i actual de la protecció de dades en empreses.

 

Data Inici

09/11/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

L'acció formativa te com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable. 
 

Data Inici

20/11/2019

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BANYOLES

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Contractació

Objetiu general: Amb aquest curs podràs conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.