TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Cursos de la familia Administració

COMPTABILITAT INFORMATITZADA (PRESENCIAL)

L' objectiu d'aquest curs es donar a conèixer l'entorn informàtic de la comptabilitat, aprendre les parts bàsiques , agafar agilitat i aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable.


DIA D'INICI: 09-12-2019
DATA FI: 19-12-2019
UBICACIÓ: RAMBLA DEL RAVAL 29.

 

Data Inici

09/12/2019

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES (120 H) (PRESENCIAL)

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió.


Amb aquest mòdul aprendràs a:

A. INTERPRETACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I DE LA NORMATIVA MERCANTIL I COMPTABLE.
B. EL PATRIMONI DE L'EMPRESA.
C. REGISTRES COMPTABLES DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
D. COMPTABILITAT DE L'IVA EN ELS LLIBRES AUXILIARS.
E. REGISTRE COMPTABLE A TRAVÉS D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

Adreça: Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Data Inici

20/01/2020

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL(90H) (PRESENCIAL)

Es tracta d'un mòdul del Certificat de professionalitat d'activitats administratives de gestió.


Amb aquest mòdul aprendràs a:

1: Organitzar la informació referent als processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilitzant les eines informàtiques proporcionades. 

2: Preparar la documentació, els materials i altres elements necessaris en la selecció, formació i desenvolupament dels recursos humans, atenent a criteris i normes de qualitat. 

3: Elaborar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació laboral utilitzant els mitjans informàtics més habituals.

4: Obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal, de la cotització a la Seguretat Social i de les retencions a compte de l'IRPF, demostrant rigurositat i contemplant la normativa corresponent. 

5: Elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de l'activitat laboral dels empleats observant la legislació vigent i les normes de comunicació interna establertes.

 

Data Inici

09/03/2020

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Contractació

Objetiu general: Amb aquest curs podràs conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.