TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès. 

 

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 16/03/2020
Data Fi 03/06/2020
Total hores lectives 290
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 932619137
Adreça postal Seu C/ Revolt Negre, 12 - CORNELLA DE LLOBREGAT - (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Aula Sala d' actes - CORNELLA DE LLOBREGAT - (CORNELLA DE LLOBREGAT)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:00 - 14:00
Dimarts 09:00 - 14:00
Dimecres 09:00 - 14:00
Dijous 09:00 - 14:00
Divendres 09:00 - 14:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Tècniques de protecció de persones 40 Hores
Vigilància i protecció en seguretat privada 250 Hores

Requisits

Curs dirigit a treballadors en actiu i autònoms amb places limitades per desocupats.

En el cas de persones en actiu ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

REQUISITS INDISPENSABLES:
- Ser major d'edat.
- Tenir nacionalitat espanyola o en algun dels Estats membres de la Unió Europea.
- Posseir el títol de Graduat Escolar/ESO, de Tècnic o altres equivalents a efectes professionals, o superior.
- Tenir aptituds físiques i capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat.
- No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
- No haver estat separat del servei de les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
- Alçada mínima de: 1,70 cm. en homes i 1,65 cm. en dones.
- Preferiblement tenir permís de conduir.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:
- Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
- Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
- Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms
- Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
- Núm. d'afiliació a la Seguretat Social

***Després de rebre la teva inscripció al curs, ens posarem en contacte amb tu per a convocar-te per a realitzar una prova d'accés (coneixements bàsics del món de la seguretat i psicotècnic).