TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Fitxa del Curs

VIGILàNCIA, SEGURETAT I PROTECCIó A LES PERSONES CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.

Abans de començar el curs es contactara amb el solicitat per detallar els requisits d'entrada i realitzar un  prova de accès.

 

Hores

290

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 28/01/2019
Data Fi 25/04/2019
Total hores lectives 290
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 3 - BARCELONA - (BARCELONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:30 - 20:30
Dimarts 15:30 - 20:30
Dimecres 15:30 - 20:30
Dijous 15:30 - 20:30
Divendres 15:30 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Tècniques de protecció de persones 40 Hores
Vigilància i protecció en seguretat privada 250 Hores

Requisits

  • Estar desocupat i inscrit en el SOC 
  • Ser major d'edat 
  • Tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea 
  • Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, de Tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superior 
  • Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat 
  • No tenir d'antecedents penals per delictes dolosos 
  • No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat 
  • Alçada mínima, 1,70 cm. en homes i 1,65 cm en dones.