TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

SSCS0108 ATENCIó SOCIOSANITARIA PER PERSONAL A DOMICILI.

En aquest curs et donarem les tècniques necessàries per ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili a persones que presentin necessitats de salut física, psíquica i / o social aplicant estratègies i procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.


Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals de sector hauran de disposar d'aquesta titulació de forma obligatòria, acreditada pel Servei d`Ocupació de Catalunya (SOC).

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

La formació és mixta, uns dies són presencials i altres virtuals,

Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.

Adreça: IDFO_BARCELONA
Rambla del Raval,29.

Per més informació Tlf: 93 268 92 92

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones al domicili. (120h)

sortides professionals:

Auxiliar d'Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses de el sector
Auxiliar d'Ajuda a Domicili en pisos tutelats
Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

 

Hores

600

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 15/02/2021
Data Fi 19/10/2021
Total hores lectives 600
Nombre de places 0
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula Virtual - Aula Virtual - (A distancia)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:30 - 20:30
Dimarts 15:30 - 20:30
Dimecres 15:30 - 20:30
Dijous 15:30 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
UF0119 Característiques i necessitats d'atenció higienicosanitària de les persones dependents 70 Hores
UF0120 Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili 50 Hores
UF0121 Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a persones dependents al domicili 50 Hores
UF0122 Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents al domicili 80 Hores
UF0123 Recolzament a les gestions quotidianes de les persones dependents 50 Hores
UF0124 Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn 80 Hores
UF0125 Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents 60 Hores
UF0126 Manteniment, neteja i organització del domicili de les persones dependents 40 Hores

Requisits

CUMPLIR ALMENYS UN DELS SEGÜENTS REQUISITS:

A) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

B) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir.

C) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional de sanitat.

D) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

E) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

F) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin superar la prova de nivell que dóna accés a aquesta formació.