TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

SERVEIS ASISTENCIALS A VICTIMES DE MALTRACTAMENT

El maltractament en dones i infants respresenta actualmente una de les causes que mes impacten tant el el àmbit escolar com en el assistencial per les repercusions que generen a les seves vicitimes.
En aquest curso apendras la normativa relacionada amb la violència, les ienes de prevenció i els aspectes de comunicació lligats amb les consequeincies d'aquesta.

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 21/09/2020
Data Fi 30/10/2020
Total hores lectives 30
Nombre de places 40
Telèfon Contacto Seu 973273644
Adreça postal Seu Avinguda Catalunya 2, 2a planta - LLEIDA - (LLEIDA)
Aula - - ()

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 18:00 - 19:00
Dilluns 18:00 - 19:00
Dimecres 18:00 - 19:00
Dijous 18:00 - 19:00
Divendres 18:00 - 19:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

Curs  dirigits prioritàriament a persones treballadors ocupades i amb places reduïdes per a treballadors desocupats.És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.
En aquest curs no poden participar treballadores de l'empresa pública.

El calendari de curs esta calculat per dedicar Una hora y quart cada día malgrat que al ser on line et pots distrubuir el temps com volguies.


DOCUMENTACIÓ D' INSCRIPCIÓ:

Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms
Desocupat/da: còpia del DARDE actualitzat (document d'inscripció de demanda d'ús del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
Número de Seguretat Social.

Els treballadors en ERTE poden participar en aquest curs.