TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H SEGONS NORMATIVA)

*** PLACES COMPLETES PER TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ****
Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV) Objectius específics:Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball. Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos. Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa. Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció. Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 17/10/2022
Data Fi 29/11/2022
Total hores lectives 30
Nombre de places 40
Telèfon Contacto Seu 977510868
Adreça postal Seu Carrer de la Ciutadella 9 - TORTOSA - (TORTOSA)
Aula - - ()


Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball 7 Hores
Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos 4 Hores
PRIMERS AUXILIS 2 Hores
Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa 5 Hores
Riscos generals i la seva prevenció 12 Hores

Requisits

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a desocupats. En el cas de persones en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen, disposi de centre de treball a Catalunya.

Els treballadors en ERTO poden participar en aquest curs.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:

- Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
- Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
- Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms.
- Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
- Núm. d'afiliació a la Seguretat Social.