TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

       Places Lliures

PREVENCIO DE RISCOS: HIGIENE I PROTOCOLS DE PREVENCIO FRONT AL COVID-19

Objectius:
  • Identificar el Covid-19 com a risc laboral existent.
  • Adquirir coneixements per controlar el risc en l'àmbit laboral.
  • Promoure comportaments segurs per evitar la seva propagació.
  • Promoure l'ús correcte dels equips de protecció individual.
  • Formar i informar el personal treballador sobre les pautes d'actuació a seguir davant aquest risc de tipus biològic.
  • Evitar la sobrecàrrega del sistema sanitari.
  • Reduir i/o eliminar el risc en la mesura del possible.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 17/05/2021
Data Fi 07/06/2021
Total hores lectives 20
Nombre de places 16
Telèfon Contacto Seu 933872266
Adreça postal Seu Miquel Servet, 211 interior
- BADALONA - (BADALONA)
Aula Aula MIQUEL SERVET, 211 (08912) - BADALONA - (BADALONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:30 - 19:00
Dimecres 15:30 - 19:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball 7 Hores
Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos 4 Hores
PRIMERS AUXILIS 2 Hores
Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa 5 Hores
Riscos generals i la seva prevenció 12 Hores

Requisits