TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

PERSONAL DE CONTROL D'ACCESSOS

Els objectius d'aquesta acció formativa es corresponen amb allò que determina el Decret 112/2010, del 31 d'Agost.

Capacitar i dotar de coneixements jurídics així com de tècniques d’autocontrol, habilitats socials i primers auxilis les persones aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on desenvoluparan les seves funcions, així com de la resta de normativa que els és d’aplicació.

 

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 02/10/2024
Data Fi 17/10/2024
Total hores lectives 60
Nombre de places 20
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 3 - BARCELONA - (BARCELONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:30 - 14:30
Dimarts 09:30 - 14:30
Dimecres 09:30 - 14:30
Dijous 09:30 - 14:30
Divendres 09:30 - 14:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Coneixements bàsics de control d'accessos 35 Hores
Mòdul instrumental i pràctic 25 Hores

Requisits

PER AL CURS
  • Ser major d'edat
  • Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels països de la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència o de treball
  • Si estàs en actiu, l'empresa ha de tenir seu a Catalunya
  • Si estàs desocupat, has d'estar inscrit en el SOC
PER A LA CONVOCATÒRIA D'EXAMEN EN LA GENERALITAT
  • Ser major d'edat.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels països de la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència o de treball
  • No haver estat condemnat/da per delictes contra les persones, el patrimoni o la salut pública, o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats
  • Tenir coneixements mínims de les llengües oficials a Catalunya a fi de poder atendre el públic que se'ls dirigeixi en qualsevol d'aquestes
  • Haver realitzat el curs de formació impartit per un centre de formació degudament habilitat.