TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

       Nou Curs

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

El curs et permetrà  reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats. Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant i tramitant correctament tota la documentació. Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització. Conèixer tots els elements relacionats amb la gestió de nòmines i seguretat social i la seva documentació associada.

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 09/05/2023
Data Fi 08/06/2023
Total hores lectives 30
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 938895602
Adreça postal Seu Plaça d'Osona, 4 1er pis - VIC - (VIC)
Aula Aula de gestión - VIC - (VIC)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 15:30 - 18:30
Dijous 15:30 - 18:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Gestió laboral 1 Hores
Règim general de la Seguretat Social 2 Hores
Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social. Mútues patronals. Llibres obligatoris 2 Hores
El règim especial dels treballadors autònoms 2 Hores
Llibres obligatoris 2 Hores
El calendari laboral 2 Hores
La contractació de treballadors 2 Hores
Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes 2 Hores
Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments 2 Hores
L'expedient del treballador 2 Hores
Contractes bonificats 2 Hores
Tramitació 2 Hores
El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres 2 Hores
Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització... 2 Hores
Liquidacions 2 Hores
Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal 1 Hores

Requisits

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En el cas de persones en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.