TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

*** PLACES COMPLETES PER A DESOCUPATS***

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

Objectius
- Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir en l'empresa així com l'elaboració de les corresponents assegurances socials, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió i extinció de la relació laboral així com les prestacions de la seguretat social.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 03/11/2022
Data Fi 30/11/2022
Total hores lectives 30
Nombre de places 40
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu http://www.idfo.net - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula - - ()


Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Gestió laboral 1 Hores
Règim general de la Seguretat Social 2 Hores
Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social. Mútues patronals. Llibres obligatoris 2 Hores
El règim especial dels treballadors autònoms 2 Hores
Llibres obligatoris 2 Hores
El calendari laboral 2 Hores
La contractació de treballadors 2 Hores
Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes 2 Hores
Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments 2 Hores
L'expedient del treballador 2 Hores
Contractes bonificats 2 Hores
Tramitació 2 Hores
El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres 2 Hores
Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització... 2 Hores
Liquidacions 2 Hores
Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal 1 Hores

Requisits

Recordem que els nostres cursos de Formació Contínua són subvencionats, és a dir, que no tenen cap cost econòmic per al participant, per la qual cosa s'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L' INSCRIPCIÓ:
  • Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
  • Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
  • Treballador/a Autònom/a: còpia de l'últim rebut d'autònoms.
  • Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
  • Núm. d'afiliació a la Seguretat Social.
IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.