TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

NO HI HAN PLACES DISPONIBLES PER A ATURATS NI ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
-Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants.
- Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
- Dominar la confecció de tramitar nòmines

 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 16/11/2020
Data Fi 16/12/2020
Total hores lectives 30
Nombre de places 10
Telèfon Contacto Seu 937962976
Adreça postal Seu Plaça de les Tereses, 17 4a planta - MATARO - (MATARO)
Aula Aula 3 PLAÇA DE LES TERESES, 17 4ªPLANTA (08302) - MATARO - (MATARO)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 17:40 - 21:00
Dimecres 17:40 - 21:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Gestió laboral 1 Hores
Règim general de la Seguretat Social 2 Hores
Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social. Mútues patronals. Llibres obligatoris 2 Hores
El règim especial dels treballadors autònoms 2 Hores
Llibres obligatoris 2 Hores
El calendari laboral 2 Hores
La contractació de treballadors 2 Hores
Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes 2 Hores
Suspensió i extinció de la relació contractual. acomiadaments 2 Hores
L'expedient del treballador 2 Hores
Contractes bonificats 2 Hores
Tramitació 2 Hores
El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres 2 Hores
Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització... 2 Hores
Liquidacions 2 Hores
Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal 1 Hores

Requisits

Tenir coneixements comptables.

Curs per a treballadors en actiu (Règim general, Autònoms o ERTE) amb places limitades per desocupats i administració pública.

En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.