TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Fitxa del Curs

MOS 77-727: MICROSOFT EXCEL (PRESENCIAL)

Els alumnes adquireixen els coneixements de l'entorn Excel  tals com:

  • Crear i editar un llibre de fulles múltiples.
  • Utilitzar elements gràfics per a representar dades de manera visual.
  • Creació de pressupostos, gràfics de rendiment, factures.
INICI: 20 DE GENER
ADREÇA; Rambla del Raval, 29. Barcelona
Contacte: mprieto@idfo.com

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 20/01/2020
Data Fi 02/03/2020
Total hores lectives 45
Nombre de places 18
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 1 - BARCELONA - (BARCELONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 17:00 - 20:30
Dimecres 17:00 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Aplicació de fórmules i funcions 10 Hores
Aplicar dissenys i formats personalitzats 5 Hores
Creació de cel·les i rangs 10 Hores
Creació de gràfics i objecte 10 Hores
Creació de taules 5 Hores
Creació i administració de fulls de càlcul i llibres 10 Hores
Crear fórmules avançades 5 Hores
Crear gràfics avançades i taules 10 Hores
Gestionar i compartir llibres 10 Hores

Requisits

DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
 
Copia del DNI/NIE en vigor por ambas caras.
Trabajador en activo: copia de la cabecera de la nómina más reciente al inicio del curso
Trabajador Autónomo: copia del último recibo de autónomos
Desempleado: copia del DARDE actualizado (documento de inscripción de demanda de empleo del Servicio Público de Ocupación de Cataluña)
Núm. de afiliación a la Seguridad Social


Subvención destinada a trabajadores en activo con plazas limitadas para desempleados.