TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL1 CERTIFICACIÓ MOS:100 WORD ASSOCIATE (HORARI MATÍ)

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Word 2019.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 22/10/2024
Data Fi 28/11/2024
Total hores lectives 45
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 937962976
Adreça postal Seu Plaça de les Tereses, 17 4a planta - MATARO - (MATARO)
Aula Aula 4 PLAÇA DE LES TERESES, 17 4ªPLANTA (08302) - MATARO - (MATARO)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 09:30 - 13:15
Dijous 09:30 - 13:15

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Aplicar format a text i paràgrafs 6 Hores
Aplicar format per a documents per a impressió 6 Hores
Creació de referències i col·laboració en documents 9 Hores
Distribuir documents 6 Hores
Introducció 6 Hores
Manipular text 6 Hores
Treballar amb imatges i formes 6 Hores
Utilitzar taules 6 Hores

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits: 

  • Certificat de professionalitat nivell 1 
  • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica) 
  • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
  • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent 
  • Certificat de Professionalitat de nivell 2 
  • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mig 
  • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

S'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:

• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
• Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
• Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
• Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat + document amb el Número d'Afiliació a la Seguretat Social (capçelera d'una nòmina antiga, vida laboral, etc.).
• Còpia de la titulació (especificada mes amunt)

IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.