TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 1 - CERTIFICACIó MOS-100: WORD ASSOCIATE

Objetivo general:


Obtener los conocimientos necesarios para la utilización profesional de la herramienta Microsoft Word 2019.

Aplicar las características principales de Word mediante la creación y edición de documentos para una variedad de finalidades y situaciones.

Para mas información: 93 268 92 92

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 16/10/2024
Data Fi 25/11/2024
Total hores lectives 45
Nombre de places 20
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 1 - BARCELONA - (BARCELONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 16:30 - 20:15
Dimecres 16:30 - 20:15

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Microsoft Word 2019 Nivell 1 - Certificació MOS-100: Word Associate 45 Hores

Requisits

Els nostres cursos de formació contínua són subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:

- Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
- Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
- Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
- Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya).
- Número d'afiliació a la Seguretat Social.
-Titul d'estudis

IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.