TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MICROSOFT WORD 2019 NIVELL 1 - CERTIFICACIÓ MOS-100: WORD ASSOCIATE

Entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Word 2019, tals com la creació i administració de documents, aplicació de format al text, paràgrafs i seccions, creació de taules i llistes, aplicacions de referències i inserció i edició d’objectes.

Curs per a treballadors en actiu i fixes discontinus amb places limitades per a aturats.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 07/10/2024
Data Fi 21/10/2024
Total hores lectives 45
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 972485637
Adreça postal Seu carrer de Sant Agustí 32, baixos - GIRONA - (GIRONA)
Aula AULA VERGE DEL LORETO, 3 - LLORET DE MAR - (LLORET DE MAR)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:00 - 19:00
Dimarts 15:00 - 19:00
Dimecres 15:00 - 19:00
Dijous 15:00 - 19:00
Divendres 15:00 - 19:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Aplicar format a text i paràgrafs 6 Hores
Aplicar format per a documents per a impressió 6 Hores
Creació de referències i col·laboració en documents 3 Hores
Distribuir documents 6 Hores
Introducció 6 Hores
Manipular text 6 Hores
Treballar amb imatges i formes 6 Hores
Utilitzar taules 6 Hores

Requisits

Els requisits per poder fer el curs són:

• Estar treballant o aturat/da inscrit/a a l'oficina d'ocupació.

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

•    Certificat de professionalitat nivell 1
•    Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
•    Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
•    Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent Certificat de Professionalitat de nivell 2
•    Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mig
•    Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

En el cas de treballadors/es en actiu: ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:
• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
 Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del cur o vida laboral.
 Fix discontinu: vida laboral.
 Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
• Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) o vida laboral.
 Número d'afiliació a la Seguretat Social.