TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MICROSOFT EXCEL 2019 NIVELL1– CERTIFICACIÓ MOS 200:EXCEL ASSOCIATE (HORARI TARDA)

Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de l'eina Microsoft Excel 2019.

 

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 24/09/2024
Data Fi 12/11/2024
Total hores lectives 45
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 937962976
Adreça postal Seu Plaça de les Tereses, 17 4a planta - MATARO - (MATARO)
Aula Aula 4 PLAÇA DE LES TERESES, 17 4ªPLANTA (08302) - MATARO - (MATARO)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 17:00 - 20:00
Dijous 17:00 - 20:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Aplicar format a full de càlcul 6 Hores
Construir Cel·les de dades 6 Hores
Introducció a Excel 6 Hores
Organitzar Dades 6 Hores
Treballar amb gràfics 6 Hores
Utilitza eines de dades 9 Hores
Utilitzar Fórmules 6 Hores
Veure i Imprimir un Llibre 6 Hores

Requisits

Complir com a mínim alguns dels requisits següents: 

• Títol Professional Bàsic (FP Bàsica) 

• Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent 

• Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 

• Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

S' han de posseir suficients habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d'Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per a la persona participant. S' exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/es en actiu o en ERTE i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades. En el cas de persones en actiu és imprescindible 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ:

• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.

• Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.

• Règim autònom: còpia de l'últim rebut.

• Desocupat/a: còpia del DARDO actualitzat + document amb el Número d'Afiliació a la Seguretat Social (cap d'una nòmina antiga, vida laboral, etc.).

• Còpia de la titulació (especificada més amunt)

IDFO es reserva el dret d' ajornar o anul·lar el curs si no s' aconsegueix el mínim d' alumnat necessari perquè sigui viable.