TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MF1018_2 INTERVENCIÓ EN L'ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-lo, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.
Tots els professionals del sector hauran de disposar d'una titulació oficial.

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu Grau Mitjà de la mateixa família professional, per la qual cosa si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS (SSCS0208)

Compost pels següents mòduls:

MF1016 SUPORT EN L’ORGANITZACIÓ D’INTERVENCIONS A L’ÀMBIT INSTITUCIONAL (100 H)

MF1017 INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ HIGIÈNICO ALIMENTÀRIA EN INSTITUCIONS (70 H)

MF1018 INTERVENCIÓ EN L’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS (70 H)

Aquest mòdul, et capacita a reconèixer les necessitats especials de les persones dependents participant en l'atenció sanitària i col·laborant en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris. A més, d'una presentació de primers auxilis en situacions d'urgències i a complir les normes de neteja de material i instruments sanitaris.

MF1019 SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS (130 H)

MP0029 MÒDUL DE PRÀCTIQUES (80 H)

Sortides professionals:

Auxiliar sociosanitari en centres privats i centres públics

Cuidador professional de persones dependents en centres ocupacionals, clíniques, centres d'estada diürna i centres d'atenció precoç

Gericultor en residències de persones majors i dependents, així com en centres de dia, pisos tutelats i altres institucions socials

Auxiliar en residències de persones amb discapacitat, física o intel·lectual

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 21/02/2022
Data Fi 15/03/2022
Total hores lectives 70
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 934387295
Adreça postal Seu Crta d'Esplugues, 14 - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')
Aula Aula 1_C.E. Jaume Balmes - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:30 - 20:30
Dimarts 15:30 - 20:30
Dimecres 15:30 - 20:30
Dijous 15:30 - 20:30
Divendres 15:30 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

CUMPLIR ALMENYS UN DELS SEGÜENTS REQUISITS: 

A) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

B) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir.

C) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional de sanitat. 

D) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 

E) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. 

F) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin superar la prova de nivell que dóna accés a aquesta formació.