TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Fitxa del Curs

MF0981_2 REGISTRES COMPTABLES

Mitjançant aquest curs, desenvoluparàs les capacitats necessàries per treballar de manera autònoma en activitats administratives del àrea comptable.
Mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.  La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

 

Hores

120

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 06/03/2019
Data Fi 24/05/2019
Total hores lectives 120
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 937962976
Adreça postal Seu Plaça de les Tereses, 17 4a planta - MATARO - (MATARO)
Aula Aula 4 PLAÇA DE LES TERESES, 17 4ªPLANTA (08302) - MATARO - (MATARO)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:30 - 13:30
Dimecres 09:30 - 13:30
Divendres 09:30 - 13:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
UF0515: Pla general de comptabilitat 90 Hores
UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat 30 Hores

Requisits

En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Perquè l'alumne pugui accedir al curs haurà de complir algun dels següents requisits : Estar en possessió del títol de Graduat en ESO . Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i / o del certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional. Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o haver superat les proves d'accés regulades per les administracions educatives. Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys