TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MF0251_2 SUPORT DOMICILIARI I ALIMENTACIÓ FAMILIAR

METODOLOGIA PRESENCIAL AMB CLASSES VIRTUALS 

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals de sector hauran de disposar d'aquesta titulació de forma obligatòria, acreditada pel Servei d`Ocupació de Catalunya (SOC).

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu grau mitjà de la mateixa família professional, de manera que si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

Atenció sociosanitària a persones al domicili (SSCS0108)

En aquest curs et donarem les tècniques necessàries per ajudar en l'àmbit sociosanitari al domicili a persones que presentin necessitats de salut física, psíquica i / o social aplicant estratègies i procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Compost pels següents mòduls:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210 h)

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)

Elabora un pla de treball en el domicili (control de despeses, efectuar la compra, col·locar els aliments) de la unitat convivencial. realitza tècniques de neteja, manteniment de la higiene i ordre de domicili.

I aplica tècniques de cuina per a l'elaboració de menús, en funció de les característiques dels membres de la unitat familiar.

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones al domicili. (120h)

sortides professionals:

Auxiliar d'Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses de el sector.

Auxiliar d'Ajuda a Domicili en pisos tutelats.

Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

Fes de la teva vocació teva professió!

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Per més informació: mgil@idfo.com


 

Hores

100

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 26/04/2022
Data Fi 20/05/2022
Total hores lectives 100
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 934387295
Adreça postal Seu Crta d'Esplugues, 14 - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')
Aula Aula 1_C.E. Jaume Balmes - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:30 - 20:30
Dimarts 15:30 - 20:30
Dimecres 15:30 - 20:30
Dijous 15:30 - 20:30
Divendres 15:30 - 20:28

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

CUMPLIR ALMENYS UN DELS SEGÜENTS REQUISITS: 

A) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

 B) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir.
 
 C) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional de sanitat. 

 D) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 

 E) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. 

 F) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin superar la prova de nivell que dóna accés a aquesta formació.