TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MF0250_2 ATENCIÓ I RECOLÇAMENT PSICOSOCIAL DOMICILIARI

METODOLOGIA PRESENCIAL AMB CLASSES VIRTUALS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-lo, aquest certificat és idoni per a tu, aconsegueix el teu títol oficial amb validesa en tot el territori nacional.

Tots els professionals del sector hauran de disposar d'una titulació oficial.

A més, els mòduls d'aquest certificat formen part del cicle formatiu Grau Mitjà de la mateixa família professional, per la qual cosa si desitges continuar ampliant la teva formació després, hi haurà assignatures que podràs convalidar.

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI (SSCS0108)

Compost pels següents mòduls:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210h)

Coneix i analitza les característiques i necessitats biopsicosociales de les persones dependents, determinant les actituds i valors que ha de manifestar el professional.
Identifica, les singularitats més destacables en una unitat de convivència i les principals necessitats de suport psicosocial que genera.

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària apersonas en el domicili. (120h)

Sortides professionals:

Auxiliar d'Atenció Sociosanitària en Domicilis en empreses del sector.

Auxiliar d'Ajuda a domicili en pisos tutelats.

Assistent personal d'atenció domiciliària en domicilis particulars.

Feix de la teva vocació la teva professió!

Places prioritàriament per a persones que en algun moment des de Març de l'any 2020 a l'actualitat hagin estat en ERTO indiferentment del seu estat laboral actual

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA MÍNIMA PRESENCIAL DEL 75%

NO PODEN PARTICIPAR TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

Per més informació: mgil@idfo.com

 

Hores

210

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 31/01/2022
Data Fi 29/03/2022
Total hores lectives 210
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 934387295
Adreça postal Seu Crta d'Esplugues, 14 - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')
Aula Aula 1_C.E. Jaume Balmes - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:30 - 20:30
Dimarts 15:30 - 20:30
Dimecres 15:30 - 20:30
Dijous 15:30 - 20:30
Divendres 15:30 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

CUMPLIR ALMENYS UN DELS SEGÜENTS REQUISITS: 


  •  A) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 
  •  B) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir. 
  •  C) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional de sanitat. 
  •  D) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 
  •  E) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. 
  •  F) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin superar la prova de nivell que dóna accés a aquesta formació.