TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MF0249_2 HIGIENE I ATENCIÓ SANITÀRIA DOMICILIÀRIA (PRESENCIAL)

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat :

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES EN EL DOMICILI  (SSCS0108)

Compost pels mòduls: 

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària. (170h)

1. Característiques i necessitats d'atenció higienicosanitària de les persones dependents.
2. Administració d'aliments i tractaments a persones dependents en el domicili
3. Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili. /(120h)

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari. (210h)

4. Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili.
5. Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents.
6. Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar. (100h)
7. Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents.
8. Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents.

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Atenció sociosanitària a persones en el domicili. (120 h)

 

Hores

170

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 20/04/2020
Data Fi 18/06/2020
Total hores lectives 170
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 1_C.E. Jaume Balmes - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 16:00 - 21:00
Dimarts 16:00 - 21:00
Dimecres 16:00 - 21:00
Dijous 16:00 - 21:00
Divendres 16:00 - 21:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

CUMPLIR ALMENYS UN DELS SEGÜENTS REQUISITS: 

  •  A) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 
  •  B) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir. 
  •  C) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional de sanitat. 
  •  D) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà. 
  •  E) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. 
  •  F) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin superar la prova de nivell que dóna accés a aquesta formació.