TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ A IDFO

Fitxa del Curs

MCSA WINDOWS SERVER 2012: INSTAL·LACIó I CONFIGURACIó DE WINDOWS SERVER 2016

L'objectiu del curs és el d'adquirir els coneixements necesasrios per a la instal·lació i configuració de Windows server 2016
Es realitzarà una prova de nivell/selecció

 

Hores

80

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 16/06/2018
Data Fi 15/09/2018
Total hores lectives 80
Nombre de places 20
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 1 - BARCELONA - (BARCELONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Divendres 16:00 - 20:45
Dissabte 09:30 - 13:45

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Configuració i diagnòstic de sistema de noms de domini 6 Hores
Mantenir serveis de domini d'Activi Directory 6 Hores
Gestionar comptes d'usuari i servei 6 Hores
Implementar una infraestructura de política de grup 6 Hores
Aplicació d'administració de l'actualització 6 Hores
Gestió d'escriptoris d'usuari amb directiva de grup 6 Hores
Implementació d'accés remot 7 Hores
Configuració de xifrat i l'auditoria avançada 6 Hores
Implementació i manteniment d'imatges de servidor 6 Hores
Implementació de Network Access Protection 6 Hores
Instal·lació, configuració i resolució de problemes de la funció de servidor de xarxa política 10 Hores
Monitorització de Windows Server 2012 13 Hores
Optimitzar els serveis d'arxius 6 Hores

Requisits

Curs per a treballadors en actiu i desocupats.En el cas de persones en actiu:
És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.