TOT EL QUE BUSQUIS PER A LA TEVA FORMACIÓ ESTÀ EN L'IDFO

Fitxa del Curs

MCSA WINDOWS SERVER 2012: INSTAL·LACIó I CONFIGURACIó DE WINDOWS SERVER 2012

L'objectiu del curs és el d'adquirir els coneixements necesasrios per a la instal·lació i configuració de Windows server 2012
Es realitzarà una prova de nivell/selecció

 

Hores

80

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat
(fins a subvenció completa)

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 16/06/2018
Data Fi 15/09/2018
Total hores lectives 80
Nombre de places 20
Telèfon Contacto Seu 932689292
Adreça postal Seu Rambla del Raval, 29-35 1er pis (Plaça Vázquez Montalbán, 6) - BARCELONA - (BARCELONA)
Aula Aula 1 - BARCELONA - (BARCELONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Divendres 16:00 - 20:45
Dissabte 09:30 - 13:45

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Implementació i administració de Windows Server 2012 7 Hores
Introducció als serveis de domini d'Active Directory 6 Hores
Gestió d'objectes de serveis de domini d'Active Directory 6 Hores
Automatitzar l'administració de serveis de domini d'Active Directory 6 Hores
Implementació d'IPv4 6 Hores
Implementació de protocol de configuració dinàmica de Host 6 Hores
Implementació de DNS 6 Hores
Implementació d'IPv6 6 Hores
Implementació d'emmagatzematge Local 5 6 Hores
Implementació de serveis d'impressió i arxius 6 Hores
Implementació de directives de grup 6 Hores
Assegurar servidors de Windows usant objectes de directiva de grup 7 Hores
Implementació de virtualització de servidors amb Hyper-V 6 Hores
Gestió d'escriptoris d'usuari amb directiva de grup 6 Hores

Requisits

Curs per a treballadors en actiu i desocupats.En el cas de persones en actiu:
És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.