TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MANEIG DE LES CRISIS D'AGRESSIVITAT (TARDES)

Identificar conductes potencialment agressives per poder-les controlar amb pautes de comunicació i tracte i tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

ALELLA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 03/06/2024
Data Fi 17/06/2024
Total hores lectives 20
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 931770276
Adreça postal Seu Miquel Servet, 211 interior
- BADALONA - (BADALONA)
Aula FUNDACIÓN SANT FRANCESC D'ASSIS - ALELLA - (ALELLA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 15:30 - 19:30
Dimecres 15:30 - 19:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Conductes Problemàtiques 10 Hores
Sistema CF-NOV 10 Hores

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

• Certificat de professionalitat nivell 1.
• Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
• Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent Certificat de Professionalitat de nivell 2.
• Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mig.
• Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat.

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Per normativa en aquest curs no es pot inscriure personal d'Administració Pública.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:

• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
• Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
• Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
• Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat + document amb el Número d'Afiliació a la Seguretat Social (capçelera d'una nòmina antiga, vida laboral, etc.)
• Còpia de la titulació:

  • Certificat de professionalitat nivell 1.
  • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
  • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent Certificat de Professionalitat de nivell 2.
  • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mig.
  • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat.

IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.