TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

MANEIG DE LES CRISIS D'AGRESSIVITAT (TARDES)

Objectiu general: Identificar conductes potencialment agressives per poder-les controlar amb pautes de comunicació, tracte i tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions. 
Objectius específics: Explicar de què parlem quan ens referim a una conducta problemàtica i les formes de controlar-la. Identificar les tècniques i les característiques del Sistema CF-NOV (Control físic no violent de les conductes incontrolables) en relació amb el maneig de conductes problemàtiques.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

CALELLA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 03/10/2024
Data Fi 24/10/2024
Total hores lectives 20
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 972485637
Adreça postal Seu carrer de Sant Agustí 32, baixos - GIRONA - (GIRONA)
Aula ESPAI CAN SALETA (SANT JAUME, 225-229 - 08370 CALELLA) - CALELLA - (CALELLA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dijous 15:30 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Conductes Problemàtiques 10 Hores
Sistema CF-NOV 10 Hores

Requisits

Els requisits per poder fer el curs són:

• Estar treballant o aturat/da inscrit/a a l'oficina d'ocupació.

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

•    Certificat de professionalitat nivell 1
•    Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
•    Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
•    Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent Certificat de Professionalitat de nivell 2
•    Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mig
•    Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

En el cas de treballadors/es en actiu: ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:
• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
 Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del cur o vida laboral.
 Fix discontinu: vida laboral.
 Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
• Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) o vida laboral.
 Número d'afiliació a la Seguretat Social.


IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.