TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

LOGÍSTICA INTEGRAL

Objectius generals:
Gestionar un magatzem i els diferents tipus de transport, mitjançant eines de planificació òptimes per a la gestió eficaç i eficient de la cadena de subministrament. 

Objectius específics:
Planificar un procés integral de logística mitjançant els conceptes logístics analitzant i millorant la cadena de subministrament. Gestionar objectius i processos de la cadena de subministrament, aplicant la nostra filosofia de treball i els diferents indicadors de gestió. Preparar el pla d'aprovisionament de mercaderies de sistema de producció i distribució en la quantitat, qualitat, lloc i moment just, realitzant la programació de l'aprovisionament i el control dels fluxos. Aplicar tècniques de control d'existències i de procediments per a la correcció de les incidències pròpies del procés de magatzematge. Organitzar les operacions i els fluxos de mercaderies del magatzem amb els procediments establerts i assegurar la qualitat i l'optimització en els magatzems. Aplicar tècniques de comunicació i de Coaching per a liderar i resoldre els conflictes que es puguin plantejar en un equip de treball. Organitzar les operacions de transport de la distribució de les mercaderies en diferents tipus de transport analitzant les diferents combinacions de rutes i mitjans de transport.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Hores

230

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 16/09/2024
Data Fi 25/11/2024
Total hores lectives 230
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 972485637
Adreça postal Seu carrer de Sant Agustí 32, baixos - GIRONA - (GIRONA)
Aula Aula 1 C/ SANT AGUSTÍ, 32, BAIXOS (17003) - GIRONA - (GIRONA)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dilluns 09:00 - 14:00
Dimarts 09:00 - 14:00
Dimecres 09:00 - 14:00
Dijous 09:00 - 14:00
Divendres 09:00 - 14:00

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

Els requisits per poder fer el curs són:

• Estar treballant o aturat/da inscrit/a a l'oficina d'ocupació.

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la mateixa família i àrea professional.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 Títol de Grau o equivalent.
 Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

En el cas de treballadors/es en actiu: ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:
• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
 Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del cur o vida laboral.
 Fix discontinu: vida laboral.
 Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
• Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) o vida laboral.
 Número d'afiliació a la Seguretat Social.


IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.