TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L'AULA, DE LA TEORIA A LES PROGRAMACIONS

Identificar les diferents intel·ligències múltiples que hi ha i establir recursos educatius relacionats amb cada tipologia.

 

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 27/05/2024
Data Fi 21/06/2024
Total hores lectives 20
Nombre de places 35
Telèfon Contacto Seu 931770276
Adreça postal Seu Miquel Servet, 211 interior
- BADALONA - (BADALONA)
Aula - - ()


Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
es intel·ligències múltiples a l’aula: de la teoria a les programacions 20 Hores

Requisits

És necessari disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic. El calendari de curs està calculat per dedicar 1 hora cada dia. Al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana fins la data de finalització del curs.

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

 • Títol de Batxillerat o equivalent.
 • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Títol de Grau o equivalent.
 • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent.

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Per normativa en aquest curs no es pot inscriure personal d'Administració Pública.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:

 • Annex I
 • Fitxa alumne
 • Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
 • Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
 • Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
 • Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat + document amb el Número d'Afiliació a la Seguretat Social (capçelera d'una nòmina antiga, vida laboral, etc.).
 • Còpia de la titulació.
IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.