TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (PRESENCIAL)

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS: 

1. Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.                                                         

3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.


 

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 15/09/2020
Data Fi 06/10/2020
Total hores lectives 30
Nombre de places 20
Telèfon Contacto Seu 934387295
Adreça postal Seu Crta d'Esplugues, 14 - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')
Aula Sala d' actes - HOSPITALET DE LLOBREGAT, L' - (HOSPITALET DE LLOBREGAT, L')

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 15:30 - 20:30
Dijous 15:30 - 20:30

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores

Requisits

TENIR CONEIXEMENTS DE LA LLEGUA DE SIGNES.

Aquest curs és el tercer nivell de següent itinerari formatiu: 

1.-  Iniciació a la Llengua de Signes Catalana (30h)

2.-  Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana (30h)

3.- Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana (30h)

4.- Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana (30h)